Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

тести 3-4 Променевий вплив

.doc
Скачиваний:
88
Добавлен:
20.03.2015
Размер:
158.21 Кб
Скачать

3

49. Які об’єкти не відносяться до радіаційно небезпечних об’єктів?

металургійні комбінати.

50. У лабораторії нді ядерної фізики проводиться дослідження радіоактивних

перетворень. У ході експерименту з природним радіоактивним елементом отримано

іонізувальне випромінювання, при якому утворюються ядра гелію.

Вкажіть вид даного радіоактивного перетворення.

α-розпад.

51. На шляху поширення α, β і γ випромінювань встановлена перешкода з аркуша паперу. Які види іонізуювального випромінювання пройдуть крізь дану перешкоду ?

β і γ.

52. Відомо, що за одиницю часу розпадається лише деяка частка ядер радіоактивно-

го ізотопу. Вкажіть величину, що незмінна для кожного радіонукліда і характеризує імовірність розпаду.

Постійна розпаду.

53. Основними причинами аварій на радіаційно небезпечних об’єктах є:

помилки персоналу при експлуатації, несправність та недосконалість конструкцій

54. Визначення поняття локальна аварія:

аварія, при якій вихід РР обмежений межами аварійного енергоблоку або виробничими приміщеннями радіаційно небезпечних об’єктів

55. Визначення поняття місцева аварія:

аварія, при якій вихід РР обмежений спорудами АЕС та розміщеною поблизу територією

56. Визначення поняття загальна аварія:

аварія, при якій РР розповсюджуються за межі АЕС

57. Скільки ступенів тяжкості гострої променевої хвороби виділяють?

4

58. Легка ступінь гострої променевої хвороби виникає при опроміненні в дозі

( Бер ) :

100 – 200

59. Середня ступінь гострої променевої хвороби виникає при опроміненні в дозі

( Бер ):

200 – 400

60. Тяжка ступінь гострої променевої хвороби виникає при опроміненні в дозі

( Бер ) :

400 – 600

61. Вкрай тяжка ступінь гострої променевої хвороби виникає при опроміненні в дозі ( Бер ):

600 – 1000

62. Згідно із Законом “Про правовий режим на території, що зазнала радіоактивно-

го забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи” забруднені території поді-

ляють на такі зони:

зону відчуження, зону (обов’язкового) безумовного відселення, зону гарантованого добровільного відселення, зону посиленого радіоекологічного контролю.

63. До зони відчуження належить :

територія, на якій щільність грунту, будівель та споруд радіоізотопами перевищує допустиму удвічі

64. До зони безумовного (обов’язкового) відселення належить територія на якій щільність забруднення ґрунту ізотопами цезію ( Кі / км 2 ) відповідає:

15

65. До зони безумовного (обов’язкового) відселення належить територія на якій щільність забруднення ґрунту ізотопами стронцію ( Кі / км 2 ) відповідає:

3

66. До зони безумовного (обов’язкового) відселення належить територія ,на якій щільність забруднення ґрунту ізотопами плутонію ( Кі / км 2 ) відповідає:

0,1

67. До зони гарантованого добровільного відселення належить територія, на якій щільність забруднення ґрунту ізотопами цезію ( Кі / км 2 ) відповідає:

5 – 15

68. До зони гарантованого добровільного відселення належить територія , на якій щільність забруднення ґрунту ізотопами стронцію ( Кі / км 2 ) відповідає:

0,15 – 3

69. До зони гарантованого добровільного відселення належить територія на якій щільність забруднення ґрунту ізотопами плутонію ( Кі / км 2 ) відповідає:

0,0 1 – 0,1

70. До зони жорсткого радіаційного ( або посиленого радіоекологічного ) контролю

належить територія зі щільністю забруднення ґрунту ізотопами цезію ( Кі / км 2 ) в

діапазоні:

1 – 5

71. До зони жорсткого радіаційного ( або посиленого радіоекологічного ) контролю

належить територія зі щільністю забруднення ґрунту ізотопами стронцію( Кі / км 2 ) в діапазоні:

0,02 – 0,15

72. До зони жорсткого радіаційного ( або посиленого радіоекологічного ) контролю

належить територія зі щільністю забруднення ґрунту ізотопами плутнію ( Кі / км 2 ) в діапазоні:

0,005 - 0,01

73. Для визначення можливої уражальної дії радіаційної аварії на персонал і населення на етапі прогнозування на території навколо радіаційно небезпечних об'єктів виділяються так зони :

нагальних заходів захисту, профілактичних заходів, обмежень, можливого небезпечного радіоактивного забруднення

74. При проведенні оперативних заходів щодо захисту персоналу та населення

після виникнення радіаційної аварії на радіаційно небезпечних об'ектах на території радіоактивного забруднення виділяють такі зони:

відчуження, тимчасового відселення, жорсткого радіаційного контролю

75. При виникненні аварії на РНО реалізується один із захисних заходів:

оповіщення та укриття людей, проведення йодної профілактики

76. До завдань радіометричного контролю відноситься:

контроль радіоактивного забруднення постраждалих на сортувальному посту для виявлення осіб, які мають зараження вище безпечних величин

77. Укажіть методи дозиметричного контролю в залежності від наявності засобів його проведення:

індивідуальний та груповий

78. В яку картку заносяться дані про дози опромінення особи після виписки із лікувального закладу?

картка обліку доз радіоактивного опромінення

79. Дії, які відповідають основним принципам захисту населення в осередках радіаційного забруднення:

своєчасна підготовка захисних споруд

80. Скільки можливих фаз розвитку аварії на радіаційно небезпечних об'єктах прогнозується ?

3

81. Укажіть період включає в себе рання фаза аварії ?

Період від початку викиду радіонуклідів у атмосферу до моменту його припинення та завершення формування радіоактивного сліду.

82. Визначення поняття “евакуація”.

Це організований вивіз (вихід) населення, персоналу об’єктів економіки, які припинили свою діяльність, із зони надзвичайної ситуації в приміську зону на весь період ліквідації наслідків аварії.

83. Укажіть засіб індивідуального захисту використовуємий від чадного газу (СО)?

Гопкалітовий патрон.

84. Комплект фільтруювального одягу застосовують для захисту :

від радіоактивних речовин, що перебувають в газоподібному стані та пилу.

85. З якою метою проводиться дозиметричний контроль?

Для визначення ступеню тяжкості променевих уражень

86. Який період включає в себе середня фаза ( фаза стабілізації ) аварії на радіаційно небезпечних об'єктах ?

Період від моменту формування радіоактивного сліду до виконання усіх заходів щодо захисту населення.

87. Визначення поняття " Радіаційна обстановка”:

це обстановка, яка виникає на АЕС, об’єкті економіки, території адміністративного району в результаті радіоактивного забруднення місцевості, що потребує певних заходів захисту.

88. Визначення поняття " Радіаційний стан " :

масштаби і ступінь іонізації навколишнього середовища природними та штучними джерелами випромінювання

89. При якій потужності дози ( мкЗв / год ) радіаційний стан відповідає нормальному:

0,6

90. При якій потужності дози ( мкЗв / год ) радіаційний стан відповідає анмальному:

0,6 – 1,2

91. Призначення протирадіаційного укриття полягає у захисті населення :

від уражальної дії іонізувального випромінювання та частково від ударної хвилі.

92. Який період включає в себе пізня фаза аварії?

Період після аварійний чи відновлюваний період, коли відбувається поступове повернення до нормальних умов життєдіяльності.

93. До завдань радіометричного контролю відноситься:

контроль радіоактивного забруднення після проведення повної санітарної обробки у відділенні спеціальної обробки

94. Укажіть табельні засоби захисту шкіри за призначенням:

фільтруювальні (повітропроникні) та ізолюючі (повітронепроникні).

95. До завдань радіометричного контролю відноситься:

контроль радіоактивного забруднення після проведення повної санітарної обробки у відділенні спеціальної обробки.