Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
OFK_WIN.doc
Скачиваний:
8
Добавлен:
07.02.2016
Размер:
1.38 Mб
Скачать

27

Міністерство освіти і науки України

Запорізький національний технічний університет

Факультет інформатики та обчислювальної техніки

Кафедра комп’ютерних

систем та мереж

Методичні вказівки

до виконання лабораторної роботи

“Основи роботи у середовищі ОС WINDOWS 2000”

з дисципліни

“ОРГАНІЗАЦІЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕОМ

для студентів спеціальностей

8.091501 ”Комп’ютерні системи та мережі” та

7.091506 “Спеціалізовані комп'ютерні системи”

всіх форм навчання

2003

Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи “Основи роботи у середовищі ОС WINDOWS 2000” з дисципліни “Організація функціонування комп'ютерів” для студентів спеціальностей 8.091501 ”Комп’ютерні системи та мережі” та 7.091506 “Спеціалізовані комп'ютерні системи” всіх форм навчання /Укл. Т.О.Паромова, О.В. Береза, О.В.Польська. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2003.-35 с.

Укладачі: Т.О.Паромова, ст.викладач,

О.В.Береза, асистент,

О.В.Польська, асистент

Рецензент: Р.К. Кудерметов, доцент, к.т.н.

Відповідальний за випуск: Паромова Т.О

Затверджено

на засіданні кафедри

“Комп’ютерні системи

та мережі

Протокол №_4____

від “0602.2003

ЗМІСТ

Лабораторна робота № 1 5

Основи роботи у середовищі ОС WINDOWS 2000 5

1.ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 5

Об’єкти WINDOWS 5

Керування об’єктами WINDOWS за допомогою миші: 6

Елементи вікна папки 7

Види вікон 10

Керування вікном 11

Відкрити вікно: 11

Закрити вікно 11

Переміщення вікна 11

Зміна розміру вікна 12

Перехід з вікна у вікно 12

Робота з об’єктами (файлами і папками) в WINDOWS 13

Створення папки 13

Копіювання об’єктів (файлів і папок) 13

Переміщення об’єктів (файлів і папок) 14

Перейменування об'єктів 15

Вилучення об'єктів 15

Відновлення об'єктів 16

Створення ярликів папок та програм 16

Робота з групами файлів 17

Вікно Свойства 17

Програма Провідник 18

Вікно програми Провідник 19

Робота з файлами і папками в Провіднику 20

Головне меню та панель задач 20

Пошук файлів та папок 21

Додавання ярликів у Головне меню 22

Налагодження Панели задач 23

Зміна розміру Панели задач 23

Встановлення параметрів панель задач 23

Редагування системного часу з Панели задач 23

Редагування розкладки клавіатури з Панели задач: 24

Очищення меню Документы 24

Способи запуску програм у середовищі Windows 24

2.ЛАБОРАТОРНЕ ЗАВДАННЯ 25

3.Зміст звіту 27

4.Контрольні питання. 28

5.Рекомендована література 31

Додаток А 32

Клавіші 32

Лабораторна робота № 1 Основи роботи у середовищі ос windows 2000

Мета роботи – навчитися працювати в середовищі ОС WINDOWS 2000 Professional

  1. Загальні відомості Об’єкти windows

Рабочий стол (desktop)- це стартовий екран ОС WINDOWS, графічне середовище, у якому відображаються об'єкти WINDOWS і елементи керування.

Пиктограммы - позначки з написами, які являють собою спосіб графічного відображення об'єктів WINDOWS, призначені для прискорення доступу до об'єктів. Пиктограммы зі стрілочкою називаються Ярлыками. Ярлики являють собою файли, у яких записаний шлях до папки або файлу, для якого створений ярлик. Тому з ярликами можна виконувати всі операції як із звичайними файлами.

Панель задач - один з основних елементів керування WINDOWS, яка графічно відображається у вигляді сірої смуги з кнопкою Пуск. Кнопки на Панели задач показують, які програми в даний момент виконуються та які папки відкриті. Кнопка Пуск відчиняє меню Пуск WINDOWS. На Панелі задач знаходиться панель швидкого запуску, на якій можна розмістити ярлики окремих програм, папок і файлів за бажанням користувача. Як правило, на Панели задач відображаються ярлики часу, індикатор мови та програм, які завантажені у оперативну пам’ять комп'ютеру.

Главное меню - елемент керування WINDOWS, якій відчиняється щиглем миші по кнопці Пуск і розміщується поверх усіх вікон.

Окно - основний об’єкт WINDOWS. У вікні можна відчинити програму, документ, папку. Одночасно можна відчинити декілька вікон. Всі вікна у операційній системі WINDOWS мають однакові елементи.

Мой компьютер - одна із системних папок WINDOWS, у яку вкладені ярлики дисків, із якими можна працювати, і системні папки - для налагодження WINDOWS, роботи в мережі, для системного обслуговування WINDOWS. Папка Мой компьютер дозволяє переміщатися по папках і пристроях з огляду на фізичне розміщення інформації на пристроях ПК.

Корзина – системна папка WINDOWS, призначена для тимчасового збереження вилучених об'єктів. Корзина завжди знаходиться на Рабочем столе.

Папка Сетевое окружение забезпечує доступ до ресурсів мережі, серверу і принтеру робочої групи.

Мои документы - одна з системних папок WINDOWS, призначена для швидкого запуску документів, з якими працює користувач. Всі додатки WINDOWS по замовчанню зберігають документи в цю папку.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]