Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Колективний договір підприємства.docx
Скачиваний:
9
Добавлен:
22.03.2015
Размер:
47.75 Кб
Скачать
  1. Сучасний стан (статистичні дані).

Відповідно до Додатка № 1 «Динаміка кількості зареєстрованих колективних договорів за видами економічної діяльності» починаючи з 2008 року і по 2010, кількість зареєстрованих договорів постійно збільшувалась майже по всім видам економічної діяльності. Зокрема за останні 3 роки у сільському господарстві їх збільшилось на 329, промисловості – на 2048, у операціях з підприємницьких послуг – на 1788 та ін. Можна вважати, що цьому збільшенню можна завдячувати внаслідок розвитку у державі ринкових відносин, які формуються на правових, соціальних, демократичних засадах.

Також відповідно до Додатка № 2 «Динаміка кількості зареєстрованих колективних договорів за регіонами» найбільше зареєстровано у Донецькій області станом на 2010 р. – 9230. Найменше у м. Севастополь. У Донецькій області це зумовлено передусім переважаючої однорідної вугледобувної галузі, в якій часто через ряд чинників, зокрема економічних, соціальних виникають певні питання, які можуть бути вирішені саме укладанням таких договорів. Щодо м. Севастополь, то напевно можна вважати, що така низька кількість саме через мало чисельність населення даного міста порівняно з м. Києвом та областями.

Висновок

Колективний договір є основою ефективного функціонування підприємства, установи, організації. Грамотно прописані положення сприяють уникненню в майбутньому виникненню трудових спорів, вирішенню ряду побутових проблем, що виникають в питаннях охорони праці робітника.

Лише достатньо повний і змістовний колективний договір може забезпечити стабільні відносини між працівниками і роботодавцями, чітко визначити права та обов'язки сторін, стати надійною правовою основою для створення належних умов праці, в тому числі оплати праці. В колективному договорі можна врахувати особливості діяльності певного підприємства, використати його можливості і ресурси в інтересах працівників, розвитку виробництва.

Колективний договір слугує основою для раціонального використання трудового потенціалу підприємств, установ, організацій. Є джерелом ефективності та раціональної спрямованості здійснюваної діяльності.

Колективний договір важливий не тільки для робітників (працівників), а й для роботодавців, адже дозволяє суттєво знижувати витрати, що пов’язані з наймом, дисципліною, виробничою поведінкою найманих працівників, він також є впливовим фактором формування трудового колективу організацій.

Список використаної літератури

  1. Закон України від 1 липня 1993р. «Про колективні договори і угоди» // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – №36 – ст. 361.

  2. Постанова Кабінету Міністрів України від 5 квітня 1994р. «Про порядок повідомної реєстрації галузевих і регіональних угод, колективних договорів» №225.

  3. Державна служба статистики, статистичний збірник «Праця України у 2010 році» ст. 279-280.

  4. Покришка В. О. «Колективний договір як засіб досягнення соціального миру» / Форум права. – 2008. – №1. – С. 347-352.

  5. Чернявська Є. І. «Колективний договір як механізм розвитку трудового потенціалу організації» / Вісник східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля / Науковий журнал. – 2011. - №14 ч.1

  6. Матюшко П. «Регулювання оплати праці за колективним договором» / Юридичний журнал «Юстініан». – 2006. – №10.

1Закон України №3356 від 1 липня 1993р. «Про колективні договори і угоди» ст. 2

2Закон України №3356 від 1 липня 1993р. «Про колективні договори і угоди» ч.1 ст. 3

3Закон України №3356 від 1 липня 1993р. «Про колективні договори і угоди» ст. 7

4Матюшко П. «Регулювання оплати праці за колективним договором»

5Чернявська Є. І. «Колективний договір як механізм розвитку трудового потенціалу організації»

6Покришка В. О. «Колективний договір як засіб досягнення соціального миру» с. 347

12