Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Київський міський педагогічний університет.doc
Скачиваний:
101
Добавлен:
07.02.2016
Размер:
227.33 Кб
Скачать

Київський міський педагогічний університет

імені Б.Д. Грінченка

Інститут психології і соціальної педагогіки

Кафедра практичної психології

Курсова робота з психології

ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ ТА ОСОБЛИВОСТЕЙ СПІЛКУВАННЯ ПІДЛІТКІВ

студентки ІVкурсу гр. ППб-2-11-4.0д

спеціальність – практична психологія

Венедиктової Дар’ї Юріївни

Науковий керівник: Старший викладач кафедри практичної психології

Нагула Олена Леонідівна Київ – 2015 Зміст

Вступ………………………………………………………………………….3

Вступ

Сучасні умови людського існування характеризуються не тільки невпинною проблематизацією та інтенсифікацією психічних і фізичних навантажень, але й появою більш різноманітних можливостей для самореалізації особистості в усіх сферах її буття. Наявність великої кількості потенційних можливостей для знаходження свого місця в житті потребує від людини, надто молодої, більш осмисленого ставлення до побудови життєвих перспектив - уміння передбачувати, прогнозувати, будувати життєві плани стає обовязковою запорукою досягнення життєвого успіху. Необхідність здійснення життєвих виборів, планування, організації та здійснення життєвого шляху потребує від людини актуалізації всіх її наявних знань, умінь та здібностей. При цьому, у більшості випадків високого рівня загального інтелекту, загальної ерудованості та спеціальної професійної обізнаності виявляється недостатньо для подолання зовнішніх та внутрішніх перешкод на шляху до ефективного життєздійснення. Великої значущості набувають особистісні якості, зокрема підвищені вимоги пред’являються до тих психічних утворень, що відповідають за вміння людини керувати своїми думками, потребами та почуттями, будувати гармонійні відносини із собою та навколишніми. Названі вміння все частіше розглядаються в межах такого феномена як емоційний інтелект, який стає все більш актуальним обєктом психологічних досліджень.

Тема: Взаємозв'язок емоційного інтелекту та особливостей спілкування підлітків.

Об’єкт дослідження: когнітивний компонент емоційного інтелекту та психологічні прояви характерних особливостей підлітка в сфері спілкування.

Предмет дослідження: особливості когнітивного компоненту емоційного інтелекту та особливості спілкування у підлітковому віці.

Мета дослідження:здійснити теоретичний аналіз таекспериментальне дослідження когнітивного компоненту емоційного інтелекту учнів тарозкрити специфіку, мотиви, характер виявлення та можливості психологічного прогнозу спілкування підлітків.

Гіпотеза дослідження: центральне місце в житті підлітка займає спілкування з товаришами, передусім з однокласниками. Це прагнення - є провідним мотивом поведінки у цьому віці й визначається критеріями власної оцінки та оцінки з боку однолітків.

Завдання дослідження:

  1. Здійснити теоретичний аналіз літератури з окресленої проблеми;

  2. На основі теоретичного аналізу обрати найбільш доречні методи і методики дослідження даної проблеми;

  3. Емпірично дослідити і описати особливості емоційного інтелекту учнів.

Розділ І. Теоретичні основи дослідження когнітивного компоненту емоційного інтелекту

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.