Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

metod_kult

.Pdf
Скачиваний:
17
Добавлен:
06.02.2016
Размер:
662.5 Кб
Скачать

51

3)«Земля»;

4)«Наталка Полтавка».

4.Колишній викладач Київського інженерно-будівельного інституту (зараз КНУБА) Володимир Заболотний був автором проекту будівлі:

1) Кабінету Міністрів України;

2) теперішньої Верховної Ради України;

3) головного корпусу КНУБА.

5.Хто з українських письменників у своїх творах створив новий жанр – усмішка, що був різновидом фейлетону та гуморески:

1) Іван Дзюба;

2) Павло Губенко;

3) Олесь Гончар.

6.До якої літературної течії входили такі українські поети, як М. Драй-Хмара, М. Рильський, М. Зеров:

1) неокласицизм;

2) революційний романтизм;

3) футуризм.

7.У яких містах протягом 1922-1933 рр. працював театр «Березіль»: (2 правильні відповіді)

1) Києві;

2) Львові;

3) Харкові;

4) Чернівцях.

8. Який із перерахованих церковних храмів Києва було зруйновано у 1930-ті рр. на « хвилі» радянської антирелігійної кампанії:

1)Володимирський собор;

2)Успенський собор Києво-Печерської лаври;

3)Михайлівський Золотоверхий собор.

9. Ініціатором проведення Львівського Собору 1946 р., який ухвалив рішення про скасування Берестейської церковної унії 1569 р., розрив відносин із Римом і підпорядкування греко-католиків Російській православній церкві, був:

52

1)Андрій Шептицький;

2)Йосип Сліпий;

3)Гавриїл Костельник.

10.Автором опери «Богдан Хмельницький» 1951 р. є:

1) Борис Лятошинський;

2) Костянтин Данькевич;

3) Левко Ревуцький.

11.Хто з перелічених осіб належав до представників поетівшістдесятників (2 правильні відповіді):

1) Іван Багряний;

2) Василь Симоненко;

3) Ліна Костенко;

4) Павло Тичина.

12.Режисером яких кінофільмів був Сергій Параджанов: (2 правильні відповіді):

1) «Камінний хрест»;

2) «За двома зайцями»;

3) «Анничка»;

4) «Тіні забутих предків».

13.Перехід до обов’язкової загальної середньої освіти в Україні відбувся у:

1) 1950-х рр.;

2) 1960-х рр.;

3) 1970-х рр.

14.Автором слів та музики відомої української пісні «Червона

рута» є:

1) Володимир Гнатюк;

2) Володимир Івасюк;

3) Василь Зінкевич.

Тести до семінарського заняття №7:

1. Хто є автором музики до національного гімну України:

1) М. Вербицький;

2) М. Лисенко;

53

3) П. Майборода.

2.Що являє собою герб України:

1) козак з мушкетом;

2) тризуб;

3) архангел Михаїл.

3.Епоха постмодернізму характеризується наступними рисами:

1) прагненням поєднати непоєднувані істини;

2) культом почуттів людини;

3) культом науки;

4) культом незалежної особистості.

4.Постмодернізм в літературі визначається наступними характеристиками:

1) особливою роллю національного;

2) сумішшю багатьох жанрових різновидів;

3) іронічністю та пародійністю;

4) культом почуттів, а не розуму.

5.Позначте діячів української літератури кінця 20 ст. – початку 21 ст. (2 правильні відповіді):

1) Оксана Забужко;

2) Остап Вишня;

3) Павло Тичина;

4) Юрій Андрухович.

6.Позначте діячів української літератури кінця 20 ст. – початку 21 ст. (2 правильні відповіді):

1) Максим Рильський;

2) Сергій Жадан;

3) Андрій Малишко;

4) Юрко Покальчук.

7.Юрій Андрухович є автором романів (2 правильні відповіді):

1) „Сталінка”;

2) „Московіада”;

3) „Мальва-Ланда”;

4) „12 обручів”.

8.Юрій Винничук є автором роману:

54

1)„Мальва-Ланда”;

2)„Щуроград”;

3)„Жінка його мрії”;

4)„Знак Саваофа”.

9.Яка серед наведених картинних галерей є приватною:

1) Музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків;

2) Пінчук Арт Центр;

3) Київський музей російського мистецтва.

10.Хто з українських сучасних художників включений до британського рейтингу „100 геніїв сучасності”:

1) Петро Бевза;

2) Іван Марчук;

3) Владислав Єрко;

4) Тетяна Яблонська.

11.Автором унікальної живописної техніки пльонтанізм є:

1)Кость Лавро;

2)Іван Марчук;

3) Тетяна Яблонська;

12.Хто є художнім керівником театру Руської драми ім. Лесі Українки:

1) Михайло Резнікович;

2) Ада Роговцева;

3) Богдан Ступка.

13.Роман Балаян був режисером фільмів:

1)„Тарас Бульба”;

2)„Війна – український рахунок”;

3)„Молитва за гетьмана Мазепу”;

4)„Райські птахи”.

14.Юрій Іллєнко був режисером фільмів:

1) „Молитва за гетьмана Мазепу”;

2) „Леді Макбет Мценського повіту”;

3) „Мелодія для шарманки”.

15.Кіра Муратова була режисером фільмів:

1) „Настроювач”;

55

2)„Живі”;

3)„Леді Макбет Мценського повіту”;

4)„Мелодія для шарманки”.

16.На базі якого закладу проводяться міжнародні конкурси співаків ім. Соломії Крушельницької:

1) Львівський державний театр опери та балету;

2) Національна опера України;

3) Одеський оперний театр.

17.Назвіть лідера музичного гурту «Воплі Відоплясова»:

1)Олег Скрипка;

2)Станіслав Вакарчук;

3)Сашко Положинський;

18. Назвіть лідера музичного гурту «Скрябін»:

1) Олег Скрипка;

2) Сашко Положинський;

3) Андрій Кузьменко.

6. ПИТАННЯ ДО ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

Екзаменаційні білети з курсу історії української культури включають по 2 питання. Як правило, перше питання стосується особливостей розвитку українські культури у давні часи або у період середньовіччя, друге – віддзеркалює процеси у сфері культури у ХVІІІ-ХХІ ст.ст. Наводимо приклад одного з білетів:

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 18

1.Архітектура та містобудування у Київської Русі.

2.Особливості розвитку української культури у 20-30-х рр. ХХ ст.

Перелік питань, включених до екзаменаційних білетів.

1. Предмет та завдання історії української культури.

56

2.Характерні ознаки світосприйняття первісної людини.

3.Трипільська культура та її особливості.

4.Внесок античних колоній Північного Причорномор’я в українську культуру.

5.Кочові народи як чинник формування української культури.

6.Релігійні вірування давніх слов’ян.

7.Побут і повсякденне життя давніх слов’ян.

8.Слов’янські обряди та ритуали.

9.Міфологія давніх слов’ян та її характерні особливості.

10.Культура давніх слов’ян дохристиянської доби.

11.Роль християнства у розвитку культури Київської Русі .

12.Давньоукраїнське образотворче мистецтво та іконопис.

13.Писемність та освіта в Київській Русі.

14.Особливості книгописання Київської Русі.

15.Літопис як феномен давньоруської культури.

16.Музичне мистецтво Київської Русі.

17.Архітектура та містобудування у Київській Русі.

18.Право та законодавство Київської Русі.

19.Культурна спадщина Київської Русі.

20.Особливості культури Галицько-Волинського князівства.

21.Мистецтво Галицько-Волинського князівства.

22.Церковне та релігійне життя у Галицько-Волинській

державі.

23.Розвиток містобудування та архітектури в ГалицькоВолинській державі.

24.Роль церковних братств у розвитку української культури.

25.Початок книгодрукування в Україні.

26.Роль козацтва у культурній розбудові України ХVІІ ст.

27.Військове мистецтво українських козаків.

28.Українське мистецтво доби XVІ – поч. XVII ст.

29.Острозький культурно-освітній осередок.

30.Козацькі літописи, українські народні думи та пісні XV– XVII ст., їх тематика та особливості.

57

31.Києво-Могилянська академія як освітній та науковокультурний центр.

32.Українська барокова культура.

33.Реформування церкви і освіти та розвиток науки у XVII ст.

34.Українська культура доби Гетьманщини.

35.Реформаційні ідеї в українській ренесансній культурі.

36.Вплив Ренесансу на українську культуру.

37.Література та мистецтво України другої пол. ХVІІ – ХVІІІ

ст.

38.Національно-культурне відродження в Україні на межі ХVІІІ – поч. ХІХ ст.

39.Особливості культурного розвитку західноукраїнських земель у ХІХ ст.

40.Роль творчості Т.Шевченка у становленні української

культури.

41.Класицизм в українській архітектурі.

42.Національна своєрідність української культури кін. ХІХ – поч. ХХ ст.

43.Розвиток української літератури у ХІХ ст.

44.Образотворче мистецтво, музика, театр в ХІХ ст.

45.Розвиток української освіти та науки другої пол. ХІХ ст.

46.Особливості культурного розвитку України в 1917 – 1920-

хрр.

47.Особливості розвитку української культури у 20-30-х рр.

ХХ ст.

48.Становище церкви в Україні в 20 - 30 - ті роки ХХ ст.

49.“Шестидесятники” та їх внесок у розвиток української

культури.

50.Український кінематограф ХХ ст.: становлення та

розвиток.

51.Українське мистецтво ХХ ст.

52.Наука та освіта в Україні у ХХ ст.

53.Відродження національної культури в сучасній Україні.

58

54.Мистецтво в Україні у 90-х рр. ХХ ст.: розмаїття художніх

проявів.

55.Розвиток української літератури на межі ХХ-ХХІ ст.

56.Сучасне релігійне життя України.

57.Особливості Києва як історико-культурного центра

України.

58.Культурно-історичні пам’ятки Києва.

59.Культурні досягнення української діаспори.

60.Культура українського народу в контексті світової

культури.

7. РЕКОМЕНДОВАНІ МУЗЕЇ М. КИЄВА

(вимоги до роботи за підсумками видвідування музеїв та систему оцінювання див. Розділи 1 і 2 даних методичних вказівок)

1.Національний музей історії України (вул. Володимирська,

2, www.miku.org.ua).

2.Український дім (вул. Крещатик 2, www.ukrdim.org.ua).

3.Центральний будинок художника (вул. Артема 1-5).

4.Національний заповідник "Софія Київська" (вул.

Володимирська 24, www.sophia.org.ua).

5.Києво-Печерська Лавра (вул. І. Мазепи 17, www.kplavra.kiev.ua).

6.Музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків (вул.

Терещенковская 15-17, www.khanenkomuseum.kiev.ua).

7.Національний художній музей України (вул. Грушевського

6, namu.kiev.ua).

8.Київський музей російського мистецтва (вул.

Терещенковская 9, www.museumru.kiev.ua).

9.Музей національної архітектури та побуту (сел. Пирогово,

вул. Красноземна, www.pirogovo.com.ua).

10.Національний музей літератури України (вул. Б.

Хмельницького 11, www.museumlit.org.ua).

59

11.Музей сучасного образотворчого мистецтва України (вул.

Глибочицька 17, www.mfamu.org.ua).

12.Музей українського народного декоративного мистецтва

(вул. І. Мазепи 21 корп. 29, www.mundm.kiev.ua).

13.Музей гетьманства (вул. Спаська 16-б, www.getmanmuseum.kiev.ua).

14.Pinchuk Art Centre (вул. Басейна / Велика Васильківська 1- 3/2, www.pinchukartcentre.org).

15.Мамаєва слобода (вул. Михаила Донца 2, www.mamajeva-

sloboda.ua)

16.Парсуна (вул. Хоріва 43, www.parsuna.com.ua).

Про ці та інші музеї м. Києва можна довідатись на сайті: http://tutatama.tochka.net/places/exhibitions/.

8. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ

Література, наявна у методичному кабінеті кафедри (ауд.

432)

1.Винокур І.С., Телєгін Д.Я. Археологія України: Підруч. для студ. іст. спец. вищ. навч. закл. – Т.: Навчальна книга - Богдан, 2004. – 479с.

2.Етнографія України: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С.А. Макарчук (ред.). — 2-ге вид., перероб. та доп. — Л. : Світ, 2004. — 520с.

3.Історія світової культури: Навч. посібник для студ. гуманітарних спец. вищ. навч. закладів. — 2-ге вид., перероб. і доп. — К. :

Либідь, 1999. — 368с.

4.Історія Української культури. У п'яти томах. – К.: Наукова думка.

5.Культура і побут населення України: Навч. посіб. для вузів / С.В. Головко (гол.ред.). — 2-е вид., доп. та перероб. — К.: Либідь, 1993.

— 287с.

6.Культурне відродження України. – К., 1993.

60

7.Огієнко І.Українська культура. Коротка історія культурного життя українського народу. — Репр. відтворення вид. 1918 р. — К.:

Абрис, 1991. — 272с.

8.Пономарьов А.П. Етнічність та етнічна історія України: Курс лекцій: Навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів. — К.: Либідь,

1996. — 272с.

9.Пономарьов А.П. Українська етнографія: Курс лекцій: Навч. посібник для студ.вищих навч. закладів. — К.: Либідь, 1994. — 317с.

10.Попович М.В. Нарис історії культури України – К.: АрЕк, 1999.

– 728 с.

11.Теорія та історія світової та вітчизняної культури. Підручник. – Львів: Каменяр, 1992.

12.Українська етнологія: Навч. посібник / За ред. В. Борисенко. – К.: Либідь, 2007. – 399 с.

13.Українська культура / Дм. Антонович. – К.: Либідь, 1993.

14.Українська національна культура: минуле, сучасне, майбутнє. – К.: Т-во „Знання”, 1990.

Література, наявна у фондах КНУБА:

1.Бокань В. А. Історія культури України: Навч. посібник / Міжрегіон. академ управл. персоналом - 2-е вид., доп. -К.:

МАУП, 2001. - 252с.

2.Винокур І.С., Телєгін Д.Я. Археологія України: Підруч. для студ. іст. спец. вищ. навч. закл. – Т.: Навчальна книга - Богдан, 2004. – 479с.

3.Возняк Т. С. Тексти та переклади. -X.: Фоліо, 1998. -667с.-(Укр. культура XX ст.).

4.Грица, С. И. Українська художня культура: Навч. пос. для студ вищих навч. закл. / За ред. Ляшенка І.Ф. -К. : Либідь, 1996. - 416с.

5.Етнографія України: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С.А. Макарчук (ред.). — 2-ге вид., перероб. та доп. — Л. : Світ,

2004. — 520с.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]