Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Пс личности.docx
Скачиваний:
34
Добавлен:
07.02.2016
Размер:
139.65 Кб
Скачать

Концепція особистості о.М. Леонтьєва

До кінця 1970-х рр.., Крім орієнтації на структурний підхід до проблеми особистості, стала розвиватися концепція системного підходу. У зв'язку з цим особливий інтерес представляють ідеї А. Н. Леонтьєва [5].

За оцінкою А.В. Аверіна, концепція особистості Леонтьєва характеризується високим рівнем абстрактності. При всьому її відмінність від інших є загальна посилка з ними. Суть її в тому, що, на думку А. Н. Леонтьєва, «особистість людини« виробляється »- створюється суспільними відносинами» [цит. по 5]. Таким чином, очевидно, що в основі уявлень про особистість вітчизняних психологів лежить марксистської постулат про неї як про сукупність суспільних відносин.

Охарактеризуємо коротко особливості розуміння особистості Леонтьєвим. Особистість, на його думку, - цепсихологічний утворення особливого типу, що породжується життям людини в суспільстві. Супідрядність різних діяльностей створює підставу особистості, формування якої відбувається в процесі соціального розвитку (онтогенезу) [6].

До поняття «особистість» Леонтьєв не відносив генотипічну зумовлені особливості людини - фізичну конституцію, тип нервової системи, темперамент, біологічні потреби, ефективність, природні задатки, а також прижиттєво набуті знання, уміння і навички, в тому числі професійні. Перераховані вище категорії, на його думку, складають індивідуальна властивості людини.Поняття «індивід», по Леонтьєву, відображає, по-перше, цілісність і неподільність конкретної людини як окремої особини даного біологічного виду і, по-друге, особливості конкретного представника виду, що відрізняють його від інших представників цього виду. Чому Леонтьєв розділив ці характеристики на дві групи: індивідуальна і особистісні? На його думку, індивідуальна властивості, в тому числі генотипически зумовлені, можуть багатоманітно змінюватися в ході життя людини. Але від цього вони не стають особистісними, тому що особистість не є збагачений попереднім досвідом індивід. Властивості індивіда не переходять у властивості особистості. Навіть трансформовані, вони так і залишаються індивідуальна властивостями, не визначаючи складається особистості, а складаючи лише предпосилкц та умови її формування.

Розвиток особистості постає перед нами як процес взаємодій безлічі діяльностей, які вступають між собою в ієрархічні стосунки. Особистість виступає як сукупність ієрархічних відносин діяльностей. Їх особливість полягає, за висловом А. Н. Леонтьєва, в «пов'язаності» від станів організму. «Ці ієрархії діяльностей породжуються їх власним розвитком, вони-то і утворюють ядро особистості, - зазначає автор. Але виникає питання про психологічну характеристиці цієї ієрархії діяльностей.

Для психологічної трактування «ієрархій діяльностей» О. М. Леонтьєв використовує поняття «потреба», «мотив», «емоція», «значення» і «сенс» [6]. Відзначимо, що сам зміст діяльнісного підходу змінює традиційне співвідношення і між цимипоняттями і сенс деяких з них. Місце просто мотиву займає так званий мотив-мета, поняття, що вводиться А. Н. Леонтьєвим як структурний елемент майбутнього каркаса особистості.

Отже, існують мотиви-стимули, тобто спонукають, часом остроемоціональние, але позбавлені змістотворних функції, і змістотворних мотиви або мотиви-цілі, теж спонукають діяльність, але при цьому додають їй особистісний зміст. Ієрархія цих мотивів становлять мотиваційну сферу особистості, центральну в структурі особистості А. Н. Леонтьєва, оскільки ієрархія діяльностей здійснюється за допомогою адекватної їй ієрархії змістотворних мотивів. На його думку «структура особистості являє собою відносно стійку конфігурацію« головних, всередині себе ієрархізована, мотиваційних ліній. Внутрішні відносини головних мотиваційних ліній ... утворюють як би загальний «психологічний» профіль особистості ».

Все це дозволяє А. Н. Леонтьєву виділити три основних параметри особистості:

    • широта зв'язків людини зі світом (за допомогою його діяльностей);

    • ступінь ієрархізовані цих зв'язків, перетворені в ієрархію змістотворних мотивів (мотивів-цілей);

    • загальна структура цих зв'язків, точніше мотивів-цілей.

Процес становлення особистості за А. Н. Леонтьєву є процес «становлення зв'язкової системи особистісних смислів».

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.