Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Psychology / Навчальний посiбник (ОПП).doc
Скачиваний:
199
Добавлен:
17.05.2015
Размер:
1.05 Mб
Скачать

Л. А. Мацко, м. Д. Прищак

ОСНОВИ

ПСИХОЛОГІЇ ТА ПЕДАГОГІКИ

Міністерство освіти і науки України

Вінницький національний технічний університет

Мацко Л. А., Прищак М. Д.

ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЇ ТА ПЕДАГОГІКИ

Затверджено Вченою радою Вінницького національного технічного університету як навчальний посібник для студентів усіх спеціальностей. Протокол № 12 від 22 травня 2008 р.

Вінниця ВНТУ 2009

УДК [159.9+37.0] (075)

М 36

Рецензенти:

М. І. Томчук, доктор психологічних наук, професор;

В. І. Клочко, доктор педагогічних наук, професор;

І. О. Головашенко, кандидат філософських наук, доцент

Рекомендовано до видання Вченою радою Вінницького національного технічного університету Міністерства освіти і науки України

Мацко Л. А., Прищак М. Д.

М 36 Основи психології та педагогіки: Навчальний посібник. – Вінниця: ВНТУ, 2009. – 158 с.

Посібник розроблений у відповідності з програмою дисципліни “Основи психології та педагогіки”. В ньому розкрито загальні засади курсу психології та педагогіки. Посібник містить короткий термінологічний словник, теми та запитання для підготовки до семінарських занять, теми лабораторних робіт, список використаної та рекомендованої літератури.

Може бути використаний студентами при підготовці до семінарських та лабораторних робіт, складання колоквіумів та заліків; студентами, що вчаться заочно, магістрантами та для самоосвіти.

УДК [159.9+37.0](075)

© Л. А. Мацко, М. Д. Прищак, 2009

ЗМІСТ

Передмова. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6

Розділ і вступ до курсу

1. Завдання та предмет курсу “Основи психології та педагогіки”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

1.1. Значення психологічних та педагогічних знань в діяльності людини. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

1.2. Визначення предмета психології та педагогіки. Зв’язок психології та педагогіки. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8

2. Наука психологія. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

    1. Етапи розвитку психологічних знань. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

    1. Зв’язок психології з іншими науками. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11

    1. Структура психологічної науки. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12

    1. Основні методи науково-психологічних досліджень. . . . . . .

14

Теми та питання для підготовки до семінарських занять. . . . . . .

20

Список використаної та рекомендованої літератури. . . . . . . . . . .

20