Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
БСО Тема 1 зан. 1 Л 12.doc
Скачиваний:
46
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
232.45 Кб
Скачать

Військова академія (м. Одеса) Факультет підготовки офіцерів запасу

Кафедра військово-технічної підготовки

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри

Працівник ЗСУ Ю.П.КАРЛЕНКО

___ . 01. 12

В.П.Дємідкін

Мета, задачі та порядок вивчення модуля

Лекція

Обговорено на засіданні

кафедри _____.01.12

Протокол №

Одеса – 2012

Навчально-виховна мета

1. Ознайомити студентів з місцем модуля “Будова стрілецького озброєння і засобів ближнього бою ” у системі підготовки військового фахівця та офіцера запасу при вивченні будови стрілецького озброєння, засобів ближнього бою та озброєнням бойових машин.

2. Довести основні положення щодо призначення , будови озброєння та підготовки його до бойового застосування.

3. Показати пріоритет національної зброї перед іноземною, приділяючи увагу на простоту будови та безвідмовність при бойовому застосуванні.

4. Прививати повагу та бережливе відношення до озброєння при поводження а також необхідність виконання заходів безпеки при цьому.

Розрахунок часу

№ з/р

Навчальні питання

Час

(хв.)

І

Вступна частина

10

ІІ

Основна частина

75

Вступ

10

1.Мета, порядок та цільова настанова вивчення модуля.

25

2. Явище пострілу та його періоди.

25

3. Класифікація, характеристики та вимоги до стрілецького озброєння.

15

ІІІ.

ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА

5

МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ:

1. Електронний проектор EPSON

2. Презентація лекції (слайди №1- 19)

3. Екран

4. Роздавальний матеріал

5. Плакат

ЛІТЕРАТУРА

1. Наказ Міністра оборони України №359 від 29.06.05 “Про затвердження інструкції про організацію обліку, збереження і видачі стрілецької зброї та боєприпасів у Збройних Силах України ”.

2. Статути Збройних Сил України. – К.: Атіка, 2009.

3. Наставление по стрелковому делу. Основы стрельбы из стрелкового оружия. – М.: Воениздат, 1985.

4. Основы устройства и эксплуатации стрелкового оружия и гранатометов. Методическое пособие. – М., Воениздат, 1987.

5. Оружие современной пехоты. Иллюстрированный справочник.- М.: Астрель, 2004.

ЗАВДАННЯ СТУДЕНТАМ НА САМОСТІЙНУ РОБОТУ

1. Вивчити з настанови зі стрілецької справи навчальний матеріал, який викладений на с.4 – 17,

2. Законспектувати класифікацію стрілецького озброєння.

ДОДАТКИ

1. Роздавальний матеріал.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

1. Напередодні проведення заняття необхідно подати заявку на необхідне матеріальне забезпечення.

2. У вступній частині:

- прийняти рапорт чергового, перевірити наявність студентів (відмітити відсутніх у журналі), їх зовнішній вигляд та готовність навчальної групи до заняття;

- оголосити тему та найменування заняття, його мету, зміст та важливість для вивчення інших занять теми та модулю у цілому;

- довести до відома студентів відомості про призначення і склад кафедри, хто буде у них викладати модулі. Звернути увагу на актуальність і важливість вивчення навчального модуля для підготовки військового спеціаліста.

3. Основну частину викладати у темпі:

ознайомчий матеріал – у нормальному ,

а пояснення та фактичний матеріал – у темпі, який дозволяє робити записи у конспектах.

4. Для кращого порозуміння порядку вивчення модуля при викладанні третього питання спочатку дати пояснення щодо градації всього озброєння на стрілецьку зброю, засоби ближнього бою та озброєння бойових машин.

5. Загальні вимоги до озброєння необхідно дати під запис по кожній складовій.

6. У заключній частині – зробити, за наявністю часу, огляд заняття, визначити шляхом опитування рівень засвоєння нового матеріалу, видати роздавальний матеріал та завдання на самостійну роботу. Визначити місце наступного заняття. Визначити осіб, віднесуть навчальну зброю на склад навчальної зброї

ЗМІСТ

ВСТУП

Стрілецька зброя – це ствольна зброя, яка призначена для стрільби кулями або іншими вражаючими елементами. ( наприклад: автомат підводний спеціального призначення АПС - вражаючі елементи мають довжину 120 мм, дальність ураження на глибині – до 5м складає 30м).

Стрілецька зброя визначає собою систему зразків, які розрізняються за калібром, призначенням, способом управління та утримання, джерела енергії для метання вражаючого елемента, способу застосування та обслуговування у ході бою, ступені автоматизації, характеру стрільби, кількості та конструктивним особливостям стволів.

Стрілецька зброя відіграє найбільш важливішу роль у сучасному загальновійськовому бою. В ураженні противника під час бою приймають участь різні засоби ураження, але важливішим та найбільш масовим залишається стрілецька зброя.

Особливо велика її роль при веденні бойових дій у населених пунктах, лісі, горах, коли можливості інших засобів ураження обмежені. Сучасність вимагає від військовослужбовців не тільки ефективного застосування озброєння але й грамотної експлуатації, яка засновується на твердих знаннях будови усього озброєння.

Заняття з навчального модуля “Будова стрілецької зброї і засобів ближнього бою ” будуть вести науково-педагогічні працівники кафедри військово-технічної підготовки. Кафедра засвоєна 1 лютого 2003 року (наказ начальника Одеського інституту Сухопутних військ №34).

Сьогодні кафедра входить до штатного розпису факультету підготовки офіцерів запасу Військової академії. Кафедра здійснює військову підготовку студентів за програмою підготовки офіцерів запасу з командних та тилових військово-облікових спеціальностей.

На кафедрі викладаються навчальні модулі:

“Стрілецька зброя та вогнева підготовка ” ,

“Будова та експлуатація бронетанкової техніки ”,

“Будова стрілецького озброєння і засобів ближнього бою ”,

“Експлуатація та ремонт стрілецького озброєння і засобів ближнього бою. ”

Науково-педагогічні працівники кафедри мають великий досвід служби у військах та проведення занять у ВВНЗ, що забезпечує якісне проведення навчально-виховної роботи зі студентами.

Заняття з навчального модуля „Будова стрілецької зброї і засобів ближнього бою ” будуть вести офіцери запасу та у відставці:

- старший викладач Дємідкін Володимир Пилипович,

- старший викладач Кірса Віктор Павлович,

- викладач Стоянов Василь Іванович.

Навчальний модуль формує фундамент для викладання головного модуля для фахової підготовки офіцера запасу за ВОС 430800 “Експлуатація та ремонт стрілецької зброї і засобів ближнього бою ”.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.