Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
умк7.docx
Скачиваний:
9
Добавлен:
22.03.2015
Размер:
900.92 Кб
Скачать

Jp Morgan Chase

Bank of America

Citigroup

ICBC

Agricultural Bank of China

China Construction Bank

HSBC

Wells Fargo

Lloyds

BNP Paribas

Отже, побудувавши багатокутники конкурентоспроможності для банків-конкурентів на ринку роздрібного банкінгу, необхідно зазначити: BNP Paribas

має високу оцінку (5 балів) за виробничим, фінансовим, управлінським та науково-технічним потенціалом, але має дещо нижчу оцінку в 4 бали за маркетинговим, кадровим, ресурсним потенціалом і мережею представництв у регіонах. Найкращі показники за бальною оцінкою потенціалу мають такі банки, як JP Morgan Chase та Bank of America, найгірші — Wells Fargo та Lloyds.

5. Характеристика конкурентних стратегій підприємства

5.1. Побудова матриці SWOT-аналізу

МОЖЛИВОСТІ

1) ринки країн, що розвиваю-ться

Великий потенціал ринку роздрібних банківських послуг в Латинській Америці та Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, так як більша частина населення все більше отримує доступ до фінансових послуг.

2) нове керівництво. Новий голова та головний виконавчий директор зробив розпоря-дження для здійснення подальшої консолідації банку з іншими структурами, що означає нові перспективи для організації

ЗАГРОЗИ

1) відновлення рецесії

Криза суверенного боргу поширилася на декількох ринках, банк може понести великі збитки за рахунок поновленої регіональної рецесії

2) регулювання

Фінансове регулювання та підвищення вимог до капіталу роздрібних банків вже знизили прибутковість банків, подальше регулювання є вкрац можливим.

СИЛЬНІ СТОРОНИ

1) інноваційний профіль

Банк був піонером у запровадженні М-банківскьої технології на основних європейських роздрібних ринках банківських послуг.

2) глобальна мережа

Банк присутній в 85 країнах світу у всіх регіонах світу. Це значно підвищує потенціал банку в плані здійснення комплексних інвестиційних рішень для клієнтів

СС+МО

Розширення мережі роздрібних банківських послуг в країнах Латинської Америки та Азіатсько-Тихоокеанського регіону

СС+ЗАГ

За рахунок широкої мережі відділень у європейському регіоні, існує високий ризик понесення збитків за рахунок утримання суверенного боргу в периферійних країнах регіону

СЛАБКІ СТОРОНИ

1) європейський суверенний борг

Банк володіє значною кількістю суверенних боргів європейських периферійних країн. Останнє скорочення грецького боргу безпосередньо зменшить кварталь-ний прибуток банку вдвічі

2) кредитний портфель США

Завдяки своїй 100 % субсидії ВancWest, BNP Paribas піддається негативному впливу на проблемному ринку житла в США, особливо на Заході.

СС+МО

За рахунок розширення роздрібної банківської мережі в країнах, що розвиваються, знижується ризик великої втрати прибутків в країнах ЄС через суверенну боргову кризу.

СС+ЗАГ

За рахунок високого ризику відновлення рецесії в країнах ЄС, жорсткіших умов регулювання банківської діяльності та проблемного ринку житла в США , банк і надалі може понести великі збитки.

5.2. Оцінка ефективності корпоративної та конкурентної стратегій підприємства, їх цілі та завдання.