Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Moya_laba / budivelne-materialoznavstvo-metodichni-rekomend.pdf
Скачиваний:
46
Добавлен:
06.02.2016
Размер:
1.19 Mб
Скачать

Додаток А

Форма протоколу до лабораторної роботи №1

ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

1. Визначення істинної густини

а) твердого матеріалу з використанням приладу Ле-Шательє (зробити рисунок основного приладу, рис. 1.1)

Прилади :________________________ Матеріал ________________________

Маса:

m1

- маса наважки порошку матеріалу, г;_____________________

 

m2

- маса залишку порошку матеріалу, г.____________________

Об’єм матеріалу V, см3

_____________________

Істинна густина ρi =

m2 m1

, г/см3

_____________________

 

 

 

V

 

б) рідкого матеріалу (зробити рисунок приладу, рис. 1.2)

Прилади : ___________________ Матеріал :__________________________

Істинна густина ρ, г/см3 ________________

Висновок: порівняти отримані дані з даними, наведеними у довідниках

2.Визначення середньої густини, пористості і теплопровідності

а) зразків правильної геометричної форми

Прилади:___________________

Враховуючи існуючий зв’язок між різними фізичними та спеціальними властивостями будівельних матеріалів, розрахунки краще проводити у послідовності, представленій у таблиці 1.1.

Таблиця 1.1

Визначення середньої густини, пористості та теплопровідності зразків правильної геометричної форми

Характеристика зразків

Найменування матеріалів

 

Форма

Розміри, см

Об’єм V, см 3

Маса m, г

Середня густина ρm = Vm , г/см3

Відносна густина d = ρm

ρH 2O

Істинна густина ρ, г/см3, (за довідковими даними) Істинна (загальна) пористість Пі=(1- ρm )100, %

ρ

Коефіцієнт теплопровідності (розрахунковий) Вт/(м·К),

λ =1,160,0196 + 0,22d 2 0,16

110

Продовження дод. А

б) сипкого матеріалу (зробити рисунок основного приладу, рис. 1.3)

Прилади:____________________

Матеріал __________________

Об’єм мірного циліндра V, м3

________________________

Маса циліндра з сипким матеріалом m2, кг

_____________

Маса порожнього циліндра m1, кг

 

___________________

Насипна густина ρmнас =

m2 m1

, кг/м3

 

Істинна густина ρ , кг/м3

V

 

 

 

 

_______________

 

ρнас

 

 

Пустотність П = 1

m

100, %

 

 

 

ρ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Висновок: порівняти отримані дані з даними, наведеними у довідниках

3. Визначення водопоглинання

Прилади :_______________________ Матеріал:________________________

Форма зразка_____________________________________________________

Розміри зразка , см________________________________________________

Об’єм зразка V, см3________________________________________________

Маса сухого зразка mс , г

____________________

Маса водонасиченого зразка mв, г

____________________

Густина води ρВ, г/см3

____________________

Водопоглинання: за масою Wm

=

mв mс

100, % ______________________

 

 

 

 

mс

 

 

за об’ємом W

 

= mв mс 100, % _____________________

o

 

 

V ρв

 

 

 

 

 

Висновок: порівняти отримані дані з даними, наведеними у довідниках

4. Визначення границі міцності

а) при стиску

(навести схему випробування) для: зразка-куба, зразка-балочки.

Прилади: __________________

Матеріал __________________

Форма зразка ______________

Розміри поперечного перерізу, см

___________________

Площа поперечного перерізу F, см2

___________________

Руйнівна сила P, кгс

___________________

111

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.