Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
зарубіжна література (філологія) 2014-15 н.р..doc
Скачиваний:
10
Добавлен:
07.02.2016
Размер:
134.66 Кб
Скачать

Методичні Рекомендації щодо написання самостійної творчої роботи №1

 • Оберіть твір та екранізацію (мультиплікаційну версію) для аналізу;

 • Перечитайте повну версію тексту із паралельним переглядом кіно- (мультиплікаційної) версії;

 • Порівняйте текст та його інтерпретацію режисерами та сценаристами за наступним планом:

1. Сюжет

(у книзі)

(у кіноверсії)

2. Архітектоніка

(у книзі)

(у кіноверсії)

3. Система образів персонажів

(у книзі)

(у кіноверсії)

4. Тематика

(у книзі)

(у кіноверсії)

5. Проблематика

(у книзі)

(у кіноверсії)

6. Конфлікт

(у книзі)

(у кіноверсії)

7. Способи характеристики персонажів

(у книзі)

(у кіноверсії)

8. Стилістичні прийоми

(у книзі)

(у кіноверсії)

9. Які прийоми та методи застосовують автори кіно версії і як вони допомагають (заважають) сприйняти першотвір: підбір акторів, музичний ряд, візуальні ефекти тощо.

10. Загальний висновок щодо Вашої оцінки екранної версії тексту.

Вимоги до роботи:

 1. Титульний аркуш із темою (вказати, який саме текст аналізується), та прізвищем студента, номером групи.

 2. Дослідницька частина - макс. 10 друкованих сторінок (шрифт Times New Roman, кегль 14), наприкінці частини необхідно вказати вихідні дані аналізованого художнього тексту та критичних джерел, якщо такі були використані;

Методичні Рекомендації щодо написання самостійної творчої роботи №2

 • ознайомтеся з основними принципами психоаналітичної літературної критики (розділ монографії Баррі, Пітер. Вступ до теорії: літературознавство та культурологія / Пер. з англ. О. Погинайко; наук. ред. Р. Семків. - К.: Смолоскип, 2008. - -стор.115-143) – посилання для скачування http://www.ex.ua/10781272;

 • оберіть для аналізу і уважно прочитайте один із творів В.Шекспіра (за власним вибором, окрім тих, які аналізуються у розділі монографії);

 • зберіть інформацію щодо класичної інтерпретації змісту цього твору (ознайомтеся із підручником та двома-трьома довідниковими статтями)

 • застосуйте основоположні принципи психоаналітичної критики для виявлення специфіки обраного твору, звертаючи особливу увагу на ті аспекти, що виділені на стор.124-125 або 136-137), для підтвердження власної точки зору наведіть цитати з тексту.

Вимоги до роботи:

 1. Титульний аркуш із темою (вказати, який саме текст аналізується) та прізвищем студента, номером групи.

 2. Дослідницька частина - макс. 10 друкованих сторінок (шрифт Times New Roman, кегль 14), наприкінці частини необхідно вказати вихідні дані аналізованого художнього тексту та наукових джерел, що були використані.

Перелік питань до екзамену

1

 1. Середньовіччя у оцінках митців та науковців.

 2. Особливості розвитку середньовічного суспільства та розвій літератури.

 3. Періодизація і загальна характеристика літератури раннього середньовіччя.

 4. Періодизація і загальна характеристика літератури пізнього середньовіччя.

 5. Література латинською мовою епохи раннього середньовіччя.

 6. Народно-епічна література раннього середньовіччя: провідні різновиди, ідейно-естетичне спрямування, особливості відтворення дійсності, специфіка мови.

 7. Рицарська література: основні різновиди, особливості куртуазного етикету, специфіка відображення дійсності.

 8. Героїчний епос пізнього середньовіччя: історія становлення, основні теми і сюжети, репрезентативні зразки.

 9. Міська література доби пізнього середньовіччя: специфіка становлення, основні жанрові різновиди, тематика, центральні образи та ідейне спрямування.

 10. Міська драма доби пізнього середньовіччя: особливості розвитку, основні різновиди, тематика, центральні образи.

 11. Відродження як окрема стадія розвитку західноєвропейської літератури: періодизація, роль античного і середньовічного компонентів у Ренесансі.

 12. Особливості розвитку західноєвропейської літератури доби Відродження: періодизація, географічні межі, основні характеристики, представники.

 13. Гуманізм як провідна ідеологія.

 14. Проторенесанс як підготовча стадія Відродження: хронологічні межі, основні характеристики, провідні представники.

 15. Криза Відродження та поява маньєристичних тенденцій.

2

 1. Ірландський епос: основні цикли, особливості художніх образів, ставлення до дійсності.

 2. Англосаксонська епічна поезія: розвиток, основні сюжети та мотиви, специфіка мови, етико-естетичний підтекст.

 3. Давньоскандинавська література: провідні різновиди, художні образи, роль міфологічного компоненту, специфіка поетичної мови.

 4. Французький героїчний епос епохи пізнього середньовіччя: історія створення, специфіка образної системи, особливості епічного стилю.

 5. Іспанський героїчний епос епохи пізнього середньовіччя: історія створення, специфіка образної системи, особливості епічного стилю.

 6. Німецький героїчний епос епохи пізнього середньовіччя: історія створення, специфіка образної системи, особливості епічного стилю.

 7. Французький рицарський роман та специфіка відображення дійсності у ньому.

 8. Творчість трубадурів і труверів та її вплив на розвиток західноєвропейської лірики.

 9. Алегорична поема та специфіка її розвитку у різних країнах (“Роман про Троянду”, “Видіння про Петра-орача” Ленгленда та ін.).

 10. Реформація та її вплив на розвиток літератури Відродження у різних країнах.

 11. Література Відродження в Італії: періодизація, соціокультурні обставини розвитку, національні особливості, провідні автори та художні зразки.

 12. Література Відродження в Іспанії: періодизація, соціокультурні обставини розвитку, національні особливості, провідні автори та художні зразки.

 13. Література Відродження в Німеччині: періодизація, соціокультурні обставини розвитку, національні особливості, провідні автори та художні зразки.

 14. Література Відродження в Англії: періодизація, соціокультурні обставини розвитку, національні особливості, провідні автори та художні зразки.

 15. Література Відродження у Франції: періодизація, соціокультурні обставини розвитку, національні особливості, провідні автори та художні зразки

3

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.