Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
физика / лаб / методичкі_лаб / геом_та_хв_опт.DOC
Скачиваний:
18
Добавлен:
12.02.2016
Размер:
963.58 Кб
Скачать

Порядок виконання роботи

1.Розмістити елементи оптичної схеми на оптичній лаві, як показано на рис. 14.

2. Освітити щілину Щ віддаленим на 2–3 м точковим джерелом світла S.

3. Дифракційну решітку розмістити між вертикальною щілиною Щ і оком.

4. Переміщенням вертикальної щілини вздовж штатива домогтися чіткого зображення дифракційної картини. При цьому дифракційні спектри мають симетрично розміститися відносно яскравої центральної смуги.

5. Легким поворотом дифракційної решітки домогтися паралельності між вертикальною щілиною Щ і штрихами решітки.

6. По міліметровій шкалі, яка розміщена в площині АА/, відрахувати відстані 2х1або 2х2між фіолетовими та червоними смугами відповідно для першого і другого порядків спектра (див. рис. 14).

7. За допомогою лінійки, яка розміщена на штативі, виміряти відстань lвід вертикальної щілини Щ до дифракційної решітки ДР.

Усі вимірювання повторювати не менше п’яти разів. Результати вимірювань занести в таблицю.

8. Використовуючи формулу (6.4), визначити довжини хвиль для фіолетового та червоного світла, спостерігаючи спектри І (k= 1) і ІІ (k= 2) порядків.

Таблиця

вимірювання

k

х, м

l, м

, нм

1

2

3

4

5

Середнє

значення

9. Обробити результати вимірюваннь у такій послідовності:

а) обчислити середні значення величин x і l:

,lli,

де Nкількість вимірювань;

б) обчислити середньоквадратичну похибку вимірювань величини х:

;

в) визначити середньоквадратичну похибку вимірювання величини l:

l =lін/3,

де lін= 0,5103 мінструментальна похибка вимірювання відстаніlлінійкою з міліметровою шкалою;

г) похибкою визначення періоду дифракційної решітки знехтувати;

д) обчислити середнє значення вимірюваної величини за робочою формулою (6.4)

(lср k);

е) оскільки , згідно з робочою формулою (6.4), є функцією змінних величин х іl, тобто= f (x,l), то обчислити за середніми значеннями аргументів частинні похідні

,

;

є) обчислити середньоквадратичну похибку вимірювань довжини хвилі за формулою

;

ж) визначити довірчий інтервал при довірчій імовірності Р = 0,95, знайшовши у таблиці коефіцієнт Стьюдента для п’яти вимірювань (0,95;5 = ...):

;

з) кінцевий результат записати в інтервальній формі, вказавши поряд довірчу ймовірність:

 ; Р = 0,95.

Примітка.При потребі для статистичного оброблення результатів вимірювань можна використати програму, яка занесена в пам’ять кафедральної ПЕОМ. Назва файла відповідає номеру лабораторної роботи.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке методичкі_лаб