Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
51-60.docx
Скачиваний:
6
Добавлен:
07.02.2016
Размер:
30.95 Кб
Скачать

52. Охарактеризуйте конституційні основи державного ладу України.

Державний лад являє собою організацію (будівництво) і діяльності держави.

Конституційним, офіційним та легітимним можна вважати той державний лад, який передбачається і закріплюється Конституцією та реально існує. Державний лад є складовою конституційного ладу.

Державний лад охоплює структурні (організаційні) та функціональні основи держави, насамперед політичну, економічну, соціальну, культурну та інші основи. Так, наприклад, політичну основу державного ладу утворюють політичний механізм і відповідна політична функція держави тощо.

Особливостями сучасного державного ладу України є:

 1. перехідний, змішаний характер, зумовлений тим, що після проголошення незалежності України, прийняття Конституції України 1996 р. відбулися зрушення практично в усіх сферах державного життя, але в жодній із них остаточно не сформувалися нові суспільні відносини;

 2. державний лад спрямований на утвердження в Україні національної держави. Так, відповідно до ст. 11 Конституції України держава сприяє консолідації та розвиткові української нації, її історичної свідомості, традицій і культури, а також розвиткові етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності всіх корінних народів і національних меншин України; відповідно до ст. 12 Конституції України Україна дбає про задоволення національно-культурних і мовних потреб українців, які проживають за межами держави;

 3. у галузі державотворення Україна найбільше переймає досвід європейських країн;

 4. з моменту проголошення незалежності Україна стала суб'єктом міжнародного життя, впливаючи на нього та зазнаючи відповідного впливу з боку інших його суб'єктів.

Конституція України передбачає такі основні принципи державного ладу:

 1. суверенності і незалежності держави;

 2. демократизму держави;

 3. соціальної держави;

 4. правової держави;

 5. унітарності держави;

 6. республіканської форми правління.

Правовий характер Української держави виявляється у таких аспектах, що передбачені Конституцією України:

 1. верховенство права (ст. 8 Конституції України). Причому принципи верховенства права і верховенства закону тотожні лише в тому випадку, коли йдеться про закон у широкому розумінні, тобто якщо це будь-який нормативний акт;

 2. здійснення державної влади на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу, судову (ст. 6 Конституції України);

 3. взаємна відповідальність держави та особи;

 4. гарантування прав і свобод людини і громадянина тощо.

53. Охарактеризуйте конституційні основи суспільного ладу.

- суверенність (означає суверенність народу, нації, тобто суверенність їхніх волі й інтересів);

- демократизм (полягає в належності влади всьому народові (а не якійсь його частині), його участі в здійсненні влади (як безпосередньо, так і через органи державної влади та місцевого самоврядування), конституційному закріпленні прав і свобод громадян України);

- конституційність законності (означає, що основні засади організації та діяльності суспільства визначаються й гарантуються Конституцією України, а основні форми політичних, економічних та інших відносин - законами. Держава надмірно не втручається в суспільні життя та діяльність, а сприяє їх функціонуванню і розвитку);

- політичний, економічний та ідеологічний плюралізм (багатоманітність) (означає, що держава визнає право її громадян нарізні політичні погляди та гарантує свободу політичної діяльності за умови, що вона не суперечить Конституції і законам України, стоїть на позиції однакового ставлення до різних форм власності як у їх створенні, так і в забезпеченні захисту від протиправних посягань. Жодна ідеологія не може бути визнана державою як обов´язкова);

- рівність (полягає в закріпленні у Конституції України рівності всіх людей у своїй гідності та правах, рівності конституційних прав і свобод громадян та їх рівності перед законом);

- етнічна багатоманітність і політична єдність українського народу (полягає в конституційному визнанні спільності в Україні низки етносів та проголошенні українською спільністю всіх національностей, що проживають на території України);

- соціальна справедливість (полягає в конституційному визначенні та захисті інтересів усього суспільства, кожної людини та громадянина, кожної соціальної спільності).

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]