Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
7
Добавлен:
06.06.2015
Размер:
124.93 Кб
Скачать

ІІІ. Відношення і пропорції Тема 4. Відношення і пропорції. Відсоткові розрахунки.

Урок № 41

Тема. Відношення. Властивості відношення

Мета: узагальнити знання учнів про зміст дії ділення чисел; сформу­вати уяву про поняття відношення двох чисел, його змісту, властивості, а також сформувати уяву про взаємно обернені відношення.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Хід уроку

І. Актуалізація опорних знань

Усні вправи

 1. Обчисліть значення виразів:

 2. Скоротіть дріб: ; ; ; ; ; .

 3. Виразіть: а) 1 т у центнерах; б) 2 дм у сантиметрах; в) 2 грн у копійках; г) 2 ц у кілограмах.

 4. У скільки разів: а) 90 більше за 30; б) 30 менше за 90; в) 90 більше за 60; г) 60 менше від 90; д) а більше від b; є) b менше від а?

 5. Яку частину становить: а) 30 від 90; б) 60 від 90; в) 6 від а; г) 2 від а?

II. Мотивація навчальної діяльності

 Часто в житті та на уроках у школі нам доводиться мати справу з питаннями двох видів:

 1. У скільки разів одна величина більша за іншу (друга менша від першої)?

 2. Яку частину становить одна величина від іншої?

Відповідаючи на ці питання, ми виконуємо одну й ту саму дію: ділення одного числа на інше: 1) більше з чисел ділимо на менше; 2) менше ділимо на більше. Тому на уроці ми й поговоримо про такі ча­стки більш докладно.

III. Засвоєння нових знань

Викладення нового матеріалу

План

 1. Поняття відношення двох чисел. Приклади. Як читається частка двох чисел?

 2. Що показує відношення чисел а і b, якщо: а) а < b; б) а > b?

 3. Як знайти відношення величин, що виражені:

а) однією одиницею вимірювання;

б) різними одиницями вимірювання?

 1. Властивості відношень.

 2. Обернені відношення.

У ході пояснень учитель на дошці, а учні в зошитах роблять відпо­відні короткі записи, що можуть мати такий вигляд (конспект 22):

Конспект 22

Відношення і їх властивості

1. Означення

= а : b — відношення а до b.

2. Що показує:

а) якщо а < b, то а : b показує, яку частину становить а до b;

б) якщо а > b, то а : b показує, у скільки разів а більше за b.

3. Властивості а) = або

б) =

4. і — обернені відно­шення

Приклад

1. 30 : 60 — відношення 30 до 60;

90 : 15 — відношення 90 до 15.

2. 3:4 показує, що 3 становить від 4частину.

5:3 показує, що 5 більше від 3 у = раза.

3. 30 : 102 = = = 5 : 17;

1,5 : 2,5 = = == 3 : 5.

4. 10:5 обернене до 5:10, бо 10 : 5 == 2:1.

5. 5:10 = == 1:2

III. Формування вмінь

 Можна запропонувати типові завдання з теми виконувати за ви­дами, починаючи від найпростішої до найскладнішої задачі підручника.

 1. Знаходження (спрощення) відношень

 1. Знайдіть відношення:

а) 375 до 15; б) 102 до 30; в)15 до 45; г) 130 до 52; д) 3,5 до 0,07;

є) 0,72 до 1,2; ж) до ; з) 1,4 до 2.

 1. Знайдіть відношення:

а) 3 дм до 2 дм; б) 2 дм до 10 см; в) 1 м до 5 дм; г) 1 т до 25 ц;

д) 2 ц до 400 кг; є) 2 грн до 50 к.

 1. Бригада заасфальтувала 4,2 км дороги між двома селами, і їй зали­ шилося заасфальтувати ще 1,8 км. Яку частину всієї дороги стано­вить незаасфальтована ділянка дороги від заасфальтованої? У скіль­ки разів заасфальтована ділянка довша від незаасфальтованої?

Додатково. Перше число в а разів більше від другого. Яку частину становить друге число від першого?

 1. Використання властивостей відношень

 1. Скоротіть відношення: а) 50 : 150; б) 150 : 225; в) 18 : 72; г) .

 2. Замініть відношення дробових чисел відношенням натуральних: а) 0,3: 0,27; б) 0,03: 1,2; в) :; г) 1,53 : .

 1. Розв'язання третьої задачі на відсотки (скільки відсотків становить а від b?)

 1. Скільки відсотків становить число 12 від числа 16?

 2. Фермер зібрав 18 т зернових, із них 4,5 т кукурудзи. Скільки відсотків становить маса зібраної кукурудзи від маси зернових?

 3. До 600 г 10%-го розчину солі долили 150 г води. Знайдіть у відсот­ках вміст солі в новому розчині.

 4. Перше число становить 40 % від другого. Скільки відсотків становить друге число від першого?

IV. Підсумок уроку

За планом п. III повторюємо основні поняття, вивчені на уроці.

V. Домашнє завдання

 1. Знайдіть відношення:

а) 18 до 12; б) 4,5 до 1,05; в) 0,5 до ; г) до ; д) 4 до 1;

є) 240 г до 360 г; ж) 25 см до 4 дм; з) 2 кг до 8 ц; и) 3 грн до 120 к.

 1. Одна труба має довжину 3, 2 м, а друга — 4 м. У скільки разів друга тру­ ба довша за першу? Яку частину становить довжина першої труби від довжини другої?

 2. Скоротіть відношення: а) 125 : 50; б) 17 : 12; в) 112 : 48; г) .

 3. Скільки відсотків становить число 25 від числа 20?

 4. Замініть відношення дробових чисел відношенням натуральних:

а) 1,5 : 0,3; б) 0,02 : 2,2; в) :; г) 1: 2.

 1. Сплав міді з оловом містить 60% олова. До 2,5 кг цього сплаву додали 2,5 кг чистого олова і одержали новий сплав. Знайдіть у відсотках вміст міді в новому сплаві.

3

С.П.Бабенко. Уроки математики 6 клас

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке Плани-конспекти математика 6 клас