Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Благодатненська с.р..doc
Скачиваний:
18
Добавлен:
07.02.2016
Размер:
370.69 Кб
Скачать

12. Розрахунок середньозваженого балу бонітету агровиробничих груп ґрунтів підприємства.

Назва сільськогос-подарських угідь

Площа, га

Шифри агрогруп ґрунтів

Середньо-зважений бал

бонітету

49е

50

51

54л

55л

56

141

208

Рілля

1174,6

5,1

39

627,8

59

541,7

52

55,7

Багаторічні насадження

3,4

3,4

35

35

Сіножаті

46,9

33,2

39

13,7

37

38,4

Пасовища

158,0

38,9

29

26,8

31

92,3

41

36,3

Усього с.-г. угідь, га

1382,9

х

х

х

х

х

х

х

х

52,9

Примiтка

у чисельнику – площа агрогрупи

у знаменнику – бал

,

де Бсер. зваж. - середньозважений бал бонітету; ∑ агр.* Багр. ) - сума добутків площ агрогруп на їх бали; Р агр - загальна площа агрогруп, га.

Для розрахунку необхідно було дослідити ґрунти по господарству за агровиробничими группами. В межах кожної агровиробничої групи різний бал бонітету. В результаті розрахунків середньозважений бал бонітету був визначений як 52,90.

Для виконання уточненного розрахунку вартості земельної частки (паю) та її розмiру в умовних кадастрових гектарах підприємства необхідно підготувати дані: значення грошової оцінки сільськогосподарських угідь, що підлягають паюванню визначене в таблиці 11, кількість осіб, що мають право на земельну частку (пай) складає 429 чоловік, площа сільськогосподарських угідь, що підлягають паюванню визначена раніше в таблиці 9.

13. Уточнений розрахунок вартості земельної частки (паю) та її розмiру в умовних кадастрових гектарах підприємства

№ пор.

Показники

Порядок отримання показника

Значення показника для:

ріллі

багаторічних

насаджень

сіножатей

пасовищ

сільськогсподарських угідь

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Грошова оцiнка с.-г. угiдь, що пiдлягають паюванню, грн

Згідно з

розрахунком

12447060,01

4027,64

127777,55

425629,25

13004494,45

2

Кiлькiсть осiб, якi мають право на земельну частку (пай), осіб

Згiдно зi списком

(задана величина)

429

429

429

429

429

1

2

3

4

5

6

7

8

3

Площа с.-г. угiдь, що пiдлягають паюванню, га

Згiдно з

експлiкацiєю

(задана величина)

1174,6

3,4

46,9

158,0

1382,9

4

Вартiсть земельної частки (паю), грн

Ряд.1 : Ряд.2

29014,12

9,39

297,85

992,14

30313,5

5

Середня грошова оцiнка 1га с.-г. угiдь, що пiдля-гають паюванню, грн

Ряд.1:Ряд.3

10596,85

1184,60

2724,47

2693,86

9403,78

6

Розмiр земельної частки (паю), ум. кад. га

Ряд.4:Ряд.5

2,74

0,01

0,11

0,37

3,23

Отже, в результаті розрахунків визначені наступні уточнені показники: вартiсть земельної частки (паю), середня грошова оцiнка 1гектару с.-г. угiдь, що пiдлягають паюванню та розмiр земельної частки (паю) в умовних кадастрових гектарах. Всі ці показники впливають на здійснення та регулювання земельних відносин на території сільської ради. Так наприклад, в залежності від розміру земельної частки (паю) в умовних кадастрових гектарах визначаються розміри земельних часток (паїв) у фізичних гектарах, в залежності від грошової оцінки земель будуть вирішуватися питання з продажу землі, надання її в оренду тощо.

Оцінка використання земельних ресурсів у межах території Благодатнецької сільської ради наведена в таблиці 14.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.