Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методичка 2014.doc
Скачиваний:
41
Добавлен:
22.03.2015
Размер:
900.1 Кб
Скачать

3. Загальний розрахунок годин лекцій, практичних занять, самостійної роботи

п/п

Т е м а

Усього годин

У тому числі

лекції

практичні

заняття

самостійна

робота

1

2

3

4

5

6

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. Державне управління

та адміністративне право – 22 год

1

Державне управління і виконавча влада

4

2

2

2

Предмет, метод і система адміністративного права

6

2

2

2

3

Адміністративно-правові норми

6

2

2

2

4

Адміністративно-правові відносини

6

2

2

2

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ. Суб’єкти адміністративного

права – 42 год

5

Громадяни – суб’єкти адміністративного права

6

2

2

2

6

Органи виконавчої влади

12

4

4

4

7

Органи місцевого самоврядування

4

2

2

8

Державні службовці

12

4

4

4

9

Бюджетні організації

4

2

2

10

Громадські об’єднання та політичні партії – суб’єкти адміністративного права

4

2

2

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІІ. Функції, форми та методи

державного управління – 20 год

11

Функції державного управління, їх види

4

2

2

12

Форми державного управління

6

2

2

2

13

Адміністративно-правові методи

10

4

4

2

Продовження табл.

1

2

3

4

5

6

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ IV. Відповідальність за адміністративним правом – 24 год

14

Поняття та риси адміністративної відповідальності, її законодавчі основи. Адміністративне правопорушення, його склад

10

4

2

4

15

Система та види адміністративних стягнень. Правила і строки їх накладення

8

2

2

4

16

Дисциплінарна відповідальність за адміністративним правом

6

2

2

2

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ V. Адміністративний процес.

Законність і дисципліна у державному управлінні – 60 год

17

Адміністративний процес: зміст і загальні риси. Структура адміністративного процесу. Види проваджень в адміністративних справах

10

4

2

4

18

Завдання, порядок і стадії провадження в справах про адміністративні правопорушення

8

2

2

4

19

Заходи забезпечення провадження в справах про адміністративні правопорушення. Органи (посадові особи), уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення

10

4

2

4

20

Адміністративна юстиція та адміністративне судочинство в Україні

8

2

2

4

21

Способи забезпечення законності і дисципліни у державному управлінні: загальна характеристика

4

2

2

22

Контроль у державному управ- лінні

6

2

2

2

223

Прокурорський нагляд у державному управлінні

4

2

2

Закінчення табл.

1

2

3

4

5

6

24

Звернення громадян як спосіб забезпечення законності і дисципліни у державному управлінні

4

2

2

25

Адміністративно-правові режими

6

2

2

2

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ VI. Правові засади і організація управління економікою, соціально-культурним будівництвом та адміністративно-політичною діяльністю – 44 год

26

Правові засади управління економікою

4

2

2

27

Організаційно-правові засади управління фінансами

4

2

2

28

Управління освітою і наукою

6

2

2

2

29

Управління охороною здоров’я

6

2

2

2

30

Організаційно-правові засади управління у сфері соціальної політики

4

2

2

31

Управління обороною і національ- ною безпекою

4

2

2

32

Організаційно-правові засади управління внутрішніми справами

6

2

2

2

33

Організаційно-правові засади управління закордонними справами

4

2

2

34

Організаційно-правові засади управління юстицією

6

2

2

2

Разом

234*

80

48

84

_____________

* Із них індивідуальна робота – 22 год