Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Финанси менеджмента / ФМ-Кейси-магістри-2011.doc
Скачиваний:
12
Добавлен:
06.06.2015
Размер:
1.23 Mб
Скачать

Питання до розв’язання:

 1. Визначити операції категорії VA та NVA та розрахувати корисну вартість.

 2. Обрати операції, які підлягають оптимізації (пояснити свою думку та можливі напрямки оптимізації).

 3. Розрахувати всі види циклів та їх вартість.

Рекомендована література:

За списком рекомендованої літератури (розділ 3) [1, 2, 3, 6, 8].

Кейс № 4 «Визначення конкурентоспроможності модельного ряду»

Мета

Формування здатності студента на базі аналізу даних отриманих в результаті проведених ними досліджень сформувати, представити та обґрунтувати визначені рівні конкурентоспроможності модельного ряду.

Теоретичні питання, рекомендовані до вивчення

 • сутність та галузі застосування маркетингових методів встановлення ціни на продукцію підприємства;

 • сутність цінової політики та використання методи встановлення ціни.

Рис. 5.1 – Процес встановлення ціни на основі оцінки конкурентоспроможності

Модельним рядом для будь-якого виду товару вважається товар зі схожими споживчими характеристиками, орієнтований на певну категорію споживачів, з релевантними періодами створення моделей (для технічно логічних товарів), який виробляється різними виробниками за схожими технологіями.

Вага показника, шкала оцінки та якісні оцінки формуються методом експертних оцінок, анкетування.

Фактична ціна формується як середня ціна товару на основі її досліджень в різних, але схожих за характеристиками торгівельних точках (наприклад: тільки супермаркети економ-класу або тільки спеціалізовані заклади торгівлі, ін.)

Загальна оцінка визначається за кожною моделлю як середньозважена величина на основі ваги показника та отриманого балу за певною споживчою характеристикою.

Рівень конкурентоспроможності представляє вартість споживчих характеристик, яка розраховується як відношення фактичної ціни до загальної оцінки споживчих якостей. Найбільш конкурентоспроможним є товар з найменшою вартість споживчих характеристик.

Приклад розрахунку рівня конкурентоспроможності товару наведений в таблиці 5.4

Таблиця 5.4

Розрахунок рівня конкурентоспроможності товару

Тип моделі

Надійність батареї акумулятора

GPRS

Обсяг пам’яті

Якість зв’язку

Звукові характеристики

Фактична ціна

Загальна оцінка

Вартість споживчих характеристик

Вага показника

30,0%

3,0%

10,0%

50,0%

7,0%

 

 

 

Модель А

5

5

4

3

4

1 250

3,83

326,37

Модель Б

4

5

5

4

5

1 450

4,20

345,24

Модель В

5

0

4

5

5

1 380

4,75

290,53

Модель Г

3

5

4

5

4

1 100

4,23

260,05

Вхідні умови

Рекомендовані варіанти товарів:

 • комп'ютерна техніка (на вибір з однієї групи);

 • парфумерні вироби (на вибір з однієї групи);

 • побутова техніка (на вибір з однієї групи);

 • кава, чай, інші напої (на вибір з однієї групи);

 • снеки (чіпси, сухарики, ін. на вибір з однієї групи).

Питання до розв’язання:

 1. Обрати товар для оцінки його конкурентоспроможності.

 2. Визначити модельний ряд товарів з 5-6 моделей та довести відповідність обраних товарів характеристикам модельного ряду.

 3. Визначити та обґрунтувати базові характеристики товару.

 4. Розробити шкалу оцінювання для експертів.

 5. Розробити анкети для експертних оцінок.

 6. Провести експертну оцінку характеристик товарів модельного ряду.

 7. Розрахувати рівень конкурентоспроможності товару.

 8. Обґрунтувати результати розрахунків.

Рекомендована література:

За списком рекомендованої літератури (розділ 3) [5, 8].

ДОДАТОК А

Зразок титульного листа (для студентів очної форми навчання)

звіту за презентацією

ДОДАТОК Б

Оціночний лист

до кейсу № ____

Прізвище, ім’я, по-батькові студента __________________________________

Група_____________________________________________________________

Термін подачі роботи на перевірку (проставляється викладачем) _________________

Оцінка кейсу

Критерії

оцінки

Питома вага (j)

Значення критерію

Розрахунковий бал

І. Оцінка групи

1. Презентабельність

0,40

Участь членів групи у презентації

0,25

Доступність презентації матеріалу для аудиторії

0,03

Наявність демонстраційного матеріалу

0,01

Повнота викладення результатів роботи

0,08

Наявність підтверджень етапів виконання завдання

0,03

2. Якість виконання

0,60

Кінцевий результат

0,30

Застосування інструментарію

0,08

Матеріали, необхідні для виконання завдання

0,05

Виконання етапів підготовки завдання

0,03

Обраний інструментарій

0,05

Використання вхідного матеріалу

0,02

Логічний зв’язок між частинами завдання

0,06

Своєчасність виконання

0,01

ІІ. Індивідуальна участь

ІІІ. Підсумковий рейтинг

Відповідь на тестові питання з оцінки самостійності виконання завдання є невід’ємною частиною оціночного листу.

Завдання перевірив _________________ Єрмошкіна О.В.

Укладач:

Єрмошкіна Олена Вячеславівна

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.