Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
51-60.docx
Скачиваний:
6
Добавлен:
07.02.2016
Размер:
30.95 Кб
Скачать

54. Дайте характеристику поняттю «громадянство України» і «статус іноземців». Охарактеризуйте порядок здійснення прав та обов’язків в залежності від громадянства.

Громадянство — це стійкий правовий зв'язок особи з конкретною державою. Держава визнає і гарантує права та свободи людини, захищає її за межами держави. В свою чергу, громадянин має дотримуватися законів і приписів держави, виконувати встановлені обов'язки.

Іноземець — особа, яка не перебуває у громадянстві України і є громадянином (підданим) іншої держави або держав. До іноземців прирівнюються особи без громадянства.

Права громадян:

 • право на вільний розвиток особистості

 • право на життя

 • право на свободу і особисту недоторканність

 • недоторканність житла

 • таємниця листування, телефонних переговорів, телеграфної та іншої кореспонденції.

 • невтручання в особисте і сімейне життя.

 • свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право на вільний в’їзд в Україну і виїзд з України.

 • право на свободу думки і слова, на вільне висловлювання своїх поглядів і переконань.

 • свобода світогляду і віросповідання.

 • на працю, на страйк, на відпочинок, на соціальний захист, на житло, на достатній життєвий рівень, на охорону здоров’я та інші.

 • право на освіту, на свободу літературної, художньої, наукової і технічної творчості та інші.

Права іноземців:

 • Іноземці мають на рівні з громадянами України права та обов'язки в трудових відносинах, якщо інше не передбачено законодавством України та міжнародними договорами України

 • Іноземці мають право на відпочинок на рівні з громадянами України

 • Іноземці, які постійно проживають в Україні, користуються медичною допомогою нарівні з її громадянами. Всім іншим іноземцям медична допомога подається у порядку, який визначається Кабінетом Міністрів України

 • Іноземці мають право на соціальний захист, в тому числі на одержання пенсії та інших видів соціальної допомоги відповідно до законодавства України та міжнародних договорів України. У разі, коли для призначення пенсії потрібен певний стаж роботи, іноземцю на підставах і в порядку, встановлених законодавством України і міжнародними договорами України, може зараховуватися стаж роботи за кордоном

 • Іноземці, які постійно проживають в Україні, мають право на підставах і в порядку, встановлених для громадян України, одержати жиле приміщення якщо інше не передбачено законодавством України

 • Іноземці наділені майновими та особистими не майновими правами. Вони можуть, відповідно до законодавства України, мати у власності будь-яке майно, успадковувати і заповідати його, а також мати особисті немайнові права

 • Іноземці, які постійно проживають в Україні, мають право на освіту нарівні з громадянами України

 • Іноземці мають право на користування досягненнями культури нарівні з громадянами України і зобов'язані дбайливо ставитися до пам'яток історії та культури, інших культурних цінностей

55. Розкрийте порядок проведення референдуму в Україні.

- призначення (проголошення) референдуму;

Всеукраїнський референдум призначається Верховною Радою України, місцеві референдуми - відповідними місцевими Радами народних депутатів.

- підготовка і проведення референдуму;

Для проведення голосування і підрахунку голосів під час проведення референдумів територія районів, міст, районів у містах, селищ міського типу і сільрад ділиться на дільниці для голосування.

Для підготовки і проведення всеукраїнського референдуму в

Україні утворюються комісії:

 • Центральна комісія з всеукраїнського референдуму;

 • комісія Республіки Крим з всеукраїнського референдуму;

 • обласні, районні, міські, районні у містах, селищні, сільські комісії з референдуму;

 • дільничні комісії з референдуму.

- голосування і визначення підсумків референдуму;

Під час референдуму голосування проводиться в день референдуму з 7 до 20 години. Про час і місце голосування дільнична комісія з референдуму сповіщає громадян не пізніш як за десять днів до референдуму.

Голосування проводиться в спеціально відведених приміщеннях, у яких повинні бути обладнані в достатній кількості кабіни або кімнати для таємного голосування, визначені місця видачі бюлетенів і встановлені скриньки для голосування. Скриньки для голосування встановлюються таким чином, щоб громадяни, підходячи до них, обов'язково проходили через кабіни або кімнати для таємного голосування.

Громадянин під час заповнення бюлетеня викреслює в ньому одне з двох слів: "так" або "ні".

Підрахунок голосів на дільниці для голосування проводиться дільничною комісією з референдуму.

- опублікування і введення у дію законів та інших рішень, прийнятих на референдумі.

Результати всеукраїнського референдуму встановлюються і заносяться до протоколу на засіданні Центральної комісії з всеукраїнського референдуму на підставі протоколів обласних комісій з референдуму.

Закони, інші рішення, прийняті референдумом, обнародуються у встановленому законодавством України порядку опублікування правових актів Верховної Ради України та місцевих Рад народних депутатів і вводяться в дію з моменту їх опублікування, якщо у самому законі, рішенні не визначено інший строк. Датою прийняття закону, рішення вважається день проведення референдуму.

У всеукраїнському та місцевому референдумах мають право брати участь громадяни України, які на день проведення референдуму досягли вісімнадцяти років і постійно проживають відповідно на території України або міста, району в місті, селища, села. Не мають права голосу громадяни, яких визнано судом недієздатними.

Новий всеукраїнський референдум з питань, що раніше виносилися на референдум, може бути проведено не раніш як через 5 років, а місцевий референдум - не раніш як через рік від дня проведення попереднього референдуму з цих питань.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]