Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
1.3..doc
Скачиваний:
11
Добавлен:
07.02.2016
Размер:
95.74 Кб
Скачать

1.3. Джерельна база теорії і практики дизайн-освіти

З огляду на актуальність дизайн-освіти, з одного боку, і недостатню проінформованість педагогічної громадськості з історії, сучасного стану і перспектив розвитку неперервної дизайн-освіти, важливо ознайомитися із науковими і методичними доробками вітчизняних і зарубіжних авторів. Подаємо список публікацій з дизайн-освіти.

Наукові та навчально-методичні праці з дизайн-освіти Монографії і підручники

 1. Тименко В.П. Початкова дизайн-освіта: теорія і практика формування конструктивних умінь особистості: Монографія / Тименко В.П. - К.: Педагогічна думка, 2009. – 381 с.

 2. Тименко В.П. Основи дизайну: підручник для 10 кл. профільної школи/ В.В.Вдовченко, Т.О.Божко, А.С.Сімонік, Ю.Б.Шведова, З.В.Вдовченко, В.П.Тименко.

 3. Тименко В.П. Ігродизайн обдарованої дитини: визрівання емоцій і почуттів особистості: Монографія / В.П.Тименко, О.М.Коберник, Т.О.Шевчук. - К.: Вид-во ІОД, 2009. – 250 с.

 4. Тименко В.П. Методика трудового навчання: технічної і художньої праці. Теоретичні засади і емпіричний досвід початкової дизайн-освіти / В.Тименко, В.Вдовченко - К.: Вид-во ІОД, 2009. – 300 с.

 5. Тименко В.П. Професійна дизайн-освіта: теорія і практика художньої обробки деревини / Тименко В.П., Сидоренко В.К., Оршанський Л.В. – К.: Педагогічна думка, 2007. – 288 с.

 6. Тименко В.П. Формування фахової компетентності з основ етнодизайну у майбутніх учителів трудового навчання: монографія/ А.І.Бровченко, В.П.Тименко. – Л.:УкрІНТІ,2006. - 301 с.

 7. Тименко В.П. Художня праця – 1.Комплект пробних підручників: «Обдаровані пальчики», «Мова малюнкова», «Математичний калейдоскоп» / Тименко В.П. – К.: Спалах, 1998. - 144 с.

 8. Тименко В.П. Формирование положительного отношения к художественному труду у учащихся четырехлетней начальной школы.- Автореферат на соиск. научн степениканд. пед. наук: специальность 13.00.01 – теория и история педагогики. –К.: Научно-исследовательский институт педагогики Украины, 1992. – 20 с.

 9. Тименко В.П. Художня праця: Підручник для 1 класу початкової школи / Тименко В.П. – К.: Спалах, 2001. – 128 с.

 10. Тименко В.П. Художня праця: підручник для 2 класу / Тименко В.П. – К.: Спалах, 1999. – 48 с.

 11. Тименко В.П. Художня праця: Підручник для 3 класу /Тименко В.П. – К.: Спалах,1999. – 48 с.

 12. Тименко В.П. Художня праця: Підручник для 4 класу /Тименко В.П.- К.: Спалах, 2000. - 48 с.

 13. Тименко В.П. Трудове навчання: Підручник для 1 класу /Тименко В.П., Денисенко Л.І. – К.: Педагогічна думка, 2004. - 128 с.

 14. Тименко В.П. Трудове навчання: Підручник для 3 класу початкової школи./Тименко В.П., Денисенко Л.І.- К.: Педагогічна думка, 2003. - 120 с.

 15. Тименко В.П. Трудове навчання: Підручник для 4 класу / Тименко В.П., Денисенко Л.І. - К.: Пед. думка, 2004. – 128 с.

 16. Тименко В.П. Художня праця: Підручник для 4 класу загальноосвіт.шкіл / Тименко В.П. – К.: Промінь, 2004. – 143 с.

Навчально-методичні посібники і методичні рекомендації

 1. Тименко В.П. Чарівний пензлик: Посібник для учнів 1 класу / Тименко В.П., Жукова С.О. – К.: «Освіта», 1992. – 44 с.

 2. Тименко В.П. Пензлик-Веселкарик: Експериментальний навч. посіб. для 1 кл. / Тименко В.П. – К.: Вересень, 1994. – 48 с.

 3. Тименко В.П. Математичний карнавал. Посібник для позакласної роботи з математики / Тименко В.П., Петрова А.М. - К.: Генеза, 1996 - 120 с.

 4. Тименко В.П. Методика викладання художньої праці в початкових класах: Навчально-методичний посібник для вчителів / Тименко В.П. - К.: Спалах ЛТД, 1998. -58 с.

 5. Тименко В.П. Поширений календар­ний план “Художня праця”. 1 клас. - Посібник для вчителів і батьків / Тименко В.П.- К.: Спалах ЛТД, 1998. - 24 с.

 6. Тименко В.П. Поширений календарний план з художньої праці: посібник для вчителів 3 класу / Тименко В.П.- К.: Спалах, 1999. - 24 с.

 7. Тименко В.П. Методика викладання художньої праці у 3 класі: Посібник для вчителів / Тименко В.П. – К.: Спалах, 1999. – 56 с.

 8. Тименко В.П. Методика викладання художньої праці у початкових класах: Посібник для учителів / Тименко В.П. – К.: Спалах, 1999. – 56 с.

 9. Тименко В.П. Поширений календарний план з художньої праці: Посібник для учителів 4 класу / Тименко В.П. - К.: Спалах, 2000. - 24 с.

 10. Тименко В.П. Методика викладання художньої праці у 4 класі: Посібник для учителів / Тименко В.П. – К.: Спалах, 2000. – 63 с.

 11. Тименко В.П. Поширений календарний план з художньої праці: посібник для вчителів 2 класу. / Тименко В.П. – К.: Спалах, 1999. – 24 с.

 12. Тименко В.П. Методика викладання художньої праці у 2 класі: Посібник для учителів / Тименко В.П. – К.: Спалах, 2000. – 56 с.

 13. Тименко В.П. Трудове навчання. Художня праця. / В.П.Тименко // Методичні рекомендації щодо усного і писемного мовлення молодших школярів: норми оцінювання знань, умінь і навичок. – К.: Магістр – S, 2000. – С. 59-61

 14. Тименко В.П. Трудове навчання. Художня праця / В.П.Тименко, Л.І.Денисенко // Контроль та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи: Методичні рекомендації. – К.: «Початкова школа», 2002. – С.122-124

 15. Тименко В.П. Трудове навчання. / Тименко В.П., Денисенко Л.І. // Навчання і виховання у 1 класі: методичний посібник для учителів. – К.: «Початкова школа», 2002. - С.344-378

 16. Тименко В.П. Художня праця / Тименко В.П. // Навчання і виховання у 1 класі: методичний посібник для учителів. – К.: Початкова школа, 2002. - С.432

 17. Тименко В.П. Календарне планування уроків з художньої праці / В.П.Тименко // Початкова школа. - 2002. - № 9. - С.18-22

 18. Тименко В.П. Календарне планування уроків з художньої праці / В.П.Тименко // Початкова школа. - 2002. - № 10. - С.29-33

 19. Тименко В.П. Трудове навчання / Тименко В.П., Денисенко Л.І. // Навчання і виховання учнів 2 класу: Методичний посібник для вчителів - К.: „Початкова школа”, 2003. - С. 432-451.

 20. Тименко В.П. Художня праця / Тименко В.П.// Навчання і виховання учнів 2 класу: Методичний посібник для вчителів. - К.: „Початкова школа”, 2003. - С. 451-476.

 21. Тименко В.П. Трудове навчання / Тименко В.П., Денисенко Л.І.// Навчання і виховання учнів 3 класу: Методичний посібник для вчителів - К.: „Початкова школа”, 2004. - С. 345-363.

 22. Тименко В.П. Художня праця / Тименко В.П.// Навчання і виховання учнів 3 класу: Методичний посібник для вчителів. - К.: „Початкова школа”, 2004. - С. 364-399.

 23. Тименко В.П. Трудове навчання / Тименко В.П., Котелянець Н.В.// Навчання і виховання учнів 4 класу: Методичний посібник для вчителів.- К.: „ Початкова школа ”, 2005. - С. 445-468.

 24. Тименко В.П. Художня праця / Тименко В.П.// Навчання і виховання учнів 4 класу: Методичний посібник для вчителів. - К.: „ Початкова школа ”, 2005. - С. 495-519.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]