Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
1.3..doc
Скачиваний:
11
Добавлен:
07.02.2016
Размер:
95.74 Кб
Скачать

Статті в інших наукових виданнях

 1. Тименко В.П. За поєднання художньо-образного і логічного / В.П.Тименко // Інформаційний бюлетень Академії педагогічних наук України. – Випуск 3-4. – 1993. – С.18-20.

 2. Тименко В.П. Метод художнього проектування в навчально-виховному процесі початкової школи / В.П.Тименко // Історія і сучасність педагогічної освіти в Україні: матеріали міжвуз. наук. практ. конф. (Глухів, 25-26 жовтня 1994 р.) / Глухів. держ.пед.ін-т. - Глухів: ГДПІ, 1994. – Частина 2. – С.97-99 (Спецвип.: 120 років О.Довженка)

 3. Тименко В.П. Актуальні проблеми української експериментальної педагогіки: праці конф., 16-17 травня 1996 р., Київ. / відп. Ред.. М.В.Черпінський. – К.: Вересень, 1996. – С.107-109.

 4. Тименко В.П. Актуальність “школи радості” В.О. Сухом­линського: матеріали Других Всеукр. пед. читань [«В.О.Сухомлинський і сучасність»], (Київ-Чернігів, 1996 р.) / Академія педагогічних наук України, Українська асоціація Василя Сухомлинського. - Київ-Чернігів: Меркурій, 1996. - Вип. 2. – С. 25-30

 5. Тименко В.П. Інтегрований курс «Художня праця» / В.П.Тименко // Палітра педа­гога. – 1997. - № 4. – С. 10-16

 6. Тименко В.П. Із веселки у квітки кольорів течутьструмки / В.П.Тименко //Палітра педагога. - № 2. – 1998. – С. 3-5

 7. Тименко В.П. Є у мене на руціжваві пальчики-митці / В.П.Тименко// Палітра педагога. - №4. – 1998. - С.3-7

 8. Тименко В.П. Поширений календарний план з художньої праці для 1 класу (друге півріччя) / В.П.Тименко // Початкова школа. – 1999. - № 1. – С. 23-25

 9. Тименко В.П. Тематичне планування занять з дитячої художньої творчості. художньої творчості /В.П.Тименко // Палітра педагога. – 2001. - № 2. – С.19-22.

 10. Тименко В.П. Заняття з дитячої художньої творчості / В.П.Тименко // Палітра педагога. – 2001. - № 3. – С. 6-10.

 11. Тименко В.П. Заняття з дитячої художньої творчості / В.П.Тименко // Палітра педагога. – 2001. - № 4. – С. 6-10.

 12. Тименко В.П. Система контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи: художня праця і трудове навчання / В.П.Тименко, Т.М.Байбара та ін. // Початкова школа. - №10. – 2001. – С.66-69

 13. Тименко В.П. Теоретичні і методичні основи загальної дизайн-освіти: Реклама і дизайн 21 сторіччя: освіта, культура, економіка: Зб. наук. праць./ В.П.Тименко. – К.: ІППР , 2001. – С.233-234.

 14. Тименко В.П. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи: трудове навчання, художня праця / В.П.Тименко, Л.І.Денисенко // Початкова школа. -2002. - №8.- С.38-40.

 15. Тименко В.П. Громадянське виховання особистості в процесі дизайн-освіти / В.П.Тименко // Наукові і освітянські методології та практики - К.: ЦГО НАН України. – 2003. – С.600-610.

 16. Тименко В.П. Календарне планування уроків з художньої праці. 4 клас / В.П.Тименко // Початкова школа. – 2004. -№ 8. – С.49-51

 17. Тименко В.П. Календарне планування уроків з трудового навчання. 4 клас / В.П.Тименко, Л.І.Денисенко, В.В.Вдовченко // Початкова школа. – 2004. - № 8. – С.48-49.

 18. Тименко В.П. Формування конструктивних умінь майбутніх учителів засобами пластичних мистецтв / В.П.Тименко // Творча особистість учителя як передумова інноваційних процесів у початковій школі: Збірник наукових праць. - Житомир: В-во Житомирського Держуніверситету, 2004. - С.204-230.

 19. Тименко В.П. Всесвіт розвивається граючись // Іграшка, гра, дитина: від обрядової субстанції до сучасних моделей виховання. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Марка Грушевського читання». – К.: Видавничий дім «Стилос», 2007. – С.174.

 20. Тименко В.П. Концепція технології розвиваючого навчання «дизайн- освіта» / В.П.Тименко // Реклама і дизайн в умовах глобалізації вищої освіти та інформаційної інтеграції: зб.наук.пр.- К.: Інститут реклами, 2004. - Вип. 3. - С.309-312.

 21. Тименко В.П. Календарно-тематичне планування з трудового навчання: технічної і художньої праці / В.П.Тименко // Початкова школа. – 2009. - № 1. – С.59-65.

 22. Тименко В.П. Базовий перелік засобів навчання та обладнання навчального і загального призначення для кабінетів початкової освіти / В.П.Тименко, В.В.Вдовченко // Початкова школа. – 2006. - № 8. – С.30-33.

 23. Тименко В.П. Комплексна методика діагностки як теоретико-методологічна проблема. / В.П.Тименко // Обдаровані діти – інтелектуальний потенціал держави: матеріали наук.-практ. конф. . – К.: ІОД, 2008. – С.85-86

 24. Тименко В.П. Інтегрована діяльність як первинна діагностика інтелектуальної обдарованості. / В.П.Тименко // Робота з обдарованими учнями: матеріали кругл. столу. – К.: ІОД, 2008. – С.26-32.

 25. Тименко В.П. Комплексна особистісна діагностки обдарованої дитини. / В.П.Тименко // Психолого-педагогічні засади розвитку особистості в освітньому просторі: матеріали методол. семін. АПН України. – К.: АПН України, 2008. – С.710-718.

 26. Тименко В.П. Національні особливості обдарованості українця. / В.П.Тименко // Виявлення та підтримка обдарованості учнів загальноосвітньої школи: матеріали наук.-практ. конф. – К.: ІОД, 2009. – С.50-55.

 27. Тименко В.П. Методика діагностики інтелектуальної обдарованості осіб 3-6, 7-10, 11-14, 15-18 років. / В.П.Тименко, В.У.Кузьменко, А.В.Яковина та ін. // Сучасний погляд на обдарованість та розвиток талантів: матеріали міжнар. наук. пр. семінару – К.:ІОД, 2009. – С.171-213.

 28. Тименко В.П. Обдарованість і здоров’я у надсистемі дизайн-освіти. / В.П.Тименко // Інноваційні технології сприяння розвитку обдарованості – К.: ІОД, 2009. – С.69-72

 29. Тименко В.П. Діагностика обдарованості засобами дизайн-освіти / В.П.Тименко // Професійно-художня освіта України. – К.: Ялта: Принт-Издат, 2009. – С.92-97.

 30. Тименко В.П.Комплексна діагностика обдарованості як теоретико-методологічна проблема./ В.П.Тименко // Навчання і виховання обдарованої дитини: теорія і практика – К.: ІОД, 2009. – С.69-72

 31. Тименко В.П. Діагностика інтелектуальної обдарованості дитини і етнічне здоров’я нації./ В.П.Тименко // Творчість та обдарованість: Матер. кругл. столу. – К.: ІОД, 2009. – С.31-32.

 32. Тименко В.П.Становлення академічної дизайн-освіти./ В.П.Тименко // Етнодизайн: стан і перспективи розвитку в загальноосвітніх школах: міськ. наук. практ. семінар. – Бориспіль: «Дизайн-освіта», 2008. – С.5-11.

Дисертаційні дослідження з різних проблем дизайн-освіти, виконані вітчизняними авторами:

Докучаєва В.В. Формування конструктивного мислення майбутнього вчителя початкових класів: Автореф.дис. … канд..пед.наук: 13.00.01. /Інститут педагогіки і психології професійної освіти. - К., 1994. -24 с.

Шевчук Т.О. Формування емоційно-почуттєвої сфери молодших школярів у художньо-ігровій діяльності. Автореф.дис. … канд..пед.наук: 13.00.07. /Інститут проблем виховання АПН України. - К., 2000. -21 с.

Руденченко А.А. Методика навчання декоративного розпису на заняттях з художньої праці та образотворчого мистецтва в основній школі. Автореф.дис. … канд..пед.наук: 13.00.02./Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. - К., 2000. -20 с.

Вержиковская Л.Г. Творчество младших школьников как условие их подготовки к общественно-полезному труду.Автореф.дис. … канд..псих.наук: 19.00.07. / Научно-исследовательский институт психологии. - К.,1988. -17с.

Носаченко Т.Б. Формування в молодших школярів конструктивних умінь у процесі навчання образотворчого мистецтва і художньої праці. Автореф.дис. … канд..пед.наук: 13.00.02./Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. - К., 2006. -20 с.

Мирошник З.М. Формирование конструктивных действий как психологических предпосылок трудовых умений у учащихся 1-2 классов.Автореф.дис. … канд..псих.наук: 19.00.07. / Научно-исследовательский институт психологии. - К.,1990. -17с.

Оршанский Л.В. Трудовое воспитание подростков в процессе внеурочных занятий народными промыслами. Автореф.дис….канд.пед.н.: 13.00.01. / Научно-исследовательский Институт педагогики. К., 1991. – 24 с.

Тименко В.П. Формирование положительного отношения к художественному труду у учащихся начальной школы. Автореф.дис….канд.пед.н.: 13.00.01. / Научно-исследовательский Институт педагогики. К., 1992. – 24 с.

Гервас О.Г. Пропедевтика дизайн-освіти учнів 5-9 класів у процесі трудового навчання. Автореф.дис. … канд..пед.наук: 13.00.02./Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. - К., 2006. -20 с.

Прусак В.Ф. Організаційно-педагогічні засади підготовки майбутніх дизайнерів у вищих навчальних закладах України. Автореф.дис. … канд..пед.наук: 13.00.04/ Прикарпатський Національний університет ім.В.Стефаника.-Ів.-Франківськ, 2006. – 19с.

Сирота В.М. Формування професійної готовності майбутніх учителів до художньої праці у початковій школі. Дис…канд.пед.наук : 13.00.07. – К., 2000. – 240 с.

Об’єктами досліджень російської дизайн-освіти є: початкова дизайн-освіта молодших школярів (Асланова О.С.), загальна дизайн-освіта підлітків з графічного дизайну (Постніков М.О.), шкільне дизайн-освітнє середовище у профільній дизайн-освіті старшокласників (Станько І.В.), дизайн-освіта у закладах додаткової освіти (Медвєдєва О.П.).

На рівні професійно-педагогічної дизайн-освіти Росії уже досліджено проблеми: дизайн-підхід до творчої діяльності майбутніх учителів технології (Нікітіна О.В., Іванов В.П.), художнє проектування студентів педвузів у дизайн-групах (Піщев С.Г.), комп’ютерна графіка для спеціалізації «Графіка і дизайн» (Іванникова Л.В.).

На рівні професійно-мистецької дизайн-освіти Росії досліджено: веб-дизайн у підготовці студентів художньо-графічних факультетів (Блуднов Г.П.), професійна підготовка дизайнерів інтер’єрів (Квач Н.В.), інформаційно-технологічна підготовка дизайнерів (Соловйова В.В.), комунікативна компетенція зарубіжних студентів у процесі позааудиторного читання літератури зі спеціальності «Дизайн» (Романова Н.Ю.). Методологічні проблеми дизайну досліджував Генісаретський О.І. (Генисаретский О.И. Методологические и гуманитарно-художест­венные проблемы дизайна: Автореф. дис… д-ра искусство­ведения. – М., 1990. – 36 с.).

Із наведеного переліку предметів і об’єктів наукових досліджень з проблем дизайн-освіти чітко виокремлюються не лище її рівні, але й специфічні види: технологічна, мистецька, академічна дизайн-освіта.

Творчий проект «Бібліографія з дизайн-освіти»

 1. Розробіть класифікацію наукових джерел з дизайн-освіти: тези доповідей, статті, програми, підручники, посібники, монографії, автореферати, дисертації.

 2. Оформіть обраний варіант бібліографічних карток з урахуванням вимог до запису наукових праць.

 3. Розробіть електронну версію презентації бібліографії «Дизайн-освіта».

 4. Запропонуйте електронну бібліографію через Інтернет усім можливим споживачам.

 5. Залиште незаповнені бібліографічні картки для доповнення бібліографії з дизайн-освіти іншими оформлювачами.

Використана література:

 1. Кондратьева К.А. Дизайн и экология культуры. – М.: Московский государственный художественно-промышленный университет им. С.Г.Строганова, 2000. – 105 с.

 2. Моляко В.А. Творческая конструктология (пролегомены). – К.: «Освита Украины», 2007. – 388 с.

 3. Рибо Т. Психология чувств. – К., 1897.

 4. М. В. Гамезо, А. И. Домашенко. Атлас по психологии: Учебн. пособие для студентов пед. ин-тов. – М.: Просвещение, 1986.- С. 183.

7. Інтелектуальна власність / Словник-довідник // За ред. О.Д. Святоцького. – К.: Видавничий дім, 2000. - Т.1. – С. 80.

8. Початкова дизайн-освіта: теорія і практика формування конструктивних умінь особистості: Монографія.- К.: Педагогічна думка, 2007. – 381 с.

9. Менегетти А.Психосоматика / Пер. с итальянского ННБФ «Онтопсихология». – М.: ННБФ «Онтопсихология», 2005. – 360 с.

10. Клименко В.В. Психологія творчості. Навчальний посібник.- К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 480 с.

11. Балл Г.О та інші. Гуманістичні орієнтири в методології психологічної науки: Монографія - К.: «Педагогічна думка», 2007. – 120 с.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]