Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
бух облік.doc
Скачиваний:
10
Добавлен:
04.02.2016
Размер:
144.38 Кб
Скачать

Студент__________________________ Група________________Дата ___________ Варіант 1

Завдання 1

 1. Початкові сальдо по рахунках (тис.грн.):

основні засоби – 700, статутний капітал – ?, сировина та матеріали – 500, короткострокові кредити банка – 152, запчастини – 82, розрахунки з постачальниками – 94, розрахунковий рахунок – 26, розрахунки з персоналом з оплати праці – 20, нерозподілений прибуток – 70, каса – 7, незавершене виробництво – 124.

 1. Скласти проводки для таких господарських операцій:

 • в касу надійшли гроші з розрахункового рахунка – 14 тис.грн.,

 • видані з каси зарплата робочим та службовцям – 17 тис.грн.,

 • частина прибутку направлена на збільшення резервного капіталу – 10 тис.грн.

Завдання 2.

Розрахувати відпускні працівнику, якщо він йде у відпустку з 1 травня поточного року на 12 днів. Трудовий стаж 9 років. Зарплата за попередні місяці:

Поточний рік (грн.): квітень- 2000, березень – 3000, лютий – 2500, січень – 2500

Попередній рік (грн.): грудень – 2500, листопад – 2500, жовтень – 2500, вересень – 2500, серпень – 2000, липень – 2000, червень – 2000, травень – 2000, квітень – 2000.

Розрахувати суму відпускних, що одержує працівник (без сум утримань).

Відобразити нарахування відпускних, розрахунок утримань та видачу відпускних в обліку.

Теоретичні питання

 1. Дати назву принципу “Підприємство, створене одного разу, буде існувати вічно”

а) відповідності; б) обачності; в) безперервності; г) превалювання змісту над формою

 1. До складу пасивів входять:

а) векселі видані; б) векселі одержані; в) неоплачений капітал

г) правильної відповіді не наведено

 1. Активні рахунки це рахунки призначені:

а) для обліку капіталу; б) для обліку зобов’язань перед кредиторами

в) для обліку мана

4. За умови, що активи становлять 10 тис. грн., а капітал 6 тис. грн. сума зобов’язань становить:а) 16 тис. грн. б) 4 тис. грн. в) 12 тис. грн.

5.Проведення інвентаризації є обов’язковим:

а) перед виплатою дивідендів

б) при зміні керівника підприємства

в) перед модернізацією підприємства

6. Регулюючі рахунки призначені для:

а) обліку джерел утворення засобів

б) уточнення оцінки об’єктів, відображених на основних рахунках

в) уточнення оцінки об’єктів, відображених на калькуляційних рахунках

7. Оборотні засоби підприємства характеризують такі рахунки:

а) 23, 25, 19 б) 21, 503, 40 в) 301, 22, 25

Студент__________________________ Група________________Дата ___________ Варіант 2

Завдання 1

1. Початкові сальдо по рахунках (тис.грн.):

основні засоби – 100, статутний капітал – 106,01 сировина та матеріали – 5, короткострокові кредити банка – 20, запчастини – 4, розрахунки з постачальниками – 3,01 розрахунковий рахунок – ?, розрахунки з персоналом з оплати праці – 4,1 нерозподілений прибуток – 22 каса – 0,1 незавершене виробництво –4,02 готова продукція - 12.

 1. 2. Скласти проводки для таких господарських операцій:

 • надійшли з розрахункового рахунку в касу підприємства гроші – 3,8 тис.грн.,

 • надійшло від постачальників: запчастини – 0,5 та сировина – 1,0 тис.грн.,

 • відпущено зі складу основні матеріали у виробництво для виготовлення продукції – 3,0 тис.грн.,

Завдання 2

Менеджеру складу нараховано зарплату за березень поточного року в сумі 15000грн. Розрахувати єдиний соціальний внесок та податок на доход менеджера, а також здійснити відповідні записи в обліку.

Теоретичні питання

 1. Принцип єдиного грошового вимірника полягає в:

а) подвійному відображенні стану активів

б) тому, що в бухгалтерському обліку та звітності майно і господарські операції відображаються в національній грошовій одиниці

в) тому, що гроші є найважливішим джерелом, за допомогою якого здійснюється господарська діяльність

 1. Яке з наведених тверджень неправильне:

а) кредити банку відносяться до власного капіталу підприємства

б) додатковий капітал відноситься до власного капіталу підприємства

в) резервний капітал відноситься до власного капіталу підприємства

 1. Величина активів підприємства:

а) більше суми його зобов’язань і власного капіталу

б) дорівнює цій сумів) менше цієї суми

 1. Кінцеве сальдо по активному рахунку визначається за формулою:

а) Ск = Сп + Об(Дт) – Об(Кт) б) Ск = Сп + Об(Кт) – Об(Дт)в) Ск = Сп + Об(Дт) + Об(Кт)

 1. Знайти правильне твердження:

а) один синтетичний рахунок має один аналітичний рахунок

б) субрахунок не може поділятися на аналітичні рахунки

в) на синтетичному рахунку групуються дані про господарські факти, що відображені на аналітичних рахунках

г) кількість аналітичних рахунків дорівнює кількості відкритих субрахунків

 1. Для обліку витрат, що вимагають перерозподілу, призначені рахунки:

а) розподільчіб) калькуляційні в) контрарні

7. Власний капітал характеризують наступні перелічені рахунки:

а) 40, 23, 50б) 40, 41, 421в) 441, 53, 27

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.