Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
PROGRAMA_OSPO_ИЗМ_2013.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
22.03.2015
Размер:
482.3 Кб
Скачать

Ім. Вадима Гетьмана Спеціальність Правознавство

Навчальний предмет Організація судових та правоохоронних органів

Екзаменаційний білет № а

1. Підрозділи міліції та їх роль в боротьбі зі злочинністю.

2.Проблеми визначення поняття «правоохоронний орган» в теорії та законодавстві.

3. Поняття та організаційні форми діяльності адвокатури в Україні.

4. Представництво інтересів держави і громадянина у суді прокурором як функція прокуратури.

5. Характеристика Закону України «Про судоустрій та статус суддів» від 7.07.2010р.

6. Порівняльна характеристика статусу податкової служби і податкової міліції.

Затверджено на засіданні кафедри конституційного та адміністративного права

Протокол № від р.

Екзаменатор

Зав. кафедри

Для студентів заочної форми навчання:

Екзаменаційний білет №

1.Основні поняття, предмет та система курсу "Організація судових та правоохоронних органів".

2.Судова влада та система стримувань і противаг.

3.Розкрийте принципи діяльності прокуратури.

4.Роль гарантій адвокатської діяльності в здійсненні захисту прав і свобод людини і громадянина.

5.Які завдання покладаються на податкову міліцію?

6. Розкрийте поняття та ознаки правоохоронної діяльності.

7. Назвіть етапи проведення судово-правової реформи в Україні.

8.Міністерство внутрішніх справ України: поняття та завдання.

9. Поняття нотаріату. Органи та посадові особи, які мають право вчиняти нотаріальні дії.

10.Поняття, система та повноваження Державної судової адміністрації України.

Затверджено на засіданні кафедри конституційного та адміністративного права

Протокол № від р.

Екзаменатор

Зав. кафедри

10.Список рекомендованої літератури.

Основна література:

Нормативно-правові акти:

 1. Конституція України, К., 1996 р. // Відомості Верховної Ради України від 23.07.1996. – 1996р., № 30, ст.. 141.

 2. Кримінальний кодекс України від 5.04.2001р. // Відомості Верховної Ради України вiд 29.06.2001 - 2001 р., № 25, стаття 131

 3. Кримінально-процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012 р. // Голос України від 19.05.2012 — / № 90-91 /

 4. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р.// Відомості Верховної Ради України вiд 03.10.2003 - 2003 р., № 40, стаття 356

 5. Цивільно-процесуальний кодекс України від 18.03.2004// Відомості Верховної Ради України вiд 08.10.2004 - 2004 р., № 40, (№№ 40-42), стор. 1530, стаття 492

 6. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. // Відомості Верховної Ради України вiд 02.05.2003 - 2003 р., № 18, стаття 144

 7. Господарський процесуальний кодекс України від 6.11.91р // Відомості Верховної Ради України вiд 11.02.1992 - 1992 р., № 6, стаття 56

 8. Кодекс адміністративного судочинства України від 06.07.2005 р. // Відомості Верховної Ради України вiд 09.09.2005 - 2005 р., № 35, (№№ 35-36, 37), стор. 1358, стаття 446

 9. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 р. // Відомості Верховної Ради УРСР вiд 18.12.1984 - 1984 р., № 51, стор. 1122

 10. Податковий кодекс України від 02 грудня 2010 р.// Голос України від 04.12.2010 — № 229, / № 229-230 /

 11. Закон України "Про Конституційний Суд України" від 16.10.1996 // Відомості Верховної Ради УРСР вiд 03.12.1996 - 1996 р., № 49, стор. 272

 12. Закон України "Про судоустрій і статус суддів України" від 07.07.2010 // Відомості Верховної Ради України вiд 22.10.2010 - 2010 р., №41, / 41-42; №43; № 44-45/ , стор.1468, стаття 529;

 13. Закон України "Про Вищу раду юстиції" вiд 15.01.1998 // Відомості Верховної Ради України вiд 19.06.1998 - 1998 р., № 25, стаття 146

 14. Закон України "Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів" вiд 23.12.1993 // Відомості Верховної Ради України вiд 15.03.1994 - 1994 р., № 11, стаття 50

 15. Закон України «Про основи національної безпеки» від 19.06.2003 // Відомості Верховної Ради України вiд 26.09.2003 - 2003 р., № 39, стаття 351

 16. Закон України «Про демократичний цивільний контроль над Воєнною організацією та правоохоронними органами держави» від 19.06.2003 // Відомості Верховної Ради України вiд 14.11.2003 - 2003 р., № 46, стаття 366

 17. Закон України "Про міліцію" від 20.12.1990 // Відомості Верховної Ради УРСР вiд 22.01.1991 - 1991 р., № 4, стор. 20

 18. Закон України "Про прокуратуру" від 05.11.1991 // Відомості Верховної Ради України вiд 31.12.1991 - 1991 р., № 53, стаття 793

 19. Закон України "Про Службу безпеки України" вiд 25.03.1992   // Відомості Верховної Ради України вiд 07.07.1992 - 1992 р., № 27, стаття 382

 20. Закон України “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо державної податкової служби та у зв’язку з проведенням адміністративної реформи в Україні” від 5.07.2012 р.// Відомості Верховної Ради Українивід 16.08.2013 — 2013 р., № 33, стор. 1747, стаття 435

 21. Закон України “Про Державну прикордонну службу” вiд 03.04.2003 // Відомості Верховної Ради України вiд 04.07.2003 - 2003 р., № 27, стаття 20

 22. Закон України «Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб» вiд 04.03.1998 // Відомості Верховної Ради України вiд 16.09.1998 - 1998 р., № 35, стаття 236

 23. Закон України “Про Військову службу правопорядку у Збройних Силах України” вiд 07.03.2002 // Відомості Верховної Ради України вiд 09.08.2002 - 2002 р., № 32, стаття 225

 24. Закон України "Про оперативно-розшукову діяльність" вiд 18.02.1992 // Відомості Верховної Ради України вiд 02.06.1992 - 1992 р., № 22, стаття 303

 25. Закон України "Про нотаріат" вiд 02.09.1993 // Відомості Верховної Ради України вiд 28.09.1993 - 1993 р., № 39, стаття 383

 26. Закон України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність ” 5 липня 2012р // Голос України від 14.08.2012 — / №№ 148-149 /

 27. Указ Президента України “Про затвердження Положення про Міністерство внутрішніх справ України” вiд 6 квітня 2011 р. № 383/2011 // Урядовий кур'єр від 19.04.2011 — № 71

 28. Указ Президента України «Про затвердження Положення про Держану пенітенціарну службу України» від 6 квітня 2011 р // Урядовий кур'єр від 21.04.2011 — № 73

 29. Указ Президента України "Про затвердження Положення про Міністерство юстиції України" вiд 6 квітня 2011 р  № 395/2011 // Урядовий кур'єр від 21.04.2011 — № 73

 30. Указ Президента України "Про Апеляційний суд України, Касаційний суд України та Вищий адміністративний суд України” від 1 жовтня 2002 р. № 889/2002 // Офіційний вісник України вiд 18.10.2002 - 2002 р., № 40, стор. 29, стаття 1856, код акту 23363/2002

 31. Указ Президента України "Про кількість суддів Апеляційного суду України, Касаційного суду України та Вищого адміністративного суду України” від 7 листопада 2002 р. № 889/2002 // Офіційний вісник України вiд 22.11.2002 - 2002 р., № 45, стор. 10, стаття 2067, код акту 23581/2002

 32. Указ Президента України “Про Мережу та кількісний склад суддів місцевих судів” від 20.08.2001 № 641/2001 // Офіційний вісник України вiд 07.09.2001 - 2001 р., № 34, стор. 35, стаття 1580, код акту 19823/2001

 33. Указ Президента України “Про Мережу та кількісний склад суддів апеляційних судів” від 20.08.2001 № 642/2001 // Офіційний вісник України вiд 07.09.2001 - 2001 р., № 34, стор. 61, стаття 1581, код акту 19822/2001

Підручники та навчальні посібники :

36. Судові та правоохоронні органи України. Академічний курс. Підручник. Нор В.Т., Анікіна Н.П., Бобечко Н.Р.. Видавництво: К.: Ін Юре. – 2010. – 240с.

37. Судові та правоохоронні органи України: Навчальний посібник/ В.М. Бесчастний та ін.; за ред. В.М. Бесчастного. – К.: Знання, 2007. – 287с.

38. Бараннік Р.В. Судові, правоохоронні та правозахисні органи України. Навчальний посібник. - К.: Дакор, КНТ, 2008. - 348 с.

39. Суд, правоохоронні та правозахисні органи України: підручник / О.С. Захарова, В.С. Ковальський, В.С. Лукумський. – К.: Юрінком Інтер, 2007. – 352с.

Додаткова література та нормативно-правові акти:

40. Закон України "Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві" // Відомості Верховної Ради України вiд 15.03.1994 - 1994 р., № 11, стаття 51

41. Закон України «Про загальну структуру і чисельність Служби безпеки України» // Відомості Верховної Ради України вiд 27.01.2006 - 2006 р., № 4, стор. 83, стаття 53

 1. Закон України "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю" // Відомості Верховної Ради України вiд 31.08.1993 - 1993 р., № 35, стаття 358

 2. Закон України "Про попереднє увязнення" // Відомості Верховної Ради України вiд 31.08.1993 - 1993 р., № 35, стаття 360

 3. Закон України "Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі" // Відомості Верховної Ради України вiд 27.12.1994 - 1994 р., № 52, стаття 455

 4. Закон України "Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей" // Відомості Верховної Ради України вiд 07.02.1995 - 1995 р., № 6, стаття 35

 5. Закон України “ Про загальну структуру і чисельність Міністерства внутрішніх справ України” // Відомості Верховної Ради України вiд 19.04.2002 - 2002 р., № 16, стаття 115

 6. Закон України «Про загальну структуру і чисельність Управління державної охорони України» // Відомості Верховної Ради України вiд 20.01.2006 - 2006 р., № 2, (№№ 2-3), стор. 71, стаття 50

 7. Основні положення про роль адвокатів: Прийняті у серпні 1990 року VIII Конгресом ООН по запобіганню злочинам.

 1. Гель А.П. , Семаков Г. С., Цвігну Д.П. Правоохоронні органи України. – К. – 2000.

 2. Судебные и правоохранительные орагны Украины. Под ред. Бандурки А.М. – Х.:»Эспада». – 1999.

 3. Суд, правоохоронні та правозахисні органи України: Навчальний посібник / В.С. Ковальський (керівник авт. колективу), В.Т. Білоус, С.Е. Демський та ін.; Відп. ред. Я.Ю. Кондратьєв. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 320 с.

 4. Загальна теорія держави і права: Навчальний посібник / А.М. Колодій, В.В. Копєйчиков, С.Л. Лисенков та інші / За ред. В.В. Копєйчикова. – Стер. вид. – К.: Юрінком Інтер, 2000. – 320 с.

 5. Григонис Э.П. Правоохранительные органы: Учебник. – СПб.: Питер, 2002. – 512 с.

 6. Тимченко С. М. Судові та правоохоронні органи України. Навчальний посібник. – К.: “Центр навчальної літератури”, 2004. – 304с.

 7. Мурашин Г.А. Органы прокуратуры в механизме Советского государства. – К.: Наукова думка, 1972. – 172 с.

 8. Сухонос В. Місце прокуратури в системі органів державної влади України, її розвиток та правове забезпечення гарантій діяльності // Право України. – 2000. – № 6. – С. 10-13.

 9. Шалумов А. Прокуратура в правовой системе государства // Законность. – 1993. – № 7. – С. 14-17.

 10. Демидов И.Ф. Конференция о судебной власти и прокуратуре: итоги и размышления // Государство и право. – 1994. – № 1. – С. 139-148.

 11. Малюга В. Взаємовідносини прокуратури з іншими органами влади // Право України.- 2002.- №12. – С.82-85.

 12. Святоцький О. Д., Михеєнко М. М Адвокатура України: Навч. по­сібник - К.: Ін-Юре, 1997.

 13. Історія адвокатури України / За ред. Т. В. Варфоломеєвої, О. Д. Свя- тоцького, В. С. Кульчицького та ін. — К.: СДМ-Студіо, 2002.

 14. Ковальський В С Адвокатура в Україні. — К.: Юрінком Інтер, 2000.

 15. Радзієвська Л. К., Пасічник С. Г. Нотаріат в Україні: Навчальний посібник / За відп. ред. Л.К.Радзієвської. – К.:Юрінком Інтер, 2001.

 16. Черниш В. Незалежний нотаріат – необхідна умова становлення громадянського суспільства в Україні // Право України. – 2000. - №9.- С.4-6

 1. Луць Л.А. Тенденції розвитку сучасної правової системи України та проблеми правової реформи // Держава і право: Зб. наук. праць. Юридичні і практичні науки. Вип. 17. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2002. – 548 с.

 2. Гуценко К.Ф., Ковалев М.А. Правохронанительные органы.-М.: Зерцало. – 2000.

 3. Кривобок В. Актуальні питання визначення статусу прокуратури України в умовах перехідного періоду //Право України. - №10 – 2000. – с.85-87;

 4. Лукичев Ю.А. Вахмистрова С.И. Правоохранительные органы. -

Санкт-Петербург. – 1999.

93. Мельник М.І., Хавронюк М.І. Правоохоронні органи та правоохоронна діяльність. Навч. посібник.-Київ. Атака.-2002.

94. Мичко М. До питання про загально наглядову діяльність прокуратури// Право україни - №4 – 2000.-с.50-51.

95. Мичко М., Голова Н. Про основні принципи організації прокуратури// Право України. - №12 – 2000. – с.74-77.

96. Скакун О.Ф. Теория государства и права. – Харьков: «Консум».-2000.

97. Судові та правоохоронні органи України. Збірник законодавчих та нормативних актів. / Упорядник Терещук О.В. та ін.- К.-2002.

98. Макаренко Є.І. Судові та правоохоронні органи України. Навч. Посібник.-Дніпропетровськ.-2000.

99. Теория государства и права: Учебник / Под ред. В.К. Бабаева. – М.: Юристъ, 2002. – 592 с.

100. Юсупов Ю.А. Правоприменительная деятельность органов управления. – М.: Юрид. лит., 1979. – 136 с.

101. Копейчиков В.В. Механизм Советского государства. – М.: Юрид. лит., 1968. – 215 с.

102. Байтин М.И. Механизм современного российского государства // Правоведение. – 1996. – № 6. – С. 3-12.

 1. Лисюченко В.П., Ольхович П.В. Управління органами внутрішніх справ: Начальний посібник. – К.: Вид. Паливода А.В., 2002. – 128 с.

104.. Сущенко В.Д., Присяжний С.В., Коваленко О.І. Сучасний процес управління в органах внутрішніх справ: Монографічне дослідження. – К.: Національна академія внутрішніх справ України, 1999. – 352 с.

105.Василюк С. Теорія поділу влади і судова влада в Україні // Право України. – 2002. – № 5. – С. 8-11.

 1. Могиловский В.Н. О месте прокуратуры в системе государственной власти // Закон Украины "О прокуратуре": теория и практика его применения: Краткие тез. докл. и науч. сообщ. Респ. науч.-практ. конф., 18 марта 1992 г. / Укр. юрид. акад.; Редкол.: Ю.М. Грошевой (отв. ред.) и др. – К., 1992. – 103 с.

107. Тацій В.Я. Прокуратура в системі поділу влади // Вісник прокуратури. – 1999. – № 2. – С. 27-33.

108. Марцеляк О.В. Контрольно-наглядові органи в конституційно-правовому механізмі забезпечення основних прав і свобод громадян України: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Х., 1997. – 218 с.

109. Кельман М.С. Конституційний контроль як засіб захисту Конституцій у національних правових системах континентального права: Дис. … канд. юрид. наук: 12.00.02 / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – К., 2001. – 204 с.

110. Дульський О.О. Правові засади діяльності спец підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю МВС України. “Правове регулювання економіки” – 2001 - № 2

111..Желєзняк Н.А. Міністерство юстиції України в системі органів виконавчої влади// “Правове регулювання економіки” – 2002 - № 3

112. Шевченко В.П. Проблеми визначення юрисдикції військових судів// “Правове регулювання економіки” – “Правове регулювання економіки” – 2002 - № 3

113. Шевченко В.П. Військове правосуддя і спеціалізація судів загальної юрисдикції // “Правове регулювання економіки” – 2003 - № 4

114. Дячук С.І., Яновська О.Г. Проблеми реформування судової системи// “Теоретичні та практичні проблеми правового забезпечення соціально-економічного та політичного розвитку суспільства і держави” - Розд.Ш § 5

115. Железняк Н.А. Проблеми реформування органів юстиції у контексті здійснення сучасної державної політики // “Теоретичні та практичні проблеми правового забезпечення соціально-економічного та політичного розвитку суспільства і держави” - Розд.Ш § 6

116. Железняк Н.А. Правові та організаційні форми діяльності Міністерства юстиції України щодо забезпечення економічних перетворень у державі // “Правове регулювання економіки” – 2000 - № 1

117. Яновська О.Г. Суд присяжних в контексті судово-правової реформи в Україні// “Правове регулювання економіки” – 2005 - № 5

1Шкала розроблена на основі чинної в Україні 4-ри бальної шкали оцінювання знань студентів («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно») — відповідно до «Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах», затвердженого Наказом МОН України №161 від 02.06.1993 п. 3.12.2.3.

52

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]