Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ВИКОНАННЯ І ЗАХИСТ КУРСОВИХ РОБІТ.doc
Скачиваний:
9
Добавлен:
22.03.2015
Размер:
796.67 Кб
Скачать

Розділ 2

Розділ 2 присвячується аналізу сучасного стану об’єкта дослідження та податкової практики. Він виконується на основі вивчення статистичних та звітних даних, публікацій в періодичних виданнях, даних, оприлюднених на офіційних сайтах органів державного управління, міжнародних організацій, в аналітичних оглядах тощо.

ВАЖЛИВО ЗВЕРНУТИ УВАГУ!

Приклад назви ІІ Розділу курсової роботи: «Дослідження сучасного стану об’єкта дослідження» або «Аналіз фіскального та регулюючого значення об’єкта дослідження» або «Об’єкт дослідження: аналіз сучасного стану». В назві розділу замість слів «об’єкт дослідження» потрібно вписувати конкретний об’єкт відповідно до теми курсової роботи.

У розділі 2 студент має вирішити наступні основні завдання:

 • провести аналіз показників складу і структури, виявити тенденції розвитку об’єкта дослідження, встановити причини виявлених тенденцій, явищ, процесів, дати їм якісну оцінку. Тобто обґрунтувати те, чи є вони позитивними / негативними, як вони можуть позначатися на сталому розвитку суспільно-економічних процесів тощо.

Загальний обсяг ІІ Розділу

5 – 6 слайдів у формі презентації

або 6-7 сторінок у формі ТЕКСТОВОГО ДОКУМЕНТУ

АНАЛІЗ МАЄ ОХОПЛЮВАТИ НЕ МЕНШЕ 5 ОСТАННІХ РОКІВ і проводитися у розрізі усього досліджуваного періоду. По-перше, студент має визначити показники, що характеризують об’єкт дослідження курсової роботи. По-друге,

ВАЖЛИВО ЗВЕРНУТИ УВАГУ!

Студент має знати, що до основних видів показників відносяться:

 • абсолютні: усі показники доходів і видатків (розмір заробітної плати, мінімальна заробітна плата, прожитковий мінімум, обсяги заощаджень, прибуток, бюджетні доходи, податкові надходження, доходи Пенсійного фонду України, бюджетні видатки, виплачені дивіденди тощо);

 • відносні: непрямі податки на товари та послуги (в % до ВВП), податкове навантаження, податок на прибуток підприємств (у % до ВВП, доходів бюджету, податкових надходжень тощо), коефіцієнт еластичності податкової системи, коефіцієнт стабільності податкової системи тощо

Для аналізу фінансових показників потрібно провести розрахунки економіко-статистичних показників та дослідити їх.

ВАЖЛИВО ЗВЕРНУТИ УВАГУ!

Для розкриття змісту ІІ Розділу студент ОБОВ’ЯЗКОВО має розрахувати на основі статистичних даних щодо об’єкту дослідження:

 • показники структури (частка в загальному обсязі), (наприклад, питома вага податку на прибуток в загальній сумі податкових надходжень, в доходах бюджету, в прямих податках тощо),

 • показники динаміки (абсолютний приріст та відносний),

 • середні величини,

 • показники ефекту та ефективності;

 • відсоток виконання планових показників;

 • чинники, що впливають на формування податкових надходжень в бюджеті;

 • податкове навантаження на результати фінансової діяльності конкретного підприємства тощо

До слайдів або текстової частини курсової роботи ОБОВ’ЯЗКОВО мають увійти наступні таблиці і рисунки, які узагальнюють опрацьований студентом та проаналізований для ІІ розділу матеріал:

 1. Таблиця, де подається перелік показників, які характеризують об’єкт дослідження. При цьому, якщо це потрібно, вказується формула розрахунку.

Таблиця

Показники, які характеризують об’єкт дослідження

Показник

Формула розрахунку

Економічний зміст

Доцільність розрахунку (можливість використання результатів під час прийняття управлінських рішень)

 1. Укладені студентом статистичні таблиці і рисунки (графіки, діаграми), які розкривають результати проведеного аналізу.

ВАЖЛИВО ЗВЕРНУТИ УВАГУ!

НЕ ДОПУСКАЄТЬСЯ включення до слайдів або текстової частини курсової роботи тих таблиць і рисунків, які виступили першоджерелом (наприклад, Звіт про виконання Державного бюджету тощо).

 1. Результати проведеного аналізу.

Таблиця

Результати проведеного аналізу

Питання, які підлягали аналізу

Виявлені явища, факти, процеси, тенденції

Висновки автора курсової роботи

(оцінка результатів аналізу, причини виникнення, вплив, наслідки)

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.