Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
кер.пркт. гпд.docx
Скачиваний:
3
Добавлен:
07.02.2016
Размер:
41.88 Кб
Скачать

Орієнтовна схема індивідуального плану роботи студента

«Затверджую»

Керівник практики______

«_____»______________2012 р.

Індивідуальний план роботи

СТУДЕНТА__________________________________________________

НА ПЕРІОД ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ з_______ по______________

з/п

Тижні

Дата

Зміст роботи

Позначки про виконання

СХЕМА ЗВІТУ СТУДЕНТА-ПРАКТИКАНТА

Звіт студента-практиканта – це письмовий аналіз і узагальнення проведеної роботи за період практики із зазначенням умінь і навичок, здобутих під час її проходження; висловлення побажань та пропозицій щодо організації педагогічної практики.

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту україни

Київський університет імені бориса грінченка

Педагогічний інститут

ЗВІТ

про проходження педагогічної практики

«Позакласна освітньо-виховна робота»

студента _____курсу

групи ______________________

__________________________________________

(ПІБ)

в ЗНЗ____________________

з______________________2012 року по_______________2012 року

Зміст звіту:

1.Загальна характеристика матеріальної бази ЗНЗ, класу; узагальнення змісту навчально-виховної роботи вчителя того класу де працював студент- практикант.

2.Виконання завдань та індивідуального плану практики. Загальна характеристика-самоаналіз проведеної роботи.

3. Робота з батьками.

4. Суспільно корисна праця, проведена в класі.

5. Перелік умінь та навичок, набутих у процесі практики.

6. Завдання для самоосвіти.

7. Загальні висновки про педагогічну практику, її значення у формуванні професійної компетентності майбутнього вчителя.

8. Пропозиції щодо вдосконалення змісту та організації педпрактики.

Дата Підпис студента-практиканта________

СХЕМА АНАЛІЗУ ВИХОВНОГО ЗАХОДУ

 1. Актуальність, вмотивованість, відповідність віковим особливостям, запитам та інтересам учнів теми заходу.

 2. Доцільність вибору форми проведення заходу, її відповідність психо-фізіологічним особливостям учнів і врахування можливості активної участі в обраній формі всіх або більшої кількості учнів.

 3. Чіткість, лаконічність мети заходу та спрямованість її на підвищення рівня розвитку вихованості учнів та розширення їх кругозору.

 4. Продуманість програми підготовки, конкретність доручень учням; активність і самостійність учнів у підготовці.

 5. Точність і організованість початку заходу, естетичність оформлення, змістовність заходу: достовірність, емоційна насиченість матеріалу, зв’язок із життям, опора на життєвий досвід учнів; доцільність підбору методів і методичних прийомів; роль педагога в проведенні заходу, гуманність та демократичність взаємовідносин педагога і учнів; дисциплінованість учнів, зацікавленість, увага; раціональне використання наочності, ТЗН; спрямованість заходу на розвиток особистості, загальнолюдських рис, підвищення загальнокультурного розвитку дітей, дотримання санітарно-гігієнічних вимог.

 1. Загальні висновки: досягнення мети, реалізація виховних, пізнавальних можливостей заходу, ставлення учнів до заходу.

Розрахунок рейтингового оцінювання практики

Студент_________________________________Групи_______________

Напряму підготовки 6.010102 «Початкова освіта» ОКР «бакалавр»

База практики________________________ Керівник____________________

з/п

Назва та зміст модулів

Вид діяльності

К-стьбалів

Само-оцінка

Оцінка керівн.

Підпис

І.

Організаційно-педагогічна діяльність

  • ознайомлення із завданнями практики;

  • ознайомлення з базою практики;

  • складання індивідуального плану.

5

ІІ.

Науково-дослідна та практична діяльність

- аналіз спостережень занять різних режимних процесів в ГПД

12

- планування та підготовка до проведення занять, прогулянок (конспекти, наочність, обладнання тощо)

12

ІІІ.

Організація позакласної освітньо-виховної роботи

1) проведення позакласних виховних заходів (11 занять)

55

(5 б за один)

2) проведення залікового заходу (1 заняття)

12

ІV.

Узагальнення фактів про професійну готовність

  • звіт про проходження педагогічної практики;

  • конспект залікового заходу;

  • участь у підсумковій конференції

4

Разом

100

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.