Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
pravove_reg_econ / Prakt_pidg.doc
Скачиваний:
13
Добавлен:
22.03.2015
Размер:
606.21 Кб
Скачать

Бланк організації

Ректору ДВНЗ «Київський

національний економічний

університет імені Вадима Гетьмана»

Павленку А. Ф.

Українська лізингова компанія не заперечує проти проходження студентом юридичного

(повна назва організації)

факультету Вашого університету Петренком Василем Івановичем практики в нашій організації в період з ________ до _______.

Студентові будуть надані можливості виконувати роботу за юридич­ною спеціальністю.

Генеральний директор __________________ П.І.Б.

(підпис)

Якщо лист виконано на номерному фірмовому бланку, то печатка організації не обов’язкова.

Якщо лист виконано не на фірмовому бланку організації або ж бланк не має номера, то підпис керівника скріплюється печаткою організації.

Додаток 3а

Зразок титульної сторінки проміжного звіту

про проходження практики

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

Кафедра правового регулювання економіки

Магістерська програма

«Правове регулювання економіки»

Проміжний звіт про проходження юридичної практики в ____________________________________

(повна назва організації)

з «___» ________ 20____ р. до «___» _______ 20____р.

Студента(ки) ___ групи V курсу

юридичного факультету

___________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

Керівник від кафедри:

______________________________

(посада, прізвище, ім’я, по батькові, підпис)

Кількість балів за попереднім оцінюванням звіту відповідно до встановлених критеріїв

_______________________

до 15 балів (до усного захисту)

Кількість балів, одержаних за усний захист звіту

_______________________

до 10 балів

Підсумкова оцінка за звіт________________

Київ 20____

Додаток 3б

Зразок титульної сторінки підсумкового звіту

про проходження практики

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

Кафедра правового регулювання економіки

Магістерська програма

«Правове регулювання економіки»

Підсумковий звіт про проходження юридичної практики в ____________________________________

(повна назва організації)

з «___» ________ 20___р. до «___» _______ 20___р.

Студента(ки) ___ групи V курсу

юридичного факультету

___________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

Керівник від бази практики:

______________________________

(посада, прізвище, ім’я, по батькові, підпис)

Печатка організації

Керівник від кафедри:

______________________________

(посада, прізвище, ім’я, по батькові, підпис)

Кількість балів за попереднім оцінюванням звіту

відповідно до встановлених критеріїв

_______________________

до 40 балів (до усного захисту)

Кількість балів, одержаних за усний захист звіту

_______________________

до 10 балів

Підсумкова оцінка за звіт___________________

Київ 20____

Додаток 4

Соседние файлы в папке pravove_reg_econ