Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Тести 2модуль Радіологія.doc
Скачиваний:
108
Добавлен:
26.08.2019
Размер:
652.29 Кб
Скачать

Тестові завдання до підсумкового модульного контролю № 2

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ДІАГНОСТИЧНОЇ РАДІОЛОГІЇ”

Варіант № 1.

1. Профілактичне флюорографічне обстеження обов'язкових контингентів проводиться:

а) "загальне" - один раз у 2 роки

б) диференційоване - один раз у 2 роки

в) диференційоване при сприятливій епідеміологічній обстановці

по туберкульозі - один раз у 3 роки

г) " загальне " - з віку 7-12 років

д) на Україні проводити заборонене

6. Рентгенокімографія визначає стан:

А. Легеневої паренхіми.

Б. Рухомість діафрагми.

В. Легеневого рисунка.

Г. Плеври.

Д. Бронхіального дерева.

2. Визначте, який з перерахованих методів променевої діагностики використовується для вивчення бронхіального дерева:

А. Рентгенографія.

Б. Ангіопульмонографія..

В. Бронхографія.

Г. Перфузійна сцинтиграфія.

Д. Томографія.

7. Для виявлення збільшених лімфатичних

вузлів середостіння найбільш доцільне:

А. Рентгенографія в двох проекціях.

Б. Лінійна томографія.

В. КТ.

Г. МРТ.

Д. УЗД.

3. Одиниця виміру потужності дози рентгенівського випромінювання:

а) Рентген

б) Рад

в) Рентген / хв

г) Грей

д) Кюрі

8. Визначте, роздільна здатність ультразвукового апарату тим вища, чим:

А. Більша ступінь розходження ультразвукової хвилі;

Б. Менша ступінь розходження ультразвукової хвилі;

В. Не залежить від ступені розходження ультразвукової хвилі;

Г. Більший розмір відеомонітору;

Д. Менший розмір відеомонітору;

4. В рентгенівському кабінеті є наступні фактори шкідливості:

а) електроураження

б) радіаційний фактор

в) іонізація повітря

г) токсична дія свинцю

д) усе перераховане

9. В рентгенологічних апаратах використовується:

а) кристал

б) ультразвуковий випромінювач

в) магніт

г) тепловий датчик

д) рентгенівська трубка

5. Які органи і тканини пацієнта мають потребу в першочерговому захисті від іонізуючого випромінювання?

а) щитоподібна залоза

б) молочна залоза

в) кістковий мозок, гонади

г) шкіра

д) кістки

10. Вимоги до рентгеноконтрастних речовин:

а) низька токсичність

б) низька алергенність

в) швидка елімінація з організму

г) правильно а) і б)

д) правильно а), б) і в)

11. Речовини, що поглинають рентгенівські промені сильніше або слабкіше, ніж м'які тканини, і тим самим створюють достатній контраст стосовно досліджуваних органів:

а) рентгенпозитивні

б) рентгенонегативні

в) радіофармацевтичні

г) слабо контрастні

д) дуже контрастні

16. Чому прозорі ділянки на рентгенограмі називають темними, а затемнені – світлими?

а) для зручності опису

б) за традицією

в) рентгенівський знімок є негативом

г) рентгенівський знімок є позитивом

д) зображення на плівці кольорове, тому питання некоректне

12. Рентгеноскопія дає можливість вивчити:

А. Легеневий рисунок.

Б. Рухомість діафрагми.

В. Стан міжчасткової плеври.

Г. Мілкі вогнищеві тіні.

Д. Стан бронхіального дерева.

17. До якого методу променевої діагностики підходить визначення: це спосіб вивчення будови і функції різних органів і систем, заснована на якісному і/чи кількісному аналізі пучка гальмівного випромінювання, що пройшло крізь тіло людини?

а) ультразвуковий

б) термографічний

в) радіонуклідний

г) рентгенологічний

д) магнітно-резонансна томографія

13. Де фіксується зображення при проведенні рентгенографії:

а) на паперовому носії

б) на цифровому носії

в) на плівці

г) на сцинтиляційному кристалі

д) відбувається тільки письмовий опис отриманого зображення

18. Найбільш ефективним в диференційній

променевій діагностиці наддіафрагмальних утворень легені та часткової релаксації діафрагми є:

А. Рентгеноскопія.

Б. Лінійна томографія.

В. КТ.

Г. Пневмоперитонеум.

Д. УЗД.

14. Масові профілактичні флюорографічні дослідження проводяться:

а) дітям

б) дорослому контингенту з профілактичною метою

в) вагітним жінкам

г) контингентам ризику

д) підліткам

19. Ослаблення пучка випромінювання при проходженні крізь різні предмети залежить:

а) від поглинання речовиною об'єкта

б) від конвергенції променів

в) від інтерференції променів

г) від розсіювання

д) правильно а) і г)

15. Які терміни збереження рентгенограм при відсутності патології, при патологічних змінах, а також рентгенограм хворих дітей (відповідно)?

а) 2 роки, 5 років, 10 років

б) 1 рік, 3 роки, 5 років

в) 3 роки, 6 років, 8 років

г) 5 років, 10 років, 15 років

д) 100 років

20. До якого методу променевої діагностики підходить визначення: це спосіб вивчення будови і функції різних органів і систем, заснований на якісному і/чи кількісному аналізі пучка гальмового випромінювання, що пройшло крізь тіло людини?

а) ультразвуковий

б) термографічний

в) радіонуклідний

г) рентгенологічний

д) магнітно-резонансна томографія