Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
RETsEPTURA_2014_DENEKA_MT_1.doc
Скачиваний:
60
Добавлен:
28.03.2015
Размер:
322.05 Кб
Скачать

VII. Структура рецептурного рядка

Основний зміст рецепта представлено у Designatio materiarum. Із звернення Recipe: (Rp.:) починається латинська частина рецепта, побудована за правилами латинської граматики. Схема граматичної залежності рецептурного рядка.

що? скільки ?

чого?

Recipe: Analgini 0,5

Візьми: Анальгіну 0,5

VIII. Правила припису

Кожна лікарська речовина пишеться з нового рядка з великої літери. Назви лікарських речовин або препаратів граматично залежать від дози і ставляться в родовому відмінку. Наприклад:

Візьми: Йодоформу 2,5 Recipe: Іodoformii 2,5

Вазеліну до 25,0 Vaselini ad 25,0

Змішай, нехай утвориться мазь. Misce, fiat unguentum.

Видай. Da.

Познач: Змащувати уражені Signa: Змащувати уражені

ділянки шкіри. ділянки шкіри.

Кількість твердих, сипких лікарських речовин виписується у грамах та долях грама, причому слово "грам" опускають, а цифра позначається десятковим дробом. Долі грама називають латиною у відповідності до латинських числівників:

0,1-1 дециграм (decem - 10)

0,01-1 сантиграм (centum - 100)

0,001 - 1 міліграм (mille - 1000)

0,0001 - 1 дециміліграм

0,00001 -1 сантиміліграм

0,000001 - 1 мікрограм (грецьк. micros - малий)

Кількість рідких лікарських речовин вказується в об'ємних одиницях -у мілілітрах (ml), рідше у грамах: 10 ml, 5 ml.

Якщо виписують рідку лікарську речовину у кількості менше 1 мл, то вона дозується у краплях: слово gutta - крапля ставлять в знахідному відмінку однини або множини (Асc.sing, seu plur.); кількість крапель позначають римською цифрою і ставлять після слова крапля: Acc. sing. guttam I (gtt.I). Асc. plur. guttas V (gtts.V).

При виписуванні антибіотиків дозування звичайно вказується в біологічних одиницях дії: ОД - одиниця дії; МОД - міжнародна одиниця дії.

Якщо дві або декілька лікарських речовин виписується підряд в однаковій кількості, то вагова кількість вказується тільки один раз при останньому з них, а перед цифрою ставлять слово ana (aa) - по, порівну, порівну по.

Recipe: Amidopyrini

Analgini ana 0,25

Da tales doses N.12 in tabulettis.

Signa: По І таблетці при головному болю.

З великої літери у Designatio materiarum пишуться:

1. Початок кожного нового рецептурного рядка.

2. Назви лікарських речовин, засобів.

3. Назви лікарських рослин.

4. Найменування катіонів.

З малої літери пишуться:

1. Прикметники, дієприкметники.

2. Назви органів (частин) рослин.

3. Найменування аніонів.

IX. Сучасні приписи таблеток, драже, супозиторіїв, очних плівок

У рецептурі /науці, яка вивчає способи виготовлення і прописування лікарських форм/ існує два приписи:

а) традиційний/розгорнутий/припис;

б) сучасний /скорочений/ припис.

Таблетки, драже, супозиторії, очні плівки виписуються здебільшого скороченим приписом, оскільки переважна більшість лікарських препаратів є стандартними і поступають в аптеку в готовому вигляді.

Схема скороченого способу виписування ліків /припису/

  1. Назва лікарської форми в Асc. plur /граматично залежить від Recipe, а

не від дози/:

Recipe: Tabulettas ... obductas (seu enterosolubiles/

Recipe: Dragees ...

Recipe: Suppositoria ...rectalia(vaginalia)

Recipe: Membranulas(Lamellas) ... ophthalmicas

2. Назва лікарської речовини /лік. засобу/ в Gen. sing.

3. Кількість діючої речовини в одній таблетці etc.

4. Кількість таблеток etc. на курс лікування.

Recipe: Tabulettas Analgini 0,5 numero 10

Da.

Signa: По І таблетці З рази на день.

Rp.: Tab. Analgini 0,5 N. 10

D.S.: По І таблетці З рази на день.

Схема розгорнутого способу виписування ліків /припису/

1. Інгредієнти у Gen. sing, у порядку важливості, доза кожного з них.

2. Praescriptio виражається, як правило, складними рецептурними формулюваннями з вказівкою лікарської форми: таблеток, драже в Abl. plur., супозиторіїв в Nom. sing.

Da tales doses numero ... in tabulettis. (D. t. d. N. ... in tab.)

Misce, fiat suppositorium rectale. (M., f. supp. rect.)

Misce, fiat suppositorium vaginale. (M., f supp. vagin.)

Recipe: Analgini 0,5

Da tales doses numero 10 in tabulettis.

Signa: По І таблетці З рази на день.

Rp.: Analgini 0,5

D. t. d. N. 10 in tab.

S.: По І таблетці З рази на день.

Назви лікарських речовин, які мають комбінований склад /тобто містять в одній лікарській формі більше однієї діючої речовини у фіксованих дозах/, беруться у лапки, вказуються в Асc. sing, і виступають прикладкою. Доза діючих речовин при цьому не вказується, тому що вона стандартна.

Recipe: Tabulettas «Pentalginum» numero 10

Da.

Signa: По І таблетці 2-3 рази на день.

Rp.: Tab. «Pentalginum» N. 10

D.S.: По І таблетці 2-3 рази на день.

Якщо супозиторії складаються з однієї діючої речовини, то її назва приєднується до лікарської форми з допомогою прийменника cum ( + Abl. sg. –o )

Recipe: Suppositoria cum Dimedrolo 0,02 numero 10

Da.

Signa: По І супозиторію в пряму кишку.

Rp.: Supp. cum Dimedrolo 0,02 N.10

D.S.: По І супозиторію в пряму кишку.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]