Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Відповіді_Підсумковий_контроль.docx
Скачиваний:
10
Добавлен:
04.02.2016
Размер:
50.49 Кб
Скачать
 1. Яка особливість права інтелектуальної власності, і  з яких двох гілок воно складається?

Особливістю права інтелектуальної власності є те, що воно складається з двох гілок: особистого немайнового права творця на створений ним конкретний результат інтелектуальної праці та майнового права на цей результат (об’єкт права).  

 1. Кому належить особисте немайнове право?

Особисте немайнове право належить тільки творцю, тобто фізичній особі.

 1. Що таке інтелектуальна власність?

Інтелектуальна власність означає закріплені законом права на результати інтелектуальної діяльності у виробничій, науковій, літературній і художній сферах.  

 1. На які групи згідно Цивільного кодексу України, залежно від сфери  застосування ОІВ умовно можна розділити об’єкти права інтелектуальної  власності?

Поділяють на 3 групи.

До першої відносяться об’єкти промислової власності.

До другої групи відносяться штучно виділені, так звані нетрадиційні об’єкти інтелектуальної власності, що використовуються не тільки в промисловості.

Третю групу складають об’єкти авторського права і суміжних прав.

 1. Хто виступає суб’єктами права інтелектуальної власності?

Суб’єктами права інтелектуальної власності є: творець (творці) об’єкта права інтелектуальної власності (автор, виконавець, винахідник тощо) та інші особи, яким належать особисті немайнові та (або) майнові права інтелектуальної власності відповідно до діючого законодавства чи договору.

6. Хто має право скористатись оів , якщо охоронний документ на об’єкти права інтелектуальної власності втратив юридичну силу?

Цим об’єктом може скористатися будь-яка фізична чи юридична особа, тобто він стає суспільним надбанням.

 1. Що належить до Законодавчу базу України у сфері інтелектуальної  власності?

Законодавчу базу складають:

- Конституція України (ст. 41, 42);

- Кодекси України: Цивільний кодекс (Книга 4 «Право інтелектуальної власності» та Книга 5 «Зобовˈязувальне право»); Цивільний процесуальний кодекс; Господарський кодекс; Господарський процесуальний кодекс; Кримінальний кодекс; Кримінальний процесуальний кодекс; Кодекс про адміністративні правопорушення; Митний кодекс;

- Спеціальні закони праці: «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»; «Про охорону прав на промислові зразки»; «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»; «Про охорону прав на сорти рослин» та інші.

 1. Кому належить майнове право на ОІВ?

Майнове право може належати як творцю (автору), так і іншій фізичній або юридичній особі. Воно є від’ємним як від людини, так і від підприємства.

 1. Які найбільш важливі угоди є основою міжнародної системи інтелектуальної власності?

Основою міждународної системи ІВ є 22 угоди,16 з яких регулюють правовідносини у сфері промислової власності та 6-сфері авторського права та суміжних. Найбільш важливими з них є:  

- Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений.

 - Брюссельская конвенция о распространении сигналов, несущих программы через спутник.

 - Конвенция об охране интересов производителей фонограмм от незаконного воспроизводства их фонограмм.  

- Мадридское соглашение о санкциях за ложные и неправильные обозначения происхождения изделий.  

- Найробский договор об охране олимпийского символа.  

- Парижская конвенция об охране промышленной собственности.  

- Договор о патентном праве (PIT).  

- Международная конвенция об охране прав исполнителей, производителей фонограмм и вещательных организаций.  

- Договор о законах о торговых марках.  

- Договор о международной регистрации аудиовизуальных произведений.  

- Вашингтонский договор об интеллектуальной собственности в отношении интегральных схем.  

- Договор ВОИС об авторском праве.  

- Договор ВОИС по исполнениям и фонограммам.  Глобальные договоры системы охраны:

 - Будапештский договор о международном признании депонирования микроорганизмов для целей патентной процедуры.

 - Гаагская соглашение о международной регистрации промышленных образцов.

 - Лиссабонский договор о защите указаний места происхождения изделий и их международной регистрации.  

- Мадридское соглашение о международной регистрации знаков.

 - Договор о патентной кооперации. Договоры о классификации:  

- Локарнское соглашение о создании международной классификации промышленных образцов.  

- Ниццкое соглашение о международной регистрации товаров и услуг для регистрации знаков.  

- Страсбургское соглашение о международной патентной классификации.  

- Венское соглашение о создании международной классификации изобразительных элементов.

 1. Що складає структуру державної системи охорони інтелектуальної власності?

Системі інтелектуальної власності України включає в себе державний орган державного управління - Державний департамент інтелектуальної власності, до сфери якого увійшли:  Державне підприємство «Український інститут промислової власності» (УкрПатент);  Філія «Український центр інноватики та патентно-інформаційних послуг» (УкрЦІПІП);  Державне підприємство «Українське агентство з авторських та суміжних прав» (УААСП);  Державне підприємство «Інтелзахист»;  Інститут інтелектуальної власності Одеської національної академії в м. Києві (ІІВ ОНЮА).

 1. Який термін дії патенту на винахід?

Скрок дії патенту на винахід становить 20 років,а на корисну модель-10 років від дати подання заявки на видачу відповідного патенту.

 1. Які державні підприємства включені до сфери управління Держдепартаменту ІВ?

До сфери управління Державного департаменту інтелектуальної власності включено: Український інститут промислової власності, Українське агентство з авторських та суміжних прав, Інститут інтелектуальної власності і права, Державне підприємство "Інтелзахист".

 1. Яка головна функція Українського агентства з авторських і суміжних прав (УААСП)?  

Головною функцією Українського агентства з авторських і суміжних прав

(УААСП) є колективне управління правами авторів. УААСП, за бажанням

автора, здійснює державну реєстрацію об'єктів авторського права і суміжних

прав та видає авторові охоронний документ – свідоцтво.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]