Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Реферат_оригинал+.docx
Скачиваний:
6
Добавлен:
22.03.2015
Размер:
28.53 Кб
Скачать

Висновки

Підводячи підсумки вище згаданого, можна говорити про цілком повне висвітлення вимог до складання договору про страхування життя в Україні. Починаючи з 1996 року, коли було прийнято даний закон, до різних статей та розділів вносились зміни та корективи, які відображають поточні зміни у сфері страхування загалом.

Проте поряд з цим, якщо порівнювати все ж договори страхування життя в Україні та за кордоном, то тут звісно існують відмінності. На мою думку, це пов’язано з багатьма факторами, ключовими з яких є розвиток економіки, соціально-культурної сфери життя, які так чи інакше відображаються і на страховому секторі.

Також слід виділити цілком обґрунтовані права, що надані страховим компаніям при складанні страхових договорів, зокрема той перелік питань, які потрібно ретельно дослідити до надання страхових послуг.

При цьому чітко прописані обов’язки страхових компаній перед страхувальниками, що також є важливим. Адже завдяки цьому у разі виникнення певних нестандартних ситуацій застрахована особо матиме змогу посилатись не лише на договір страхування як основний документ, а й на законодавчу базу країни.

Отже, можемо говорити про створення досить сприятливих умов для розвитку страхової справи в Україні з боку держави.

Список використаної літератури:

  1. Закон України «Про страхування» від 7 березня 1996 року.

  2. Електронний ресурс:

  • Вовчак О.Д. «Страхова справа»: підручник -

http://pidruchniki.ws/15840720/strahova_sprava/strahova_sprava_-_vovchak_od.

  1. Ліга страхових організацій України: http://uainsur.com/stats/life/.

Додаток 1

12