Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Psychology / Навчальний посiбник (ОПП).doc
Скачиваний:
199
Добавлен:
17.05.2015
Размер:
1.05 Mб
Скачать

Розділ ііі соціальна психологія

  1. Соціальна психологія. Вчення про соціальні групи. . . . . .

88

1.1. Поняття соціальної групи. Класифікація груп. . . . . . . . . . . . . .

88

1.2. Рівні розвитку груп. Колектив. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

89

  1. Соціально-психологічні аспекти взаємовідносин в соціальних групах. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90

2.1. Проблема лідерства та керівництва. Типи лідерства. . . . . . . . .

90

2.2. Соціально-психологічний клімат соціальної групи. . . . . . . . . .

93

  1. Психологія спілкування. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

96

3.1. Поняття спілкування. Вербальна та невербальна комунікації. .

96

3.2. Спілкування і взаєморозуміння. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99

3.3. Поняття конфлікту. Методики аналізу та вирішення конфліктів. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

101

Теми та питання для підготовки до семінарських занять . . . . . . .

105

Теми лабораторних робіт. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

106

Список використаної та рекомендованої літератури. . . . . . . . . . .

106

Розділ іv основи педагогіки

1. Предмет та завдання педагогіки. Галузі педагогіки. Цілі та зміст освіти. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

108

2. Основи теорії навчання. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

110

2.1. Дидактика. Принципи навчання. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

110

2.2. Форми організації і методи навчання. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

111

2.3. Контроль навчально-пізнавальної діяльності. . . . . . . . . . . . . .

113

3. Основи теорії виховання. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

114

3.1. Виховання. Мета та завдання виховання. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

114

3.2. Принципи виховання. Самовиховання. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

117

3.3. Види та методи виховання. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119

Теми та питання для підготовки до семінарських занять. . . . . . . .

123

Список використаної та рекомендованої літератури. . . . . . . . . . .

123

Термінологічний словник. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125

Передмова

Курс “Основи психології та педагогіки” викладається як обов’язковий у всіх вищих навчальних закладах освіти. За останні десять років значно збільшилось число підручників, що дозволяють засвоїти цей курс. Але основні тематичні блоки, що включені до них, значно відрізняються.

Даний посібник більше орієнтований на теоретичне забезпечення курсу, представлений у ньому матеріал є більш розгорнуте і аргументоване викладення матеріалу, що пропонується в курсі лекцій “Основи психології та педагогіки”.

Логіка викладення матеріалу в запропонованому посібнику відповідає позиції авторів, згідно з якою вивчення психології та педагогіки передбачає знайомство з психологією як науковою дисципліною та інструментом вирішення професійних та особистісних проблем; систематичний розгляд сучасних уявлень про особистість; знайомство з соціальною психологією; ознайомлення з науковими дослідженнями з педагогіки.

Таке поєднання досить широкої за обсягом проблематики змушувало до лаконізму у викладенні окремих проблем та необхідності деякі теми залишити поза текстом.

В посібник також включені матеріали для підготовки до практичних, семінарських та лабораторних занять, а також перелік використаної та рекомендованої літератури. В посібнику наводиться словник психологічних і педагогічних термінів.

Запропонований посібник можна використовувати для студентів-негуманітаріїв при викладанні курсу “Основи психології та педагогіки”. Він може допомогти в засвоєнні психології та педагогіки студентам, що вчаться заочно, магістрантам, що вивчають психологічні та педагогічні курси, та для самоосвіти тим, хто цікавиться психологією та педагогікою з метою досягнення теоретичного рівня у вивченні людини, її психологічних і педагогічних проявів.