Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
самостійна робота українська література.doc
Скачиваний:
25
Добавлен:
07.02.2016
Размер:
84.99 Кб
Скачать

Vі. Завдання для самостійного опрацювання

Самостійна робота 1

Тема: Тодось Осьмачка «Ротонда душогубців» – 2 год.

План

1. Зображення у повісті Тодося Осьмачки універсального образу України, яка повинна і може мати майбутнє.

2. Тема руйнації душі та тіла етносу і тема віри в можливість їхнього воскресіння у важких муках правдивої сповіді.

3. Неоднозначне сприйняття читачами змісту повісті.

Завдання для студентів

Напишіть твір на тему: «Віра в потрібність збереження в пам’яті найстрашнішого минулого задля майбутнього».

Питання для самоконтролю

1. Поясніть поєднання в творі два різні стилістичні рівні: неоромантизм і натуралізм.

2. Визначити тему, ідею, проблематику повісті Тодося Осьмачки «Ротонда душогубців».

Рекомендована література

1. Боровська Н. „Танцююча зірка” Тодося Осьмачка.—К., 1996.

2. Колісниченко-Братунь Н. „Старший боярин” Т.Осьмачки і традиції європейської прози//Дзвін.—1995.— №4.

3. Слабошпицький М. Поет із пекла. Роман.—К., 2003.

4. Шерех Ю. Над Україною дзвони гудуть// Дивослово.—1995.—№1.

Самостійна робота 2

Тема: Спадщина О.Довженка як кінорежисера і письменника – 2 год.

План

1. Жанрова специфіка кіноповістей.

2. Система художніх засобів, які творять романтичний пафос кіноповісті «Зачарована десна».

Завдання для студентів

Поясніть вираз «довженківський характер» на означення створених письменником героїв.

Поміркуйте над змістом гуманістичної формули О. Довженка з «Повісті полум'яних літ»:

«Прекрасна людина в бою за Батьківщину. Прекрасна вона в стражданнях і в смерті за неї. Але найсвітліша кра­са її в труді».

Питання для самоконтролю

1. Де розпочав свою діяльність О. Довженко як кіно­режисер?

2. Як називався перший короткометражний фільм О. Довженка?

3. У якому фільмі О. Довженко виступає виконавцем головної ролі?

4. Коли була вперше надрукована кіноповість «Україна в огні»?

5. Про який фільм О. Довженка М. Бажан сказав, що це «зафільмована лірика, епос і філософія»?

6. Який твір О. Довженка є його «лебединою піснею»?

7. Який жанр створив О. Довженко?

8. Який твір О. Довженка закінчується зустріччю і розлукою героїв?

Рекомендована література

1. Українська література, 11кл.:Підручник для серед. загальноосвіт. шк./ Р.В.Мовчан, Ю.І. Ковалів, В.Ф. Погребенник, В.Є. Панченко; За загал. ред. Р.В.Мовчан. — Київ; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2000.—496с.

2.Срібний птах: Хрестоматія з української літератури для 11кл. загальноосвіт. навч. закл .—Част. ІІ. / Упоряд. Г.Ф.Семенюк, М.П.Ткачук, А.Б.Гуляк.—2-ге вид.—К.: Освіта, 2006.—576с.

3. Семенюк Григорій. Українська література: Підруч. для 11кл. загальноосв. навч. закл./ Г.Ф.Семенюк, М.П. Ткачук, О.Г. Ковальчук; За заг. ред. Г.Ф.Семенюка.—3-тє вид.—К.: Освіта, 2006.—512с.

4. Довженко О. Господи, пошли мені сили: Щоденник, кіноповісті. оповідання, фольклорні записи, листи, документи. - Харків, 1994.

5. Довженко і світ: Творчість О. Довженка в контексті світової культури. - - К., 1874.

Самостійна робота 3

Тема: Інтимна лірика В.Симоненка — від романтичного захоплення до гіркого розчарування1 год.

План

1. Проблематика «Казки про Дурила» В. Си­моненка — фольклорний жанр казки-притчі.

2. Ідейно-художній аналіз поезії В. Симоненка «Розвели нас дороги похмурі...» Лексика і тропи цього вірша.

3. Жанр творів В. Симоненка «Бюрократові», «Брехунові», «Плазунові», «Заздрісникові».

Завдання для студентів

Проаналізуйте особливості віршування — вид стопи, строфи, рими, спосіб римування — у поезії В. Си­моненка «З вікна».

Питання для самоконтролю

1. Який вірш В. Симоненка з'явився після відвідання Биківні — одного з місць поховання жертв сталінських репресій?

2. Хто з композиторів поклав на музику вірш В. Симоненка «Лебеді материнства»?

Рекомендована література

1. Українська література, 11кл.:Підручник для серед. загальноосвіт. шк./ Р.В.Мовчан, Ю.І. Ковалів, В.Ф. Погребенник, В.Є. Панченко; За загал. ред. Р.В.Мовчан. — Київ; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2000.—496с.

2.Срібний птах: Хрестоматія з української літератури для 11кл. загальноосвіт. навч. закл .—Част. ІІ. / Упоряд. Г.Ф.Семенюк, М.П.Ткачук, А.Б.Гуляк.—2-ге вид.—К.: Освіта, 2006.—576с.

3. Семенюк Григорій. Українська література: Підруч. для 11кл. загальноосв. навч. закл./ Г.Ф.Семенюк, М.П. Ткачук, О.Г. Ковальчук; За заг. ред. Г.Ф.Семенюка.—3-тє вид.—К.: Освіта, 2006.—512с.

4. Сверстюк Є. Василь Симоненко прилетів на білому коні// Сучасність.—1995.—№1.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.