Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
kursovaya_stukalo.docx
Скачиваний:
11
Добавлен:
04.02.2016
Размер:
167.53 Кб
Скачать

3 Аналітичний розділ

3.1 Розрахунок техніко-економічних показників послуги

Валовий прибуток – це різниця між виручкою та виробничими витратами. Це поняття включає прибуток і невиробничі витрати (адміністративні, комерційні та інші витрати).

Розраховуємо валовий прибуток за формулою:

Пв = Цр – СВвир - ПДВ; грн. (3.1)

Пв = 404,78 – 269,85– 67,46 = 67,47 грн.

Чистий прибуток визначається як різниця між валовим прибутком та адміністративними, комерційнии та іншими витратами, що не включаються до собівартості реалізованої продукції:

Пч = Пв – Вадм – Взб; грн. (3.2)

Пч = 67,47 – 29,93– 2,7 = 34,84 грн.

Щоб зробити висновок про рівень ефективності господарювання, отриманий прибуток необхідно порівняти з понесеними витратами, які забезпечують підприємницьку діяльність, тобто визначити рентабельність.

Рентабельність послуги характеризує ефективність витрат на її надання і збут. Вона визначається за формулою:

Rпп = Пч : СВпов ∙ 100; % (3.3)

де Пч - сума чистого прибутку, грн.;

СВпов – повна собівартість продукції, грн.

Rпп = 34,84: 302,48∙ 100 = 11,52 %

Розрахуємо відносні показники:

- Економічна ефективність від зниження собівартості послуги ( Ес )

Ес = СВповна ∙ %Сзд : 100; грн. (3.4)

де Сповна– собівартість повна послуги, грн.

% Сзд - відсоток зниження собівартості ( до 8% )

Ес = 302,48∙ 5 : 100 = 15,12 грн.

- Матеріаломісткість послуги (Мм)- відображає вартість матеріальних витрат на одиницю виробу або на 1 грн. виготовленої продукції.

Мм = Вм : СВповна (3.5)

Мм = 165,311: 302,48= 0,55 грн.

Таблиця 4 - Техніко-економічні показники послуги

Найменування показників

Одиниця виміру

Значення показника

Трудомісткість послуги

хв

111

Виробнича собівартість

грн.

269,85

Собівартість послуги

грн.

302,48

Гуртова ціна

грн.

337,31

Ціна реалізації

грн.

404,78

Валовий прибуток

грн.

67,47

Чистий прибуток

грн.

34,84

Рентабельність

%

11,52

Економічна ефективність від

зниження собівартості

грн.

15,12

Матеріаломісткість

грн./грн

0,55

3.2 Пропозиції щодо підвищення ефективності діяльності підприємства

Планові пропозиції та очікувані результати занести до таблиці 4

Таблиця 4 - Пропозиції щодо підвищення ефективності діяльності підприємства

Заходи

Шляхи досягнення

Очікуваний результат

Зниження витрат на утримання та експлуатацію устаткування

Більш щільно слідкувати за станом обладнання та його експлуатацією у потрібних цілях

Зменшення собівартості послуги

Особливі умови праці для працівників

Надання додаткових днів відпустки, преміювання

Мотивований працівник краще виконує роботу

Планування зниження собівартості поcлуги

Удосконалення технологічних процесів

Мінімальна собівартість послуги

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]