Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
OFK_NC.doc
Скачиваний:
9
Добавлен:
07.02.2016
Размер:
1.17 Mб
Скачать

28

Міністерство освіти і науки України

Запорізький національний технічний університет

Факультет інформатики та обчислювальної техніки

Кафедра комп’ютерних

систем та мереж

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання лабораторної роботи

“Файл-менеджери”

з дисципліни

“ОРГАНІЗАЦІЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕОМ”

для студентів спеціальностей

8.091501”Комп’ютерні системи та мережі” та

7.091503 " Спеціалізовані комп'ютерні системи "

всіх форм навчання

2003

Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи “Файл-менеджери” з дисципліни “Організація функціонування ЕОМ” для студентів усіх форм навчання спеціальностей 8.091501”Комп’ютерні системи та мережі” та 7.091503 " Спеціалізовані комп'ютерні системи" /Укл. Т.О.Паромова, О.В. Береза, О.В.Польська. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2002.-24с

Укладачі: Т.О.Паромова, ст.викладач,

О.В.Береза, асистент,

О.В.Польська, асистент

Рецензент: Р.К. Кудерметов, доцент, к.т.н.

Відповідальний за випуск: Паромова Т.О

Затверджено

на засіданні кафедри

“Комп’ютерні системи

та мережі”

Протокол №_4____

від “0602.2003

Зміст

Міністерство освіти і науки України 1

Запорізький національний технічний університет 1

Факультет інформатики та обчислювальної техніки 1

Кафедра комп’ютерних 1

систем та мереж 1

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ 1

до виконання лабораторної роботи 1

“Файл-менеджери” 1

з дисципліни 1

“ОРГАНІЗАЦІЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕОМ” 1

для студентів спеціальностей 1

8.091501”Комп’ютерні системи та мережі” та 1

7.091503 " Спеціалізовані комп'ютерні системи " 1

всіх форм навчання 1

2003 1

Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи “Файл-менеджери” з дисципліни “Організація функціонування ЕОМ” для студентів усіх форм навчання спеціальностей 8.091501”Комп’ютерні системи та мережі” та 7.091503 " Спеціалізовані комп'ютерні системи" /Укл. Т.О.Паромова, О.В. Береза, О.В.Польська. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2002.-24 с 2

3 2

Укладачі: Т.О.Паромова, ст.викладач, 2

О.В.Береза, асистент, 2

О.В.Польська, асистент 2

Рецензент: Р.К. Кудерметов, доцент, к.т.н. 2

Відповідальний за випуск: Паромова Т.О 2

Затверджено 2

на засіданні кафедри 2

“Комп’ютерні системи 2

та мережі” 2

Протокол №_4____ 2

від “06” 02.2003 2

Зміст 3

3

17 31

Лабораторна робота 4 29

Файл-менеджери 29

Мета роботи – засвоїти основні прийоми роботи у середовищі файл – менеджерів Far Manager та Windows Commander 29

1. Загальні відомості 29

Призначення файл менеджерів 29

Програми роботи з файлами (файлові менеджери) призначені для прискорення та полегшення виконання файлових операцій-копіювання, пересування, перейменування, перегляду, вилучення. Крім зазначених операцій файлові-менеджери забезпечують виконання додаткових операцій, які не можливо виконати у середовищі Windows. 29

Файл-менеджерів дуже багато, але частіше використовуються Norton Commander (версія під DOS і Windows), Volkov Commander, Dos-навігатор, Windows Commander, Far Manager. 29

Всі ці програми можна умовна розділити на дві групи: 29

програми, які запускаються у звичайному вікні Windows (Windows Commander, Explor2000, DISco Commander, Norton Commander for Windows); 29

програми, які запускаються у DOS-вікні (Volkov Commander, Norton Commander) або у консольному вікні Windows (Far Manager). 29

Всі ці програми побудовані за принципом Norton Commander і відрізняються графічним інтерфейсом, функціональними можливостями, обсягом місця, що займають на диску , операційною системою, у середовищі якої працюють. Прийоми роботи у цих програмах однакові та відрізняються незначно. Більшість клавіатурних комбінацій може використовуватись у всіх програмах. Але спеціальні можливості у кожній програмі особисті. 29

Файл – менеджери забезпечують: 30

наочність зображення файлів, папок; 30

виконання всіх операцій із файлами; 30

роботу з архівами; 30

роботу в мережі; 30

роботу з дисками; 30

роботу з мишію; 30

багато варіантів виконання однієї команди; 30

загальні прийоми роботи у програмах для роботи з файлами та папками. 30

Вікно файл-менеджера 30

Після завантаження програми на екрані з'являються дві панелі, однакові у зовнішньому вигляді-оточене рамкою вікно. Панель, на якої знаходиться маркер – поточна. Зміна поточної панелі здійснюється за допомогою клавіші Тав. 30

30

У заголовку панелі відображається шлях до поточного каталогу, зміст якого відображується на панелі. При зміні каталогу змінюється і заголовок панелі. 30

На панелях відображається зміст поточного каталогу: з початку – папки (каталоги), їх імена відображаються великими літерами, потім відображаються файли, їх імена зазначаються маленькими літерами. 30

Внизу панелей розміщено рядок міні–статусу, у якому надається інформація про позначений файл чи каталог. Для файлу відображаєьбся ім’я, розмір у байтах, дата та час утворення. 31

Під панелями знаходиться командний рядок для введення команд з клавіатури. Цей рядок завжди починається з запрошення, у якому звичайно міститься шлях до поточного каталогу і яке зберігається увесь час роботи. 31

Ще нижче розміщується рядок статусу, у якому міститься інформація про поточний статус функціональних клавіш. Вони призначені для прискорення виконання команд, які частіше використовують. Призначення цих клавіш змінюється відповідно режиму роботи програми. Взагалі у всіх файл-менеджерах призначення функціональних клавіш однакове, хоча можуть бути відміни. 31

Одним з найважливіших елементів вікна є командне меню, яке викликається за допомогою клавіші F9. 31

Меню є списком деяких об'єктів, між якими треба зробити вибір  встановити маркер на цей пункт меню та натиснути клавішу Enter. Після чого з’являється падаюче меню, у якому відображаються команди. 31

Всі меню мають загальні властивості: 31

багаторівневість; 31

незалежність вибору; 31

у конкретному меню можуть бути таки об'єкти, які не можна вибрати у дану мить. 31

Окремий елемент меню програми - пункт чи команда. Якщо назва пункту виділена сірим кольором, то цей пункт зараз недоступний. 31

Як працювати з меню 31

увійти у меню - F9; 31

вибрати один з пунктів меню за допомогою клавіш керування курсором; 32

натиснути клавішу Enter; 32

у меню, що випадає, вибрати один з пунктів; 32

натиснути клавішу Enter. 32

Зміст командного меню може змінюватись в залежності від виду файл-менеджеру, але у всіх є меню Файл, Правая, Левая, Параметры, Команды. Зміст командних меню також приблизно однаковий. 32

Левая, Правая – команди керування зовнішнім виглядом панелей. Приблизний перелік команд меню: 32

встановлення способу подання інформації про об’єкти панелі; 32

сортування об’єктів панелі; 32

дерево папок; 32

вмикання та вимикання панелей. 32

Файл – команди для роботи з файлами та папками (практично дублюють команди функціональних клавіш). 32

архівація файлів; 32

встановлення атрибутів; 32

позначення групи файлів. 32

Команды – спеціальні команди для: 32

виклику дерева каталогів; 32

пошуку файлів; 32

порівняння файлів поточного каталогу. 32

Настройка (Параметры, конфигурация) – команди налагодження програми: 32

встановлення опцій екрану; 32

встановлення вигляду панелей; 32

налагодження миші та принтеру; 32

встановлення запрошення; 32

опції текстового редактору. 32

Загальні прийоми роботи у файл-менеджерах 32

Керування панелями 32

Tab 33

перехід з однієї панелі на сусідню 33

Alt-F2 33

виведення на правій панелі змісту іншого диску 33

Alt-F1 33

виведення на лівій панелі змісту іншого диску 33

Призначення функціональних клавіш 33

33

F1 – help 33

довідка по роботі з програмою 33

F3 – View 33

перегляд файлів без редагування 33

F4 - Edit 33

редагування файлів 33

F5 - Copy 33

копіювання файлів 33

F6 -RenMove 33

перейменування, переміщення каталогу 33

F7 - MkDir 33

створення каталогу 33

F8 - Delete 33

вилучення файлу чи каталогу 33

F9 - PullDn 33

вихід у командне меню 33

F10 - Quit 33

вихід з програми 33

Призначення функціональних клавіш змінюється при натисненні клавіш Alt або Ctrl. 33

Робота з файлами 33

Копіювання файлу або папки - F5 33

При копіюванні об'єкт, що копіюється, записується на нове місце на диску, при цьому зберігається на попередньому. 33

Для копіювання необхідно виконати наступні дії: 33

позначити файл; 33

натиснути клавішу F5; 33

з’являється вікно з ім'ям файлу, а у текстовому полю – шлях до поточного каталогу сусідньої панелі 33

Результат копіювання може бути різним в залежності від дій користувача: 33

а) Enter  файл копіюватиметься у поточний каталог сусідньої панелі за старим ім'ям; 33

б) у вікні у кінці шляху вказати нове ім’я файлу - Enter файл копіюватиметься у поточний каталог сусідньої панелі з новим ім'ям; 33

в) у вікні у шляху вказати нове ім'я каталогу, куди копіювати (при цьому можна змінити ім'я) – Enter. 34

УВАГА !!! Якщо ім'я файлу вже існує у цьому каталозі, то треба зробити вибір: 34

Overwrite - дозволити копіювати але старий файл з таким ім'ям знищується; 34

Skip - не дозволити копіювати, пропустити; 34

All - копіювати все без запитувань. 34

Перейменування та переміщення файлу - F6 34

Переміщення файлу відрізняється від копіювання тим, що після пересилання файлів вихідні файли знищуються. 34

Для пересування об'єктів треба виконати такі ж дії, як при копіюванні але натиснути клавішу F6. 34

Як що при переміщенні файлу у вікні Переместить знищити путь та вказати нові ім’я, то буде створено копія файлу з новим ім’ям. 34

Вилучення файлів - F8 34

помітити файли, що знищуються; 34

натиснути клавішу F8; 34

у вікні запитування підтвердити вилучення файлів. 34

Позначення групи файлів 34

Для одночасного застосування команди до декількох об'єктів треба їх позначити 34

1. способ Позначення за допомогою клавіші Insert 34

Як що файли розміщені непослідовно, натиснути клавішу Ins на кожному файлі, що треба позначити. 34

2. способ Позначення за допомогою маски 34

натиснути клавішу “+ “на цифровій клавіатурі; 34

у вікні ввести маску файлу; 34

Enter. 34

Скасування позначення файлів 35

1. спосіб 35

Як що файли розміщені непослідовно, натиснути клавішу Ins на кожному файлі, що позначений. 35

2. спосіб 35

Натиснути клавішу - на цифровій клавіатурі 35

У вікні відображається маска файлів, що помічено 35

Enter. 35

Пошук файлу на диску - Alt- F7 35

натиснути клавіші Alt-F7; 35

вказати ім'я файлу або його маску (можна використати позначки * або ?); 35

вказати рядок символів, яки містяться у файлі (необов’язково); 35

встановити необхідні параметри пошуку за допомогою клавіші Прогалина; 35

Ctrl–Enter. 35

У результаті пошуку з’являється вікно, у якому надається інформація про знайдені файли: повне ім'я, розмір у байтах, дата та час створювання. При позначенні файлу з наступним натисканням клавіші Enter відбувається запуск відповідної програми. 35

Створення текстового файлу 35

Shift-F4; 35

у вікні ввести ім’я файлу  Enter; 35

у вікні редактору ввести необхідний текст; 35

зберегти його натискання клавіші F2 або виконати наступну послідовність дій: Esc  на запитання чи зберегти зміни у файлі відповісти Да. 35

Перегляд змісту файлу F3 35

позначити файл; 35

F3. 35

Встановлення атрибутів файлу 35

F9; 35

у командному меню вибрати ФайлУстановка атрибутів 36

у вікні поставити прапорець біля визначеного атрибуту натисканням клавіші Пробел; 36

кнопка Установить. 36

Робота з каталогами 36

Перегляд змісту каталогу 36

помітити маркером необхідний каталог за допомогою клавіш керування курсором; 36

натиснути клавішу Enter. 36

Перехід у батьківський каталог 36

позначити маркером позначку виходу з каталогу “.. “; 36

натиснути клавішу Enter; 36

Або у поточному каталогу натиснути клавіші Crtl- Enter. 36

Створення каталогу F7 36

натиснути клавішу F7 ; 36

у вікні ввести ім'я каталогу – каталог створюється у поточному каталогу; 36

у вікні ввести доріжку до каталогу, починаючи з кореневого, у кінці ввести ім'я каталогу, який створюється – каталог буде створено за вказаною доріжкою. 36

Вилучення каталогів F8 36

помітити каталог; 36

натиснути клавішу F8; 36

у вікні встановити прапорець Включая подкаталоги; 36

кнопка Удалить. 36

Швидкій перехід у інший каталог 36

ALT-F10; 36

відкривається вікно Дерево каталогів; 36

у вікні ввести перші літери імені каталогу (курсор буде встановлено на ближній каталог). 36

Порівняння каталогів - CTRL –F8 36

Позначаються файли, яких не має у каталозі сусідньої панелі або відмічаються файли, яки мають останню дату створення більшу за файли у каталозі сусідньої панелі. 36

Перегляд змісту папки та визначення ії розміру 36

натиснути клавішу F9; 37

Левая (Правая); 37

Быстрый просмотр. 37

У всіх файл-менеджерах на сусідній панелі виводиться інформація про загальний об'єм, кількість файлів та каталогів, розмір кластера поточного диску. Крім того може подаватися інша інформація. 37

Дерево каталогів 37

Файлова структура розміщення файлів у MS DOS має деревоподібну структуру. Тому дерево каталогів у графічному вигляді показує взаємне розміщення каталогів на диску, починаючи з кореневого. 37

Виведення на панель дерева каталогів – Alt–F10. 37

При роботі у режимі Дерева (Tree) каталогів у заголовку панелі виводиться повідомлення Дерево каталогів. При переміщенні по дереву за допомогою курсору на сусідньої панелі виводиться зміст виділеного каталогу. Для швидкого переходу у необхідний каталог треба вивести дерево каталогів на панель та ввести перші літери або повне ім`я каталогу. 37

Рисунок 3.1 Фрагмент дерева каталогів 37

Для переходу у будь який каталог необхідно натиснути клавішу Enter. Приклад дерева каталогів надано на рисунку 3.1 38

Робота з дисками 38

Перегляд змісту диску 38

Перегляд змісту диску на правій панелі – Alt – F1. 38

Перегляд змісту диску на лівій панелі – Alt – F2. 38

Форматування диску 38

F9; 38

меню Диск; 38

Форматировать дискету; 38

у вікні задати параметри форматування: 38

вказати дисковід (по замовченню А); 38

обрати опції : Создать системный диск або Сохранить системную область; 38

обрати тип форматування; 38

Форматировать 38

У вікні відображається процес форматування. Про результати форматування або помилки, які виникли при форматуванні, надається повідомлення 38

Отримання інформації про розмір поточного диску 38

F9; 38

Левая(Правая); 38

Панель Информации; 38

ім’я та тип поточного диску; 38

тип файлової системи диску; 38

загальний розмір та розмір вільного місця на диску; 38

рівень завантаження пам’яті, розміри загальної та вільної пам’яті. 38

Налагодження програми 38

Команди налагодження програми можна розділити на команди налагодження панелей та налагодження інтерфейсу. Команди налагодження панелей звичайно зібрані у меню Левая (Правая) та передбачають встановлення: 38

способу відображення об'єктів панелі (краткий, полный, дерево та інш.); 39

способу сортування (послідовності відображення); 39

зміни диску. 39

Відображення схованих файлів можна забезпечити за допомогою команди Показать скрытые файлы, яка розміщується у вікні Параметры экрана у меню Параметры Конфигурация (Настройка панели, Показывать скрытые и системные файлы). 39

Команди налагодження інтерфейсу зібрані у пункті Команды Конфигурация. 39

Вони дозволяють: 39

встановити параметри екрану; 39

вказати, які файли повинні бути відображені; 39

задати параметри миші та принтеру. 39

Загальна характеристика файл-менеджерів 39

Norton Commander 39

Програма є одна з самих популярних фал-менеджерів у середовищі MS DOS. Існують версії програми для середовища Windows. Існує чи мало версій програми, які відрізняються сервісними можливостями, але при цьому збільшується необхідний для програми дисковий простір. 39

Недоліки програми 39

NC не підтримує довгі імена, після 7 символів у імені встановлюється позначка “~ “. Інколи можуть виникати проблеми з зверненням до таких файлів. Всі файли та папки відображаються на панелях одним кольором, що заважає перегляду об’єктів панелі. 39

Volkov Commander 40

Програма Volkov Commander є русифікованою версією програми Norton Commander. Особливість VC складається у тому, що розмір цієї програми найменший серед всіх подібних програм, тому часто розміщується на системній дискеті. VC дозволяє виконувати всі основні операції з файлами та каталогами але перелік сервісних команд дуже обмежений. Тому зараз використовується як програма, яка розміщується на завантажувальній дискеті. 40

Far Manager 40

FAR Manager – одна із самих універсальних програм для роботи з файлами. Far Manager - це працююча в текстовому режимі програма керування файлами для Windows. 40

Far Manager забезпечує підтримку довгих імен файлів і широкого набору операцій над файлами і папками, роботу у мережі (у тому числі і у Internet), обмін даними з іншими програмами через буфер, підтримує файлову систему NTFS, дозволяє шукати та переглядати тексти з різними способами кодування. 40

Far Manager не можливо запустити без завантаження Windows. Вікно Far Manager відрізняється від усіх вікон Windows, він працює у одновіконному режимі, тобто не можна скопіювати об’єкт з вікна Far Manager в інше вікно Windows. 40

Вікно Far Manager практично не відрізняється від вікна Norton Commander. Прийоми роботи ті ж, що й у програмі Norton Commander. Всі спеціальні та функціональні клавіші мають однакове призначення. 40

Особливості вікна Far Manager: 40

перейти з повноекранного режиму до звичайного вікна Windows ALT –ENTER; 40

отримати без додаткових дій інформацію про розмір всіх файлів поточної папки та об’єм вільно простору на поточному диску (вказується у низу панелей); 40

розміри панелей можна змінювати за допомогою клавіш CTRL - →, CTRL - ← (при цьому межа між панелями переміщується); 41

змінити мову виведення повідомлень F9  Параметры Язык обрати необхідний; 41

використовувати розфарбовування файлів F9Параметры  Настройка панели встановити прапорець Раскраска файлов; 41

змінити колір відображення файлів різного формату F9Параметры  Раскраска файлов (вказати потрібні параметри); 41

панель файлів може виводити інформацію, використовуючи 10 заданих заздалегідь режимів(стислого, середнього, повного, широкого, детальний), на панелі відображаються імена об’єктів, довгі імена, власники файлів, зв'язки файлів; 41

імена файлів відображаються на панелях з урахування регістрів літер, тобто у тому вигляді, у якому вони були введені; 41

можливість виконання копіювання за допомогою миші; 41

більше режимів сортування об’єктів панелі; 41

фільтрування здійснюється у поточній директорії; 41

порівняння вкладених папок, порівнювати розміри файлів, порівняння змісту файлу та часу створення; 41

літера у верхньому лівому куті вказує на вид встановленого сортування; 41

використання корзини при вилученні об'єктів. 41

Керування файлами та сервісними командами: 41

Показати горизонтальне меню 41

F9 41

Завершити роботу з 41

FAR F10 41

Змінити поточний диск на правій панелі 41

Alt-F2 41

Змінити поточний диск на лівій панелі 41

Alt-F1 41

Вбудована зовнішня програма перегляду 41

Alt-F3 41

Додати файли до архіву 41

Shift-F1 41

Достати файли з архіву 41

Shift-F2 41

Редагувати новий файл 42

Shift-F4 42

Копіювання файлу під курсором 42

Shift-F5 42

Перейменування або пересування файлу 42

Shift-F6 42

Вилучення файлу під курсором 42

Shift-F8 42

Зберегти конфігурацію 42

Shift-F9 42

Вибрати останній виконаний пункт меню 42

Shift-F10 42

Змінити папку на кореневу 42

Ctrl-\ 42

Перейти у папку рівнем вище 42

Ctrl-PgUp 42

Особливості роботи з файлами та папками 42

SHIFT - →, SHIFT - ← позначаються одночасно всі файли, які розміщено вище (нижче) позначеного. 42

CTRL- SHIFT – INS – імена всіх позначених файлів переносяться у буфер. 42

SHIFT – INS – імена всіх файлів з буферу переносяться у командний рядок. 42

SHIFT- INS – копіювання тільки позначеного файлу без урахування позначення. 42

Перейменування / переміщення файлів та папок  позначений файл потягнути мишію на сусідню панель при натиснутій клавіші SHIFT 42

Можливо змінити ім’я та розширення при переміщенні таким чином, щоб ім’я мало вигляд наприклад BBB.000.avi 42

Можливо використовувати буфер для вставлення символів у рядок адреси 42

Вилучення файлів та папок 42

На відміну від програм NC або VC у Far Manager файли та папки переміщуються у корзину як у Windows, тому як що вилучення зроблено помилково, то об’єкти легко відновити. 42

Shift + F8 – вилучення тільки файлу, під курсором при наявності позначення групи файлів. 42

ALT + DEL - затираються файли та папки, відновити вже не буде можливості. 42

2. Лабораторне завдання 43

25 43

Завдання 2.1 Робота з довідковою системою 43

2.1.1. Завантажити програму Far Manager. 43

2.1.2. Викликати довідку програми та знайти, як позначити декілька об'єктів одночасно, результати пошуку записати у звіт. 43

Завдання 2.2 Робота з папками та файлами 43

2.2.1. Передивитись, яка папка є поточною при завантаженні програми. 43

2.2.2. Змінити послідовність відображення об'єктів на панелі за ім’ям, типом та часом створення. 43

2.2.3. У своїй папці створити папки згідно шляхам за ім’ям АА, ВВ, СС, РР 43

<Диск>:\... \ <власна_папка> \ AA\ BB 43

<Диск>:\... \ <власна_папка> \ AA\ CC \ PP 43

<Диск>:\... \ <власна_папка> \ AA \ CC 43

2.2.4. Переконатись у правильності виконання завдання 2.3 шляхом порівняння завдання та повідомлення у заголовку панелі. 43

2.2.5. Простежити на панелі дерева диску ділянку зі зробленими папками. 43

2.2.6. Створити у своїй папці текстовий файл зі змістом “Я вивчаю прийоми роботи з файл-менеджерами”, надати йому ім’я LAB_1. 43

2.2.7. За допомогою команди Быстрый просмотр переглянути зміст створеного файлу. 43

2.2.8. Створити у своїй папці текстовий файл зі змістом завдань п.2.1…2.3, надати файлу ім’я LAB_1а. 43

2.2.9. Створити у своїй папці текстовий файл зі змістом п.2.6, надати файлу ім’я LAB_1в. 43

2.2.10. Визначити розмір створених файлів та записати їх у звіт. 43

2.2.11. Скопіювати створені файли у папку РР. 43

2.2.12. Перейменувати файл LAB_1в, нове ім’я вибрати за власним бажанням. 44

2.2.13. Відкрити папку РР та переконатися у наявності в неї файлів та папок, що копіювались та пересувались. 44

2.2.14. Порівняти зміст власної папки та папки РР. 44

Завдання 2.3 Пошук папок та файлів 44

2.3.1. Перейти у головну папку диску F 44

2.3.2. Знайти файл LAB_1а 44

2.3.3. За допомогою панелі пошуку папок знайти власну папку та перейти до неї. 44

Завдання 2.4 Встановлення атрибутів файлу 44

2.4.1 У власній папці встановити для файлу LAB_1 атрибут Только чтение, для файлу LAB_1а встановити атрибут Скрытый. 44

2.4.2 Відкрити файл LAB_1а для редагування, внести зміни за власним бажанням, зберегти внесені зміни. 44

2.4.3 У власній папці переконатись у наявності атрибуту Скрытый у файлу LAB_1а. 44

Завдання 2.5 Налагодження вікна програми 44

2.5.1 Встановити мову інтерфейсу російську. 44

2.5.2 Встановити режим, коли на панелі не відображаються сховані файли, перейти у власну папку та переконатись, що не відображаються сховані файли, поновити режим відображення схованих файлів. 44

2.5.3 Вимкнути режим фарбування файлів та папок. 44

2.5.4 Вимкнути режим відображення літери сортування. 44

2.5.5 Вимкнути відображення рядку статусу. 44

2.5.6 Поновити всі внесені зміни у режимі відображення об'єктів на панелях. 44

Завдання 2.6 Робота з файлами та папками у середовищі Norton Commander 44

2.6.1 Переглянути зміст вікна програми Norton Commander 44

2.5.7 Визначити відміни змісту командного меню Norton Commander та Far Mаnаger. 45

2.6.2 Виконати завдання 2.2 у середовищі Norton Commander. 45

Завдання 2.7 Робота з файлами та папками у середовищі Windows Commander 45

2.7.4 Переглянути зміст вікна програми Windows Commander. 45

2.5.8 Визначити відміни змісту командного меню Windows Commander та Far Mаnаger. 45

2.5.9 Виконати завдання 2.2 у середовищі Windows Commander. 45

3. Зміст звіту 45

3.1. Тема та мета лабораторної роботи. 45

3.2. Результати виконання завдань. 45

3.3. Послідовність виконання завдань з позначкою *. 45

3.4. Відповіді на контрольні питання згідно варіанта. 45

4. Контрольні питання. 45

4.1. Призначення та можливості файл-менеджерів. 45

4.2. Зміст панелей файл-менеджерів. 45

4.3. Призначення функціональних клавіш у програмі Far Manager. 45

4.4. Основні прийоми роботи з командним меню у програмі Far Manager. 45

4.5. Сортування об'єктів панелей у програмі Far Manager. 45

4.6. Упорядковування об'єктів панелей у програмі Far Manager. 45

4.7. Режими відображення об'єктів панелей у програмі Far Manager. 45

4.8. Копіювання файлів у програмі Far Manager. 45

4.9. Переміщення файлів у програмі Far Manager. 45

4.10. Перейменування файлів у програмі Far Manager. 45

4.11. Вилучення файлів у програмі Far Manager. 45

4.12. Позначення групи файлів у програмі Far Manager. 45

4.13. Використання маски файлів при позначення та пошуку файлів у програмі Far Manager. 46

4.14. Створення текстових файлів у програмі Far Manager. 46

4.15. Редагування текстових файлів у програмі Far Manager. 46

4.16. Перегляд текстових файлів у програмі Far Manager. 46

4.17. Встановлення атрибутів файлів у програмі Far Manager. 46

4.18. Створення папок у програмі Far Manager. 46

4.19. Перейменування папок у програмі Far Manager. 46

4.20. Пошук файлів у програмі Far Manager. 46

4.21. Пошук папок у програмі Far Manager. 46

4.22. Порівняння змісту папок у програмі Far Manager. 46

4.23. Визначення розміру файлів у програмі Far Manager. 46

4.24. Визначення розміру папок у програмі Far Manager. 46

4.25. Визначення розміру диску у програмі Far Manager. 46

4.26. Дерево папок, призначення та використання. 46

4.27. Порівняти можливості Far Manager та Norton Commander. 46

4.28. Пояснити, як визначити термін створення об'єкту у програмі Norton Commander. 46

4.29. Пояснити, як визначити розмір вільного простору на поточному диску у програмі Norton Commander. 46

4.30. Які режими відображення об'єктів передбачені у програмі Norton Commander у порівнянні з програмою Far Manager. 46

4.31. Як здійснюється форматування диску у програмі Norton Commander. 46

4.32. Як здійснюється порівняння папок у програмах Far Manager та Norton Commander. 46

4.33. Пояснити, як визначити термін створення об'єкту у програмі. 46

4.34. Пояснити, як визначити розмір вільного простору на поточному диску Far Manager. 46

4.35. Пояснити, як створити папку за зазначеним шляхом без зміни поточної папки. 46

4.36. Пояснити, як пересуватись по папках диску. 47

4.37. Призначення панелі Info та Панели информации у програмах Far Manager та Norton Commander. 47

4.38. Пояснити, як швидко переглянути зміст папки. 47

4.39. Пояснити призначення двох режимів дерева папок у програмі Far Manager. 47

4.40. Пояснити, як скопіювати файл зі зміною імені. 47

4.41. Пояснити, як перемістити папку зі зміною імені. 47

4.42. Пояснити, як одночасно розшукати файли tex.txt, te.txt, text.txt. 47

4.43. Пояснити, як визначити розмір позначеного файлу та папки одночасно. 47

4.44. Пояснити, як встановити режим постійного відображення розміру папок. 47

4.45. Пояснити, як скопіювати файли з дискети. 47

4.46. Пояснити особливості вилучення папок та файлів у програмі Far Manager. 47

4.47. Пояснити, як зберегти зміни у файлі з атрибутом Только чтение. 47

4.48. Пояснити, як одночасно позначити файли tex.txt, te.txt, text.txt, а потім також одночасно зняти позначення. 47

4.49. Пояснити, як порівняти зміст поточних папок панелей та розуміти результати пошуку. 47

4.50. Пояснити, що означає фарбування об'єктів панелей у програмі Far Manager. 47

4.51. Пояснити, як за якими ознаками можна сортувати об'єкти панелей у програмі Far Manager та, як визначити, якій режим сортування був встановлений останнім. 47

4.52. Пояснити, яку інформацію можна отримати за допомогою панелі інформації. 47

4.53. Пояснити, якими способами можна переглянути зміст файлу. 47

4.54. Пояснити призначення функціональних клавіш програми. 47

4.55. Пояснити, як встановити атрибут схований та як встановити режим, при якому цей файл не буде відображатись на панелі. 48

4.56. Пояснити, як визначити, чи є у поточні й папці схований файл. 48

4.57. Пояснити, яка різниця між режимами відображення об'єктів Краткий, Полный, Средний. 48

4.58. Пояснити, як визначити розмір всіх файлів поточної папки та розмір двох будь-яких файлів з цієї папки. 48

4.59. Пояснити результати виконання команди Быстрый просмотр у разі перегляду папки та файлу. 48

4.60. Пояснити, як змінити мову інтерфейсу у програмі Far Manager. 48

4.61. Пояснити, як отримати довідку про будь-яку команду програми Far Manager. 48

4.62. Пояснити, як змінити режими фарбування об'єктів панелей у програмі Far Manager. 48

4.63. Пояснити, як змінити розмір панелей у програмі Far Manager та власне вікна програми. 48

4.64. Пояснити чим відрізняються режими перегляду F3 та редагування файлу F4. 48

4.65. Пояснити, які додаткові відомості крім імені файлу треба зазначити при пошуку файлу. 48

Варіант контрольних питань до лабораторної роботи 48

Варіант 48

1 48

2 48

3 48

4 48

1 48

1 48

33 48

61 48

38 48

2 48

2 48

34 48

62 48

39 48

3 48

3 48

35 48

63 48

40 48

4 48

4 48

36 48

64 48

41 48

5 48

5 48

37 48

10 48

42 48

6 48

6 48

38 48

11 48

43 48

7 49

7 49

39 49

12 49

44 49

8 49

8 49

40 49

13 49

45 49

9 49

9 49

41 49

14 49

46 49

10 49

10 49

42 49

15 49

47 49

11 49

11 49

43 49

16 49

48 49

12 49

12 49

44 49

17 49

49 49

13 49

13 49

45 49

18 49

50 49

14 49

14 49

46 49

19 49

51 49

15 49

15 49

47 49

20 49

52 49

16 49

16 49

48 49

21 49

53 49

17 49

17 49

49 49

22 49

54 49

18 49

18 49

50 49

23 49

55 49

19 49

19 49

51 49

24 49

56 49

20 49

20 49

52 49

25 49

57 49

21 49

21 49

53 49

26 49

58 49

22 49

22 49

54 49

27 49

59 49

23 49

23 49

55 49

28 49

60 49

24 49

24 49

56 49

29 49

61 49

25 49

25 49

57 49

30 49

62 49

26 49

26 49

58 49

31 49

63 49

27 49

27 49

59 49

32 49

64 49

28 49

28 49

60 49

33 49

58 49

29 49

29 49

2 49

34 49

7 49

30 49

30 49

3 49

35 49

9 49

31 49

31 49

4 49

36 49

8 49

32 49

32 49

5 49

37 49

10 49

5. Рекомендована література 49

5.1. Информатика. Базовый курс, под редакцией Симоновича С.В., Питер, Санкт- Петербург- Харьков – Минск, 1999, 638 с. 49

5.2. Фигурнов В.Э., IBM PC для пользователя, М., ИНФРА, 1997, 640 с 50

5.3. Степаненко О.С. Персональный компьютер, Диалектика, Москва_ Санкт- Петербург – Киев, 2001,429 с. 50

5.4. Левин А., Самоучитель полезных программ, Нолидж, Москва 2001, 715 с. 50

Лабораторна робота 4 Файл-менеджери

Мета роботи– засвоїти основні прийоми роботи у середовищі файл – менеджерівFar ManagerтаWindows Commander

 1. Загальні відомості Призначення файл менеджерів

Програми роботи з файлами (файлові менеджери) призначені для прискорення та полегшення виконання файлових операцій-копіювання, пересування, перейменування, перегляду, вилучення. Крім зазначених операцій файлові-менеджери забезпечують виконання додаткових операцій, які не можливо виконати у середовищі Windows.

Файл-менеджерів дуже багато, але частіше використовуються NortonCommander(версія підDOSіWindows),VolkovCommander,Dos-навігатор,WindowsCommander,FarManager.

Всі ці програми можна умовна розділити на дві групи:

 • програми, які запускаються у звичайному вікні Windows(WindowsCommander,Explor2000,DIScoCommander,Norton CommanderforWindows);

 • програми, які запускаються у DOS-вікні (VolkovCommander,NortonCommander) або у консольному вікніWindows(FarManager).

Всі ці програми побудовані за принципом Norton Commanderі відрізняються графічним інтерфейсом, функціональними можливостями, обсягом місця, що займають на диску , операційною системою, у середовищі якої працюють. Прийоми роботи у цих програмах однакові та відрізняються незначно. Більшість клавіатурних комбінацій може використовуватись у всіх програмах. Але спеціальні можливості у кожній програмі особисті.

Файл – менеджери забезпечують:

 • наочність зображення файлів, папок;

 • виконання всіх операцій із файлами;

 • роботу з архівами;

 • роботу в мережі;

 • роботу з дисками;

 • роботу з мишію;

 • багато варіантів виконання однієї команди;

 • загальні прийоми роботи у програмах для роботи з файлами та папками.

Вікно файл-менеджера

Після завантаження програми на екрані з'являються дві панелі, однакові у зовнішньому вигляді-оточене рамкою вікно. Панель, на якої знаходиться маркер – поточна. Зміна поточної панелі здійснюється за допомогою клавіші Тав.

У заголовку панелі відображається шлях до поточного каталогу, зміст якого відображується на панелі. При зміні каталогу змінюється і заголовок панелі.

На панелях відображається зміст поточного каталогу: з початку – папки (каталоги), їх імена відображаються великими літерами, потім відображаються файли, їх імена зазначаються маленькими літерами.

Внизу панелей розміщено рядок міні–статусу, у якому надається інформація про позначений файл чи каталог. Для файлу відображаєьбся ім’я, розмір у байтах, дата та час утворення.

Під панелями знаходиться командний рядок для введення команд з клавіатури. Цей рядок завжди починається з запрошення, у якому звичайно міститься шлях до поточного каталогу і яке зберігається увесь час роботи.

Ще нижче розміщується рядок статусу, у якому міститься інформація про поточний статус функціональних клавіш. Вони призначені для прискорення виконання команд, які частіше використовують. Призначення цих клавіш змінюється відповідно режиму роботи програми. Взагалі у всіх файл-менеджерах призначення функціональних клавіш однакове, хоча можуть бути відміни.

Одним з найважливіших елементів вікна є командне меню, яке викликається за допомогою клавіші F9.

Меню є списком деяких об'єктів, між якими треба зробити вибір встановити маркер на цей пункт меню та натиснути клавішуEnter. Після чого з’являється падаюче меню, у якому відображаються команди.

Всі меню мають загальні властивості:

 • багаторівневість;

 • незалежність вибору;

 • у конкретному меню можуть бути таки об'єкти, які не можна вибрати у дану мить.

Окремий елемент меню програми - пункт чи команда. Якщо назва пункту виділена сірим кольором, то цей пункт зараз недоступний.

Як працювати з меню

 • увійти у меню - F9;

 • вибрати один з пунктів меню за допомогою клавіш керування курсором;

 • натиснути клавішу Enter;

 • у меню, що випадає, вибрати один з пунктів;

 • натиснути клавішу Enter.

Зміст командного меню може змінюватись в залежності від виду файл-менеджеру, але у всіх є меню Файл, Правая, Левая, Параметры, Команды. Зміст командних меню також приблизно однаковий.

Левая, Правая– команди керування зовнішнім виглядом панелей. Приблизний перелік команд меню:

 • встановлення способу подання інформації про об’єкти панелі;

 • сортування об’єктів панелі;

 • дерево папок;

 • вмикання та вимикання панелей.

Файл– команди для роботи з файлами та папками (практично дублюють команди функціональних клавіш).

 • архівація файлів;

 • встановлення атрибутів;

 • позначення групи файлів.

Команды– спеціальні команди для:

 • виклику дерева каталогів;

 • пошуку файлів;

 • порівняння файлів поточного каталогу.

Настройка(Параметры, конфигурация) – команди налагодження програми:

 • встановлення опцій екрану;

 • встановлення вигляду панелей;

 • налагодження миші та принтеру;

 • встановлення запрошення;

 • опції текстового редактору.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]