Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Тренинг / ’७¨­£ / â७¨­£ ¤®ª-⨠žà ®á®¡¨.doc
Скачиваний:
10
Добавлен:
22.03.2015
Размер:
4.49 Mб
Скачать

Повідомлення

про взяття на облік юридичної особи

1. Кому ____Товариство з обмежено відповідальністю «Дементор»____

2. Адреса ____м. Київ – 01034, вул. Прорізна, 14__________________

3. Ваш реєстраційний номер _______0319257917________, який слід зазначати на всіх документах,

що стосуються розрахунків за коштами Пенсійного фонду України.

4. Розмір страхових внесків:

- 33,2 %, 4 %, 42 % на рахунок № 37172200035323;

- 1 – 5 % на рахунок № 37172200038426,

у Державному казначействі України, МФО 820172, ЄДРПОУ 00035323.

5. Строки перерахування страхових внесків:

- за відповідний базовий звітний період (місяць) страхові внески сплачуються не пізніше

ніж через 20 календарних днів із дня закінчення цього періоду, незалежно від виплати

заробітної плати (доходи), на суми яких нараховуються страхові внески.

6. Дата подання розрахунку суми страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне

страхування до Пенсійного фонду:

- розрахунок суми страхових на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування

(Додаток 23) щомісячно подається протягом 20 календарних днів, наступних за

останнім календарним днем звітного місяця.

Розрахунок подається платником незалежно від стану його фінансово-господарської

діяльності.

Начальник Головного управління

Пенсійного фонду України

в м. Києві Р. О. ГАВРИЛЮК

Додаток 1 до Інструкції про перерахування, обліку та витрачання

страхових коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків

на виробництві та професійних захворювань України (в редакції постанови Фонду

соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних

захворювань України від 06.07.2005 року № 26)

Погоджено Міністерством фінансів України 14.07.2005 року

Погоджено Національним банком України 22.07.2005 року

Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та

професійних захворювань України

Відділення виконавчої дирекції Фонду м. Київ___________________________

(район(і), місто(і)

______________________Київська область________________________

(область)

СТРАХОВЕ СВІДОЦТВО

Відповідно до статті 10 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності»

це свідоцтво засвідчує факт реєстрації страхувальника

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕМЕНТОР»

01034, ВУЛ. ПРОРІЗНА, 14, М. КИЇВ, КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

(повна назва юридичної особи або прізвище, ім’я та по-батькові фізичної особи, її адреса)

0

3

1

0

0

0

0

5

0

2


Реєстраційний №

Начальник відділення

виконавчої дирекції Фонду ___________ ________Шемейко І.В.____

М.П.

Дата реєстрації 02 лютого 2008 р.

ДОГОВІР № А25112010_банківського рахунку

м. Київ   “_25_” листопада_ 2010 р.

Публічне акціонерне товариство «Банк «Бета», платник податку на прибуток на загальних підставах, далі по тексту - Банк, в особі начальника відділення ПАТ «Банк «Бета» Бойк Віктора Миколайовича, що діє на підставі довіреності, посвідченої 24.07.2012 р. приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Шевчук З.М. за реєстраційним номером 1110 з одного боку, та Товариство з обмеженою відповідальністю «Дементор», (далі – Клієнт), в особі Москалюка Володимира Ігоровича, який діє на підставі Статуту ТОВ «Дементор», з іншого боку, (далі разом – Сторони), уклали цей договір банківського рахунку, (далі – Договір), про наступне: