Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Lektsiya_11.doc
Скачиваний:
14
Добавлен:
12.02.2016
Размер:
152.06 Кб
Скачать

4. Мета і види кримінального покарання

Метою покарання за кримінальним законодавством є виправлення і перевиховання засуджених, запобігання вчиненню нових злочинів як засудженими, так і іншими особами. Покарання має такі ознаки:

 1. призначається лише за вчинення злочину;

 2. застосовується лише на підставі закону;

 3. призначається лише судом;

 4. передбачає позбавлення та обмеження прав і свобод;

 5. за своєю сутністю є карою, яка полягає в обмеженні прав і свобод засудженого.

Покарання не має на меті завдати фізичних страждань або принизити людську гідність. Види покарань за КК:

 1. штраф — грошове стягнення, що накладається судом у розмірах залежно від тяжкості вчиненого злочину та з ураху­ванням майнового стану винного. У разі неможливості сплати штрафу суд може замінити несплачену суму штрафу покаран­ням у виді громадських робіт із розрахунку: 10 год громадських робіт за один установлений законодавством неоподатковуваний інімум доходів громадян або 1 міс виправних робіт— за 4 встановлених законодавством неоподатковуваних мінімумів до­ходів громадян;

 2. позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу;

 3. позбавлення права обіймати певні посади або займатися пе­вною діяльністю на строк від 2 до 5 років;

 4. громадські роботи, які полягають у виконанні засудженим у вільний від роботи час суспільно корисних робіт, вид яких визна­чають органи місцевого самоврядування;

 5. виправні роботи строком від 6 міс до 2 років за місцем ро­боти засудженого і з відрахуванням у доход держави від 10 до

20 процентів суми заробітку; (Приклад. Президент Туркменис­тану видав указ, який забороняє співати під фонограму на тери­торії держави. Порушники відправляються на виправні роботи в пустелю).

6) службові обмеження для військовослужбовців строком до 2 років (із суми грошового забезпечення засудженого відрахову­ється від 10 до 20 %; засуджений не може бути протягом цього строку підвищений у посаді та у військовому званні);

7)конфіскація майна за особливо тяжкі, а також корисливі злочини; примусове безоплатне вилучення у власність держави всього або частини майна, яке є власністю засудженого1;

 1. арешт — тримання засудженого в умовах ізоляції строком від 1 до 6 міс;

 2. обмеження волі — тримання засудженого у кримінально- иконавчих установах відкритого типу без ізоляції від суспільст­ва в умовах здійснення за ним нагляду з обов'язковим залучен­ням до праці строком від 1 до 5 років;

 1. тримання військовослужбовців у дисциплінарному бата­льйоні строком від 6 міс до 2 років;

 2. позбавлення волі на певний строк, що полягає в ізоляції засудженого та поміщенні його в кримінально-виконавчі устано­ви строком від 1 до 15 років;

 3. довічне позбавлення волі. Цей вид покарання встановлю­ється за вчинення особливо тяжких злочинів і застосовується лише у випадках, коли суд не вважає за можливе застосувати мі­ру покарання у вигляді позбавлення волі на певний строк. Не за­стосовується до осіб, що вчинили злочин у віці до 18 років, і до осіб понад 65 років, а також до жінок у стані вагітності.

( У разі призначення покарання суд враховує особу винного та обставини справи, що пом'якшують чи обтяжують відпові­дальність.

Назвемо обставини, які пом'якшують відповідальність за КК:

 1. з'явлення із зізнанням, щире каяття або активне сприяння розкриттю злочину;

 2. добровільне відшкодування завданих збитків або усунення заподіяної шкоди;

 1. учинення злочину неповнолітнім;

 2. учинення злочину жінкою у стані вагітності;

Приклад.У Москві в 2005 р. конфісковано близько 1 млн сотових телефонів. Представник МВС заявив, що, як виявилося, на російському ринку засобів мобільного зв'язку до 90% товару було завезено незаконно.

 1. учинення злочину внаслідок збігу тяжких особистих, сі­мейних чи інших обставин;

 2. учинення злочину під впливом погрози, примусу або через матеріальну, службову чи інших залежність;

 3. учинення злочину під впливом сильного душевного хвилю­вання, викликаного неправомірними або аморальними діями по­терпілого;

 4. учинення злочину з перевищенням меж крайньої необхід­ності;

 5. виконання спеціального завдання із запобігання злочинній діяльності організованої групи чи розкриття її, поєднане із учи­ненням злочину (міліціонер, переслідуючи і стріляючи в злочин­ця, випадково вбиває перехожого).

За наявності кількох обставин, що пом'якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого злочину, з ураху­ванням особи винного суд може призначити покарання більш м'яке, ніж передбачено законом.

Обставини, які обтяжують покарання:

 1. вчинення злочину особою повторно та рецидив злочинів;

 2. вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою (ч. 2 або З ст. 28);

 3. вчинення злочину на ґрунті расової, національної та релі­гійної ворожнечі або розбрату;

 4. вчинення злочину у зв'язку з виконанням потерпілим служ­бового або громадського обов'язку;

 5. тяжкі наслідки, завдані злочином;

 6. вчинення злочину щодо малолітнього, особи похилого віку або особи, яка перебуває в безпорадному стані;

 7. вчинення злочину щодо жінки, яка завідомо для винного перебувала у стані вагітності;

 8. вчинення злочину щодо особи, яка перебуває у матеріаль­ній, службовій чи іншій залежності від винного;

 9. вчинення злочину з використанням малолітнього або особи, що страждає психічним захворюванням чи недоумством;

 1. вчинення злочину з особливою жорстокістю;

 2. вчинення злочину з використанням умов воєнного або надзвичайного стану, інших надзвичайних подій (мародерство під час надзвичайних подій: після урагану «Катріна» у США)

 3. вчинення злочину загальнонебезпечним способом;

 4. вчинення злочину особою, що перебуває у стані алкоголь­ного сп'яніння або у стані, викликаному вживанням наркотичнихабо інших одурманюючих засобів.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]