Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Psychology / Навчальний посiбник (ОПП).doc
Скачиваний:
199
Добавлен:
17.05.2015
Размер:
1.05 Mб
Скачать

Основи педагогіки та психології

Навчальний посібник

Оригінал макет підготовлено М. Д. Прищаком

Редактор В. О. Дружиніна

Науково-методичний відділ ВНТУ

Свідоцтво Держкомінформу України

серія ДК № 746 від 25.12.2001

21021, М. Вінниця, Хмельницьке шосе, 95, внту

Підписано до друку Гарнітура Times New Roman

Формат 29,7  42 ¼ Папір офсетний

Друк різографічний Ум. друк. арк.

Тираж

Зам. №

Віддруковано в ком’ютерному інформаційно-видавничому центрі

Вінницького національного технічного університету

Свідоцтво Держкомінформу України

серія ДК № 746 від 25.12.2001

21021, М. Вінниця, Хмельницьке шосе, 95, внту

Лариса Мацко, кандидат філософських наук, доцент. У 1972 році закінчила філософський факультет Уральського державного університету ім. М. Горького, а у 1979 аспірантуру кафедри філософії Московського державного університету ім. М. В. Ломоносова. З 1987 року і по даний час працює у Вінницькому національному технічному університеті.

З 2003 по 2007 році завідувач кафедри педагогіки, психології та соціології Вінницького національного технічного університету. Є ініціатором створення та з 1990 року очолює Службу психологічної підтримки університету. Наукові інтереси: психологія особистості, психологія ґендеру, психологічні інновації в навчанні. Автор багатьох статей, розділів колективних монографій, методичних праць з психології та педагогіки.

Микола Прищак, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри культурології, соціології, педагогіки та психології Вінницького національного технічного університету. У 1991 році закінчив філософський факультет Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка.

З 2001 по 2008 рік заступник директора Інституту гуманітарно-педагогічних проблем та виховання, заступник проректора з науково-педагогічної роботи по організації виховного процесу та наукової роботи в галузі гуманітарних наук Вінницького національного технічного університету. Наукові інтереси: філософсько-педагогічні проблеми духовності, історія педагогіки. Автор багатьох статей з проблем духовності та з історії педагогіки України.

1Запропонований авторами посібника розгляд причин стресу та засобів його подолання базується на концепції стресу Т. С. Цигульської [34].

159