Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
физика / лаб / методичкі_лаб / Молекулярна фізика та термодинаміка.doc
Скачиваний:
19
Добавлен:
12.02.2016
Размер:
541.7 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки україни

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

ФІЗИКА

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання лабораторних робіт

для студентів усіх спеціальностей

денної та заочної форм навчання

Молекулярна фізика та термодинаміка

Всі цитати, цифровий СХВАЛЕНО

та фактичній матеріал, на засіданні

бібліографічні відомості кафедри фізики

перевірені. Написання Протокол №8

одиниць відповідає від 24.11.03р.

стандартам.

Підписи авторів ______________________________________________

_________________________________________________________

„_____”____________ 2003 р.

Підпис завідувача кафедри ______________

„_____”____________ 2003 р.

Підпис рецензента _____________

„___” ___________ 2003 р.

Київ нухт 2004

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

ФІЗИКА

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання лабораторних робіт

для студентів усіх спеціальностей

денної та заочної форм навчання

Молекулярна фізика та термодинаміка

Укладачі: Король Анатолій Миколайович,Романовський Іван Якимович,

Вербицікий Борис Ілліч, Лазаренко Михайло Васильович,

Луцик Юрій Павлович, Носенко Володимир Єрофійович,

Дроба Нінель Петрівна, Котікова Світлана Михайлівна,

Бондар Галина Іванівна, Воронцова Світлана Іванівна.

Редактор: Т.П. Хоменко

Підп. до друку Обл.- вид. арк. Наклад 1000пр.

Вид. № 28/03. Безплатно. Зам. №

РВЦ НУХТ. 01033 Київ – 33, вул. Володимирська, 68.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке методичкі_лаб