Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Університетська освіта. Практичні заняття.doc
Скачиваний:
13
Добавлен:
18.03.2015
Размер:
202.24 Кб
Скачать

Практичне заняття 6

Бібліотека університету і правила користування її фондами

План

1. Бібліотека, її цілі та завдання в умовах інформатизації та комп'ютеризації освітньої галузі.

2. Основні фонди бібліотеки. Фонди електронних документів бібліотеки та їх використання.

3. Типові правила користування фондами бібліотек вишів.

4. Соціокультурна та виховна діяльність бібліотек в вишів.

Ключові поняття: інформатизація, глобалізація, бібліотека, електронні документи, бібліотечні фонди, Internet-технології: web-сайти, каталоги, міжбібліотечний абонемент (МБА).

Теми доповідей та рефератів

1. Бібліотека, її місце та функції в сучасному суспільстві.

2. Цілі та завдання бібліотеки в умовах інформатизації та комп'ютеризації освітньої галузі.

3. Основна класифікація фондів електронних документів бібліотек.

4. Види фондів електронних документів бібліотеки та їх використання.

5. Види соціокультурної та виховної діяльності бібліотек в ВНЗ.

6. Шляхи підвищення ефективності діяльності бібліотечної системи, та зокрема бібліотек вишів.

Література Основна

1. Аніловська Г.Я. Університетська освіта : навч. посібник / Аніловська Г.Я., Марушко Н.С., Томаневич Л.М. – Львів : «Магнолія-2006». – 370 с.

2. Вища освіта України і Болонський процес : навч. посібник / за ред. В. Г. Кременя. – Тернопіль : Вид-во ТДПУ ім. В. Гнатюка, 2004. – 289с.

3. Вища освіта і наука України : підвищення ефективності вищої освіти і науки як дієвого чинника суспільного розвитку та інтеграції в європейське співтовариство. – К., 2004. – 63 c.

4. Модернізація вищої освіти України і Болонський процес – К. : Вид-во НДІУ, 2004. –24с.

Закони та нормативно-правові акти:

1. Закон України «Про освіту» від 23.03.1996 р.

2. Закон України «Про загальну середню освіту» від 13.05.1999 р.

3. Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII // [Елекронний ресурс] / Режим доступу:

http://vnz.org.ua/zakonodavstvo/111-zakon-ukrayiny-pro-vyschu-osvitu

4. Закон України «Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015рр.» від 09.01.2007 р.

5. Збірник Законодавчих та нормативних актів про освіту. – К. : Міносвіти України, 1994. – Вип. І. – 336 с.

6. Укази Президента:

а) «Про затвердження національної доктрини розвитку освіти» від 17.04.2002

b) «Про невідкладні додаткові заходи щодо зміцнення моральності у суспільстві та утвердження здорового способу життя» від 15.03.2002 р.

7. Національна доктрина розвитку освіти України у XXI ст. // Освіта. – 2001. – № 38–39.

8. Концепція громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності // Освіта України. – 2000. – № 32.

Допоміжна

1. Айвазян О.Б. Сучасне та майбутнє в тенденціях використання інформаційних технологій в бібліотечній практиці / О. Б. Айвазян // Вища школа. – 2008. – № 5. –С. 48–51.

2. Бібліотека вищого навчального закладу – ключова ланка інформаційного забезпечення навчального процесу на сучасному етапі : зб. матер. наради директорів бібліотек вищих навчальних закладів Ш-ІV рівнів акредитації, м. Дніпропетровськ, 12-13 лютого 2007 р. – Дніпропетровськ : Вид-во ДНУ, 2007. – 79с.

3. Левківський К. М. Бібліотека вищого навчального закладу – ключова ланка інформаційного забезпечення навчального процесу на сучасному етапі / К. М. Левківський // Вища школа. – 2008. – № 5. – С. 33–41.

4. Поляков М. В. З досвіду діяльності наукової бібліотеки ДНУ ім. Олеся Гончара у контексті тенденцій та перспектив розвитку / М. В. Поляков // Вища школа. – 2008. – № 5. – С. 42–47.

5. Терещенко Н. М. Зміст та організація інформаційно-бібліотечного обслуговування студентів університетської бібліотеки (за матеріалами дослідження МАУП) / Н. М. Терещенко // Вісник Книжкової палати. – 2003. – № 4. – С. 27–29.

6. Терещенко Н. М. Нові соціальні ролі університетської бібліотеки / Н. М. Терещенко // Нові технології навчання. – К. : НМЦ ВО, 2002. – Вип. 32. – С. 111–128.

7. Терещенко Н. М. Реалії академічної мобільності крізь призму університетської бібліотеки / Н. М. Терещенко // Вісник. Педагогіка. – К. : КНКіМ, 2003. – Вип. 8. – С. 71–78.

8. Терещенко Н. М. Розширення кола повноважень університетської бібліотеки в умовах академічної мобільності студентів / Н. М. Терещенко // Бібліотечна наука, освіта, професія у демократичній Україні : зб. наук. праць.  – К., 2003. – Вип. 5. – С.113–122.

9. Терещенко Н. М. Університетська бібліотека: роль та значення в сучасному освітньому процесі: огляд / Н. М. Терещенко // Бібліотечна наука, освіта, професія у демократичній Україні : зб. наук. праць.  – К., 2002. – Вип. 4.  – С. 87–104.

10. Шилюк О. І. Діяльність вузівської бібліотеки в умовах інформатизації суспільства/ О. І. Шилюк // Вища школа. – 2008. – № 5. – С. 52–54.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.