Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Нацек / tema10.ppt
Скачиваний:
8
Добавлен:
25.04.2015
Размер:
131.07 Кб
Скачать

Тема 10. Програмування та прогнозування національної

економіки

1.Прогнозування національної економіки.

2.Поняття і види макроекономічного планування

3.Індикативне планування національної економіки.

4.Програмування національної економіки.

Прогнозування - це метод, в якому використовується як накопичений в минулому досвід, так і поточні припущення стосовно майбутнього з ціллю його визначення.

Прогнозування відбувається одночасно на базі:

інтуїтивної інформації з використанням уяви;

предметної інформації і логіки;

кількісних даних і математичних методів.

Методологічні принципи прогнозування

принцип варіативності прогнозів. Міра і

характер дії держави на економіку - не єдині елементи сценаріїв економічного прогнозування.

принцип соціальної спрямованості і пріоритетів суспільних потреб. Даний принцип

означає, що плани розвитку економіки повинні бути направлені на задоволення кінцевих потреб суб'єкта.

принцип підвищення ефективності суспільного виробництва або принцип

оптимальності. Це означає, що в прогнозах повинні відбиватися досягнення науки і техніки.

Методологічні принципи прогнозування

принцип пропорційності і збалансованості. Він

означає, що прогнози повинні бути збалансовані по ресурсах і можливостях економіки, вони повинні відображати пропорції, що склалися, і орієнтувати економіку на формування прогресивних пропорцій, зрушень в економіці.

принцип поєднання галузевого і регіонального аспекту прогнозування. Це означає, що в прогнозах повинні бути відбиті основні напрями розвитку галузей економіки і в той же час повинен використовуватися територіальний підхід

принцип пріоритетів. Він означає, що зі всього різноманіття галузей, виробництв необхідно виділити головні і направити на їх розвиток ресурси, пов'язати цілі розвитку економіки з ресурсами.

Методологічні принципи прогнозування

принцип безперервності. Він припускає безперервність процесу прогнозування, взаємну ув'язку довгострокових, середньострокових і короткострокових прогнозів.

принцип комплексності або системності. Він припускає розгляд економіки як системи і в світлі системного підходу виявити системні властивості об'єкту, забезпечити комплексність рішення соціально-економічних,

організаційних, науково-технічних і ін. проблем, оптимізувати структуру і характер розвитку системи.

принцип адекватності. Він означає, що прогнозовані цифри повинні відображати об'єктивний стан економіки, вживані моделі прогнозування повинні відповідати процесам і тенденціям розвитку реальної економіки.

Прогнозування має за мету вирішення трьох взаємопов'язаних завдань:

визначення майбутніх станів об'єкта, що досліджується, на основі вивчення тенденцій та закономірностей його розвитку в минулому та

теперішньому і умовне їх перенесення на майбутнє

(цільовий прогноз);

визначення альтернативних шляхів і строків досягнення бажаних станів об'єкта прогнозування,

які беруться за мету, з урахуванням наявних ресурсів

(програмний прогноз);

оцінка прийнятих рішень (програм та планів

економічного і соціального розвитку країни) з позицій їх наслідків у прогнозованому періоді (оціночний

прогноз).

Процедура прогнозування здійснюється

втри етапи:

ретроспекція,

діагноз,

проспекція.

Ретроспекцією називається етап прогнозування, на якому досліджується історія розвитку об'єкта прогнозування для одержання його систематизованого опису.

На стадії ретроспекції відбувається збір, збереження й обробка інформації, визначення джерел, необхідних для

прогнозування, з'ясовуються структура і склад характеристик об'єкта

прогнозування, формулюється і уточнюється завдання прогнозування.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке Нацек