Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
тести 2 курсc.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
16.09.2019
Размер:
161.28 Кб
Скачать

Тема 1 Введення в хірургію. Догляд за хворими – як невід’ємний елемент лікування. Антисептика та асептика. Тестові завдання

1. Дати визначення асептики?

А- комплекс заходів, що направлені на попередження проникнення інфекції в рану, операціїне поле;

В- комплекс заходів, що направлені на знищення мікроорганізиів в рані, навколишніх тканинах і порожнинах;

С- зособи профілактики та знищення міроорганізмів з урахуванням чутливості мікрофлори.

Д- комплекс заходів, що направлені на попередження ускладнень

Е- комплекс заходів, що направлені на попередження інфекційних захворювань.

2. Яку дію преважно проявляють антибіотики на розвиток та розмноження мікробних клітин?

А- бактеріостатичну;

В- бактеріоцидну;

С- бактеріостатичну і бактеріоцидну.

Д-стимулюючу;

Е-викликають резистентність.

3. Як виконується стерилізація перевзочного матеріалу?

А- замочування в антисептичному розчині;

В- парами формаліну;

С- паром під тиском;

Д- опромінення;

Е- гарячим повітрям.

4. Як виконується стерилізація кетгуту ?

А- за способом Губарєва;

В- кип’ятіння 20 хв.;

С- гарячим повітрям;

Д- опроміненням

Е- парами формаліну.

5. Як виконується стерилізація хірургічних рукавичок?

А- парами формаліну;

В- паром під тиском 1.5 атм. – 45 хв.;

С- паром під тиском 1.5 атм – 20 хв;

Д- Губарєва;

Е- за способом Кохера.

6. Сучасний спосіб стерилізація перевзочного матеріалу?

А- паром під тиском 2 атм – 20 хв;

В- кип’ятінням 20 хв.;

С- гарячим повітрям;

Д- опроміненням

Е- парами формаліну.

7. В одному біксі розмістили перевязочний матеріал одного виду. Який вид закладки біксів?

А- спеціальний;

В- універсальний;

С- видовий;

Д- цілеспрямований;

Е- простий.

8. Основні заходи профілактики повітряно-крапельної інфекції.

А- замочування білизни в антисептичному розчині, стерилізація;

В- вологе прибирання, кварцування, одягання масок, провітрювання;

С- вологе прибирання, стерилізація паром під тиском;

Д- опромінення, вологе прибирання;

Е- стерилізація повітря.

9. Дати визначення антисептики.

А. комплекс міроприємств, що направлені на попередження проникнення інфекції в рану, операціїне поле;

В. комплекс міроприємств, що направлені на знищення мікроорганізмів в рані, навколишніх тканинах і порожнинах;

С. засоби профілактики та знищення міроорганізмів з урахуванням чутливості мікрофлори.

10. Як виконується стерилізація металевого інструментарію?

А. парами формаліну;

В. паром під тиском 1.5 атм. – 45 хв.;

С. паром під тиском 1.5 атм – 20 хв;

Д. сухожаровій шафі 60хв.

11. Коли проводиться передстерилізаційна обробка білизни ?

А. після проведення оперативного втручання;

В. перед проведенням оперативного втручання;

С. взагалі не проводиться;

Д. безпосередньо перед стерилізацією.

12. У лабораторії проводилися дослідження з приводу діагностики правцю. Яким методом стерилізації треба знищити виділені культури збудників правцю?

A. Автоклавуванням

B.Кимпятінням

C. Тиндалізацією

D. Сухим жаром

E. Пастеризацією

Тема 2 Хірургічні маніпуляції та оперативна хірургічна техніка. Хірургічна операція. Доопераційна підготовка та ведення післяопераційного періоду. Курація хірургічних хворих. Десмургія.

Тестові завдання

Тест 1. Хворий поступив у клініку із виявами защемлення післяопераційної вентральної грижі. Хворіє на протязі 4 годин. Раніше переніс операцію з приводу гострого гангренозного холециститу. Діагноз в клініці підтверджено. Хворому показана ургентна операція

На протязі якого періоду хворому потрібно виконати операцію.

А. 2 години

В. 8 годин

С. 16 годин

D. 24 години

E. 36 годин

Тест 2. Хворий готується на планове операційне втручання з приводу пупкової кили. Хворіє на протязі 4 років. На череві у хворого інтенсивний волосяний покрив. За який час до операції треба поголити черево з метою підготовки.

А. За 36 годин

В. За 24 години

С. Ввечері перед операцією

D. За 2 доби до операції

E. Без посередньо перед операцією

Тест 3. Хворий поступив у клініку із болями в правій здухвинній ділянці. Після обстеження встановлено діагноз гострого апендициту. Після відповідної підготовки хворого прооперовано – виконано операцію апендектомію. Який вид операції виконано хворому.

А. Планове хірургічне втручання

В. Двохетапне хірургічне втручання

С. Ургентне хірургічне втручання

D. Паліативне хірургічне втручання

E. Симптоматичне хірургічне втручання

Тест 4. Хвора С., 4 роки тому була прооперована з приводу раку лівої молочної залози. Виконана операція мастектомія за методикою Холстеда. Прогресування пухлинного захворювання на даний час немає. Хвора наполягає на проведенні операції по відновленню форми молочної залози. Який вид операції планується виконати хворій?

А. Симптоматична операція

В. Реконстурктивна операція

С. Паліативна операція

D. Комбіновану операцію

E. Двохетапну

Тест 5. У хворого діагностовано гостре хірургічне захворювання органів черевної порожнини з розвитком перитоніту. Хворому планується проведення ургентної хірургічної операції, під час якої буде уточнено діагноз. Яку укладку хворого на операційний стіл треба провести?

А. Положення на спині

В. Положення на боку

С. Положення Тренделленбурга

D. Положення Фовлера

E. Положення на животі

Тест 6. Хірург готується до проведення операційного втручання з приводу гострого холециститу. Перед цим хворий брав участь у трьох ургентних операційних втручаннях. Якою методикою хірург буде готувати руки до операції?

А. Обробка спиртом

В. Просте миття рук

С. Обробка розчином С4

D. Обробка за методику Альфельда

E. Обробка за допомогою розчина «Стериліум».

Тест 7. Хворому проведено операцію з приводу травми печінки під час якої діагностовано розрив тканини печінки. Під час операції виконано зашивання травми печінки та встановлені дренажі. Які найбільш імовірні ускладнення можуть бути в безпосередньому операційному періоді.

А. Перитоніт

В. Гостра кишкова непрохідність

С. Кровотеча

D. Кровотеча та підтікання жовчі

E. Защемлення кили

Тест 8. Хворий готується на наступний день на операцію з приводу пухлини товстої кишки без наявності непрохідності. Хворому планується операція по видаленню пухлини – правостороння геміколектомія. Яким методом готовити кишечник хворого.

А. Очисними клізмами

В. Розчином «Фортранс»

С. Таблетовані послаблюючі засоби

D. Промивання шлунку

E. Таблетовані послаблюючі та промивання шлунку