Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
экзамен по психологии.docx
Скачиваний:
11
Добавлен:
07.02.2016
Размер:
98.9 Кб
Скачать

32 Індивідуальні особливості пам’яті

Індивідуальні особливості пам’яті: швидкість, точність, міцність запам’ятовування та готовність до відтворення.

Швидкість – визначається кількістю повторень, потрібних людині для запам’ятовування нового матеріалу.

Точність – характеризується відповідністю відтвореного тому, що запам’ятовувалося, та кількістю допущених помилок.

Міцність – виявляється в тривалості зберігання завченого матеріалу (або повільністю його забування).

Готовність до відтворення – виявляється в тому, як швидко та легко в потрібний момент людина може пригадати потрібні їй відомості.

Розрізняють два типи пам'яті: генетичну і прижиттєву. Генетична пам'ять (її вивчає не психологія) містить інформацію, що визначає анатомічну та фізіологічну будову організму в процесі розвитку, а також інстинкти.

В прижиттєвій пам'яті зберігається інформація, яка отримана людиною протягом її життя. В залежності від критерію розрізняють різні види прижиттєвої пам'яті.

33 Процес запам'ятовування, збереження й наступного пригаду­вання або упізнавання того, що людина раніше сприймала, пере­живала чи робила, називається пам'яттю. Значення пам'яті в житті людини дуже велике. Абсолютно все, що ми знаємо, вміємо, є наслідок здатності мозку запам'ятовувати й зберігати в па­м'яті образи, думки, пережиті почуття, рухи та їх системи.

Пам'ять зберігає нам знання, а без знань немислимі ні плід­на діяльність, ні успішне навчання. Чим більше людина знає та вміє, тобто чим більше зберігається в неї в пам'яті, тим більшу користь вона зможе принести своєму народові, своїй Батьківщині.

Пам'ять, як і всі інші психічні процеси, має характер діяль­ності. Чи запам'ятовує людина, чи згадує вона, а чи пригадує що-небудь, відтворює або взнає — завжди вона здійснює певну психічну діяльність.

34 Мнемотехніка (від грец. mneme – пам’ять та techne – мистецтво) – це спосібпокращення засвоєння нової інформації шляхом свідомого утворення асоціативних зв’язків за допомогою спеціальних методів та прийомів.

Мнемотехніка передусім застосовується для покращення засвоєння складної інформації,що не має встановлених логічних зв’язків між її елементами з точки зору людини, яка запам’ятовує її.

Зокрема, для запам’ятовування чисел були використані наступні прийоми: «цифрообраз», «індивідуальна асоціація» і «закономірність», а для запам’ятовування послідовності розташування чисел – прийоми «послідовні асоціації» і «сюжет». «Цифрообраз» – це прийом, при якому цифрову інформацію, що запам’ятовується, асоціативно пов’язують з певними образами або системами образів. «Індивідуальна асоціація» – це прийом, при якому знаходять асоціативні зв’язки між інформацією, що запам’ятовується, і індивідуально відомими даними, подіями, відомостями тощо. «Закономірність» – це прийом, при якому серед інформації, що запам’ятовується, знаходять певні логічні чи інші закономірні взаємозв’язки і правила. «Послідовні асоціації» – це прийом, призначений для запам’ятовування чітко визначеної послідовності інформаційних одиниць шляхом створення між ними послідовних асоціативних зв’язків. «Сюжет» – це прийом,призначений для запам’ятовування чітко визначеної послідовності інформаційних одиниць шляхом створення за їх участю оповідань, казок, притч, історій тощо. Класичні методи тестування рівня пам’яті людини передбачають.

35 Мислення є вищим пізнавальним процесом. Воно являє собою породження нового знання, активну форму творчого відображення і перетворення людиною дійсності. Мислення належить до продуктивних психічних процесів (на відміну від репродуктивних, належних до пам'яті тощо), оскільки породжує такий результат, якого ані в самій дійсності, ані в суб'єкта думки досі не існувало. Мислення також можна розуміти як шлях одержання нових знань, як творче перетворення неявних уявлень.

Мислення - це рух ідей, що розкриває суть речей. Його результатом являється не образ, а деяка думка, ідея. Специфічним результатом мислення може виступити поняття -узагальнене відображення класу предметів в їх найбільш загальних і істотних особливостях. Мислення - це особливого роду теоретична і практична діяльність, яка передбачає систему включених в неї дій і операцій орієнтовно-дослідного, перетворювального і пізнавального характеру.

Основні функції мислення

Пізнавальна (відображення світу і самовідображення)

Проектувальна (побудова планів, проектів, моделей практичної і теоретико-пізнавальної діяльності)

Прогнозна (прогнозування або передбачення наслідків своїх дій, своєї діяльності, прогнозування майбутнього)

Інформаційна (засвоєння інформації про знання та її смислове перероблення)

Технологічна (розроблення правил, норм, стандартів, рецептів життєдіяльнсті людини і суспільства в різних формах та проявах)

Рефлексивна (самопізнання розуму, самоаналіз)

Інтерпретаторська (тлумачення, осмислення продуктів людської культури)

Аналітична і синтетична

Постановка та розв'язання різноманітних задач і проблем.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.