Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
22-33.docx
Скачиваний:
177
Добавлен:
22.03.2015
Размер:
94.61 Кб
Скачать

22. Порядок обліку і зберігання зброї і боєприпасів

Порядок зберігання стрілецької зброї та боєприпасів, обладнання кімнат для їх зберігання та форми всіх документів визначені Статутом внутрішньої служби ЗС України, Статутом гарнізонної та вартової служб ЗС України, Наказом Міністра Оборони України № 359 від 2005 року: "Про затвердження інструкції про організацію обліку, зберігання і видачі стрілецької зброї та боєприпасів у ЗС України".

У підрозділі облік зброї та боєприпасів ведеться за такими документами:

за Книгою видачі зброї та боєприпасів роти;

за Відомістю закріплення зброї за особовим складом за Книгою обліку наявності і руху матеріальних засобів у підрозділі

за Книгою обліку матеріальних засобів, які видані в тимчасове користування (форма 37)

за Книгою огляду, перевірки наявності, стану збереження зброї та боєприпасів

за Роздавально-здавальною відомістю боєприпасів на пункті бойового постачання роти військової частин.

Зброя та боєприпаси до неї, у тому числі й навчальні, зберігаються в кімнаті зберігання зброї.

Ставниці, шафи зі зброєю повинні бути в справному стані,замикатися і запечатуватися.

На кожній ставниці, шафі, ящику закріплюється Ярлик із зазначенням підрозділу, військового звання, прізвища та ініціалів відповідальної особи, номера ставниці, шафи, ящика та номера печатки, якою їх запечатують. Біля кожного гнізда ставниці (шафи) наклеюється (закріплюється) відповідний Ярлик із азначенням виду, номера зброї, військового звання, прізвища та ініціалів особи, за якою закріплена зброя.

23.Військове господарство. Загальні положення

Регулюється Наказом МОУ №300 від16.07.97 «Положення про військове (корабельне)господарство».

Військове (корабельне) господарство - це сукупність сил і засобів, яківходять до складу військових частин (кораблів) і з'єднань, а також передані їм у постійне чи тимчасове користування різні об'єкти матеріально-технічної бази, матеріальні засоби,призначені для забезпечення бойової підготовки і виховної роботи, військового побуту, правильної експлуатації, ремонту, зберігання озброєння, військової техніки і майна.

Основними завданнями військового (корабельного) господарства є всебічне і безперервне забезпечення бойової підготовки та мобілізаційної готовності військових частин і з'єднань, створення умов для швидкого переходу їх із мирного на воєнний стан.

Командир військової частини (з'єднання) організовує військове (корабельне) господарство та керує ним. Керівництво він здійснює особисто, через штаб, своїх заступників, начальників родів військ та служб.

Структура: МТБ, особовий склад, фінансові ресурси.

Задачі: 1.планування, організація, контроль за роботою служб забезпечення

2. затребування, отримання, збереження і видача МТБ.

24.Вимоги керівних документів щодо організації та ведення ротного господарства

Основним керівним документом по організації та веденню ротного господарства є наказ Міністра оборони України № 300 від 16.07 1997 року: "Положення Збройних Сил України про військове (корабельне) господарство".

Ротне господарство - це кінцева ланка військового господарства, воно призначене для безпосереднього забезпечення бойової підготовки роти, задоволення матеріальних, житлових та інших побутових та культурних потреб військовослужбовців. До виконання завдань ротного господарства надається весь особовий склад роти. Посадові особи роти з питань ведення ротного господарства виконують свої обов'язки згідно з вимогами статутів ЗСУ. Посадові обов'язки командира роти (взводу) та старшини роти щодо організації та проведення ротного господарства відображені у статутах ЗСУ.

Видача матеріальних засобів, окрім боєприпасів на практичні (бойові) стрільби, зі складів військової частини підрозділам та окремим військовослужбовцям проводиться за накладними або роздавально-здавальним відомостям, які виписуються у відповідних службах військової частини.

Видача матеріальних засобів зі складів військової частини за документами невстановленого зразку або форми чи усним розпорядженням категорично забороняється.

Оформлення видачі та облік матеріальних засобів проводиться відповідно до Керівництва з обліку озброєння, техніки, майна та інших матеріальних засобів в Збройних Силах.

Облік матеріальних засобів роти полягає:

- в законному оформленні облікових документів;

- у правильних та своєчасних записах в книгах і картках обліку усіх операцій щодо руху та якісного стану матеріальних засобів.

Обліку підлягають усі види матеріальних засобів незалежно від джерел надходження та способу їх придбання.

Облік матеріальних засобів у роті організовує командир роти. Старшина роти безпосередньо здійснює облік і відповідає за законне та правильне оформлення прибуткових і видаткових документів, своєчасне ведення запису до книг і карток обліку та складання звітів.

25. Планування і порядок ведення ротного господарства. Облік і звітність

Облік матеріальних засобів роти полягає:

- в законному оформленні облікових документів;

- у правильних та своєчасних записах в книгах і картках обліку усіх операцій щодо руху та якісного стану матеріальних засобів.

Обліку підлягають усі види матеріальних засобів незалежно від джерел надходження та способу їх придбання.

Облік матеріальних засобів у роті організовує командир роти. Старшина роти безпосередньо здійснює облік і відповідає за законне та правильне оформлення прибуткових і видаткових документів, своєчасне ведення запису до книг і карток обліку та складання звітів.

Видача матеріальних засобів у тимчасове користування на період навчань, практичних занять та інших заходів на термін не більше місяця відповідно до книги обліку (форма 37). Видача матеріальних засобів зі складу військової частини в тимчасове користування на термін більш, ніж місяць, оформлюється накладними. Особи, які отримали та видали матеріальні засоби в тимчасове користування, несуть відповідальність за їх збереження та своєчасне повернення.

Накладна призначена для оформлення видачі (прийому) матеріальних засобів у військовій частині, на складі. Накладна виписується у двох екземплярах: при видачі матеріальних засобів перший екземпляр залишається у начальника складу військової частини та є підставою для запису в книгах обліку; а другий екземпляр видається тому, хто отримує матеріальні засоби; при прийманні матеріальних засобів перший екземпляр накладної залишається у особи, яка здає матеріальні засоби, а другий передається начальникові складу, який приймає матеріальні засоби.

Облік матеріальних засобів ведеться старшиною в цілому за підрозділ, як правило, в одній книзі обліку (форма 26). На кожний вид матеріальних засобів в книзі обліку ведеться окремий розділ.

Передача матеріальних засобів із одного підрозділу в інший проводиться на підставі наказу або розпорядження командира військової частини. При відбутті військовослужбовців строкової служби у складі підрозділу в іншу військову частину на матеріальні засоби, які закріплені за підрозділом, виписуються атестати (форма 21 до Керівництва, введеного наказом Міністра оборони від 18.10.79 р. № 260). При звільненні в запас військовослужбовців строкової служби атестати (форма 21) не виписуються.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]