Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Лабораторна робота №5

.docx
Скачиваний:
4
Добавлен:
13.04.2015
Размер:
249.12 Кб
Скачать

Лабораторна робота №5

Тема: Побудова нелінійної математичної моделі методом найменших квадратів.

Мета: навчитись будувати нелінійну математичну модель методом найменших квадратів, оцінювати параметри парної регресії, прогнозувати досліджувану ознаку на основі складеної моделі.

Обладнання: лист формату А4, ручка, MS Word, MS Excel.

Хід роботи

І. Теоретичні відомості.

Алгоритм побудови квадратичної моделі методом найменших квадратів.

1). Знайти параметри нелінійної квадратичної регресії

як рішення системи нормальних рівнянь:

2). Скласти нелінійне рівняння регресії:

3). Розрахувати кореляційне відношення за формулою:

Чим тісніший зв'язок між розрахунковими й фактичними значеннями залежної змінної, тим ближче кореляційне відношення до одиниці. При повному збігу розрахункових і фактичних величин залежної змінної . Якщо ж формула моделі не відображає відносин, що дійсно склалися між досліджуваними показниками, то кореляційне відношення наближається до нуля.

4). Розрахувати коефіцієнт кореляції за формулою:

,

де

Коефіцієнт кореляції може приймати значення між (–1) і (+1); якщо , то кореляційного зв'язку між х та у немає; якщо , то функціональний зв’язок встановлено; якщо , то це значить, що зі зростанням фактору-аргументу (х) залежна змінна (у) зменшується; якщо , то з ростом фактору-аргументу залежна змінна зростає.

ІІ. Індивідуальне завдання.

В таблицях наведені дані вибірок ознак х та у. У припущенні, що між х і у існує квадратична залежність, визначити параметри нелінійної регресії

методом найменших квадратів.

Для цього виконати наступні кроки:

1). Знайти параметри нелінійної парної регресії методом найменших квадратів.

2). Скласти рівняння нелінійної регресії.

3). Оцінити параметри парної регресії, розрахувавши кореляційне відношення та коефіцієнт кореляції.

4). Побудувати кореляційне поле та лінію регресії

.

5). Спрогнозувати досліджувану ознаку на основі отриманої моделі.

Варіант

Завдання

1

При моделюванні розповсюдження мереж безпровідного доступу були отримані наступні дані про вартість підключення потенційного абонента (у, у. о.) в залежності від щільності населення (x, чол./км2.) при можливому коефіцієнті пропускання послуги (радіус обслуговування базової станції) R=1 км.

хi

10

20

30

40

50

60

70

80

90

95

уi

2600

1800

1100

900

750

600

530

500

480

470

Спрогнозувати вартість підключення потенційного абонента при щільності населення 100 чол./км2.

2

В таблиці наведені дані про продуктивність праці (z) робітника за одну зміну в залежності від часу роботи (t, год.)

ti

1,5

2

2,5

3

4

5

6

6,5

7

7,5

zi

35

45

53

60

72

79

81

80

79

76

Спрогнозувати продуктивність праці робітника в першу годину робочого дня, тобто при t=1.

3

В таблиці наведені дані про показники конкуренції (x) і середньозважені по частоті згадування кількості патентів (у).

хi

0,9

0,91

0,92

0,93

0,94

0,95

0,96

0,97

0,98

0,9

уi

4,5

4,8

5,3

5,9

6,1

6,4

6,1

5,4

4,8

4,3

Спрогнозувати кількість патентів у випадку, коли показник конкуренції дорівнює 1.

4

При моделюванні розповсюдження мереж безпровідного доступу були отримані наступні дані про вартість підключення потенційного абонента (у, у. о.) в залежності від радіусу обслуговування базової станції (x, км.) при щільності населення .

хi

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

6

уi

8000

3500

2100

1300

1100

900

850

830

820

815

Спрогнозувати вартість підключення потенційного абонента при радіусі обслуговування базової станції R=7 км.

5

В таблиці наведені дані про споживання електроенергії (Р, кВт) міськими підприємствами деякого міста в залежності від часу (t, год.)

ti

0,5

1

2

3

4

5

6

6,5

7

7,5

Рi∙10

1000

1001

1004

1010

1020

1030

1050

1060

1070

1080

Спрогнозувати споживання електроенергії наприкінці робочого дна, тобто при t=8.

6

 В таблиці наведені дані про зростання об'єму виручки (у, тис. у. о.) косметичної кампанії в залежності від числа клієнтів (x).

хi

900

950

1000

1040

1080

1100

1120

1130

1135

1140

уi∙10

992

1101

1203

1289

1381

1432

1478

1505

1514

1530

Спрогнозувати об’єм виручки, коли число клієнтів досягне 1150чоловік.

7

В таблиці наведені дані про витрати на рекламу (x, тис. у. о.) та збут продукції (у, тис. од.)

хi

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

5,5

уi

1,6

2,5

4

5,3

7,4

9,7

12

15

18

19,9

Спрогнозувати збут продукції при відсутності реклами.

8

В таблиці наведені дані про показники конкуренції (x) і середньозважені по частоті згадування кількості патентів (у).

хi

0,87

0,88

0,89

0,9

0,91

0,92

0,93

0,94

0,95

0,96

уi

3,3

3,6

4,2

4,5

4,8

5,3

5,9

6,1

6,4

6,1

Спрогнозувати кількість патентів у випадку, коли показник конкуренції дорівнює 0,85.

9

При моделюванні розповсюдження мереж безпровідного доступу були отримані наступні дані про вартість підключення потенційного абонента (у, у. о.) в залежності від щільності населення (x, чол./км2.) при можливому коефіцієнті пропускання послуги (радіус обслуговування базової станції) R=3 км.

хi

10

20

30

40

50

60

70

80

90

95

уi

1000

600

480

430

415

412

410

405

400

392

Спрогнозувати вартість підключення потенційного абонента при щільності населення 100 чол./км2.

10

В таблиці наведені дані про продуктивність тварин (x, кг/гол.)і собівартість одиниці продукції (у, грн.)

хi

1100

1200

1300

1500

1700

1800

2000

2400

2700

2900

уi

369

357

324

293

245

233

202

162

151

152

Спрогнозувати собівартість одиниці продукції , якщо продуктивність тварин впаде до 3000 кг/гол.

11

При моделюванні розповсюдження мереж безпровідного доступу були отримані наступні дані про вартість підключення потенційного абонента (у, у. о.) в залежності від радіусу обслуговування базової станції (x, км.) при щільності населення .

хi

1

1,2

1,4

1,7

2

2,4

2,8

3,2

3,6

4

уi

1100

920

850

830

800

785

770

760

750

745

Спрогнозувати вартість підключення потенційного абонента при радіусі обслуговування базової станції R=5 км.

12

В таблиці наведені дані про продуктивність праці (z) робітника за одну зміну в залежності від часу роботи (t, год.)

ti

0,5

1

1,5

2

3

4

5

6

7

7,5

zi

13

25

35

45

60

72

79

81

79

76

Спрогнозувати продуктивність праці робітника наприкінці робочого дня, тобто при t=8.

13

В таблиці наведені дані про ціни (x, тис.грн.) на продукцію і місячну виручку підприємства (у, тис. грн.)

хi

1,2

2

2,6

3,2

3,6

4,1

5,0

5,9

7,2

7,3

уi

120

250

322

365

430

480

555

605

643

675

Спрогнозувати виручку підприємства у випадку, коли ціна на продукцію становитиме 8 тис. грн.

14

При моделюванні розповсюдження мереж безпровідного доступу були отримані наступні дані про вартість підключення потенційного абонента (у, у. о.) в залежності від щільності населення (x, чол./км2.) при можливому коефіцієнті пропускання послуги (радіус обслуговування базової станції) R=1 км.

хi

10

15

25

35

45

55

65

75

85

95

уi

2600

2100

1300

1000

820

670

580

510

490

470

Проаналізувати, якою може бути щільність населення, щоб вартість подключения підключення потенційного абонента становила 450 у. о.

15

В таблиці наведені дані про витрати на рекламу (x, тис. у. о.) та збут продукції (у, тис. од.)

хi

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

5,5

уi

1,5

2,4

4,1

5,3

7,3

9,6

12,1

14,9

18,2

20

Спрогнозувати збут продукції при відсутності реклами.

16

В таблиці наведені дані про висоту підкинутого над землею вгору тіла (h, м) в залежності від часу(t, cек), що пройшов з моменту кидка.

t i

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

h i

2,3

3,71

4,8

5,9

6,3

6,25

5,87

4,82

3,7

2,2

Спрогнозувати висоту тіла на 11 сек.

17

У боковій стінці високого циліндричного бака біля самого дна закріплений кран. Після його відкриття вода починає витікати з бака. В таблиці наведені дані про зміну висоти (h, м) та часу (t, хв.).

t i

1

2

4

6

8

10

12

15

18

20

h i

3,6

3,2

2,57

1,95

1,45

1,09

0,9

0,6

0,3

0,1

Спрогнозувати час, коли бак стане порожнім.

18

В таблиці наведені дані про час роботи (t, у. о.) деякого алгоритму в залежності від кількості його елементів (x).

хi

9

12

14

16

18

20

21

23

24

25

ti

152

280

380

500

630

780

860

1025

1130

1225

Спрогнозувати час роботи алгоритму , якщо в його складі 30 елементів.

19

При моделюванні розповсюдження мереж безпровідного доступу були отримані наступні дані про вартість підключення потенційного абонента (у, у. о.) в залежності від радіусу обслуговування базової станції (x, км.) при щільності населення .

хi

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

6

уi

8002

3507

2101

1302

1102

901

849

831

820

815

Спрогнозувати вартість підключення потенційного абонента при радіусі обслуговування базової станції R=6,5 км.

20

В таблиці наведені дані про висоту підкинутого над землею вгору тіла (h, м) в залежності від часу(t, cек), що пройшов з моменту кидка.

t i

1,2

2

3

4

5,1

5,9

7

8

9

9,8

h i

2,3

3,71

4,81

5,9

6,3

6,25

5,87

4,82

3,7

2,29

Спрогнозувати висоту тіла на 10 сек.

21

В таблиці наведені дані про довжину діагоналі екрана (х, дюйм) і якості зображення (у, %) при знаходженні на фіксованій відстані від екрана.

хi

14

15

17

19

20

21

22

24

27

32

уi

70

69

68,5

67

66,5

65,5

65

63

60

53

Спрогнозувати, яким повинна бути якість зображення при діагоналі екрана 40 дюймів.

22

Залежність температури T (в градусах Кельвіна) від часу t (в хвилинах) для нагрівального елемента деякого приладу була отримана експериментально та наведена в таблиці.

t i

1

2

3

3,2

3,6

4

5,0

5,9

6

7,3

Ti

550

640

704

719

735

756

810

855

865

924

Відомо, що при температурі нагрівача більше 1500 К прилад може зіпсуватись, тому його треба відімкнути. Визначити (в хвилинах) через який найбільший час після початку роботи прилад необхідно відімкнути.

23

В таблиці наведені дані про час роботи (τ, мсек.) деякого алгоритму в залежності від кількості його елементів (x).

хi

9

12

14

16

18

20

21

23

24

25

τi

150

283

377

503

628

778

861

1024

1130

1228

Спрогнозувати час роботи алгоритму , якщо в його складі 10 елементів.

24

При моделюванні розповсюдження мереж безпровідного доступу були отримані наступні дані про вартість підключення потенційного абонента (у, у. о.) в залежності від щільності населення (x, чол./км2.) при можливому коефіцієнті пропускання послуги (радіус обслуговування базової станції) R=3 км.

хi

10

20

30

40

50

60

70

80

90

95

уi

1000

602

479

430

416

412

410

406

400

391

Спрогнозувати вартість підключення потенційного абонента при щільності населення 100 чол./км2.

25

В таблиці наведені дані про залежність потужності Р (у. о.), що виділяється резистором від напруги U (у. о.)

Ui

10

30

60

80

100

120

140

160

180

200

Pi

10

90,2

359

638

999,9

1438

1961

2562

3240

4001

Спрогнозувати потужність при напрузі 170 .