Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Вып14.pdf
Скачиваний:
2
Добавлен:
23.02.2015
Размер:
12.65 Mб
Скачать

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Відділ міжнародних програм та академічної мобільності

Випуск 12

Лютий 2013

Інформаційний бюлетень

міжнародних програм

У цьому випуску:

Стипендійна програма академічних обмінів

 

iмені Фулбрайта

3

Studying at the University of Turku

4

Стипендії DAAD

6

Економіка

7

Юриспруденція

9

Комп’ютерні науки

12

Медицина. Біологія

14

Міждисциплінарні

15

За детальною інформацією звертайтесь:

39

Стипендійна програма

академічних обмінів iмені Фулбрайта

Програма імені Фулбрайта, спонсорована урядом США, посідає чільне місце у системі міжнародної освіти. Узасаднена ідеєю взаємодії та взаєморозуміння й уґрунтована на пізнанні та повазі до розмаїтого світу, вона успішно діє з 1946, нині — у 155 країнах світу. За 20 роківіснуванняПрограмивУкраїніпонад800українців навчались, стажувались, проводили дослідження в США; у свою чергу, майже 500 американців викладали в українських вишах й займались науковою працею

Ґранти для молодих викладачів

Стипендії для студентів

та дослідників

та випускників ВНЗ

Fulbright

Faculty

Development

Fulbright

Graduate

Student

Program: Проведення дослідження в

Program: Навчання в американсь-

університетах США впродовж одного

ких університетах від одного до двох

академічного року. У конкурсі можуть

років на здобуття ступеня маґістра. У

брати участь викладачі та дослідники

конкурсі можуть брати участь студен-

віком до 40 років з дворічним

ти старших курсів, випускники ВНЗ та

професійнимдосвідом,якіщенемають

аспіранти. Кандидати повинні мати

наукового ступеня; молоді кандидати

щонайменше диплом бакалавра на час

наук (не пізніше 5-ти років після захи-

призначення стипендії.

 

сту); адміністратори вищих навчаль-

Документи приймають

них закладів; співробітники науково-

 

до 16 травня

 

досліднихустанов;журналісти;фахівці

 

 

 

з бібліотечної, музейної та архівної

 

 

 

справи; спеціалісти у сфері управління

 

 

 

культурою;

працівники

громадських

 

 

 

організацій (НДО)

Документи приймають до 31 березня

3

Studying

at the University of Turku

Eligibility

An exchange student is anyone who comes to study at the University of Turku through an exchange programme such as ERASMUS, FIRST, NORDPLUS, ISEP, North2North, North-South- South, Erasmus Mundus or a bilateral agreementbetweenthehostandthehome institutions.

FulbrightandCIMOScholarshipholders are also granted exchange student status. In addition, exchange students need to be nominated by their home university to the University of Turku.

In most cases, the basic requirement for an exchange period is that the applicant is a registered student at an institution of higher education abroad. Some programmes require 2–3 years of studies in the field. All programmes require

4

familiarity with the basic concepts of the disciplines in question. Please note, that each programme

has also specific prerequisites which are listed in the programme descriptions. Participants in the programmes taught in English should have a good knowledge of the language. Applicants who do not have English as their native language have to provide documentation of their knowledge of English when applying.

How to University of Turku to the University of Turku?

The University of Turku application form for exchange students is electronic and must be filled in carefully at www. utu.fi/en/studying/exchange-students/ apply/

Students coming to the University of Turku through Erasmus Mundus, North2NorthorISEPprogrammesshould follow the application procedure of the exchange programme they are participating in.

Learning Agreement (or a study plan, includes the courses you wish to take during your exchange period)ispartoftheApplication Form. Therefore before filling theapplicationform,youshould select carefully what you would like to study in Turku.

Enclosures for the application:

1.Transcript of Records (list of courses you have completed at your home university)

2.Language Assessment Sheet or other proof of your language skills (for non-native speakers, iftheTranscriptofRecordsdoes

not contain the information concerning the language you plan to study in; English or Finnish)

3. Please check with the international coordinator at your home university that they have sent the University of Turku a nomination/officialletterofconfirmation that you are an exchange student nominated by your home university.

All exchange students should send their enclosures to the International Office: International Office, University of Turku, FI–20014 TURKU, Finland. Erasmus students can also choose to send the enclosures as e-mail attachment to international@utu.fi

The application will not be processed before all the required enclosures have been submitted. Late or incomplete applications will be rejected.

Application procedure

It takes a minimum of 3 weeks to process an application after the deadline (see the box above). All completed applications received by the deadline in April/May will be processed in May/June. The students are notified by June/July. Completed applications for the Spring Semester received by the deadline are processed in October/ November,andstudents arenotified

in December the latest.

Our deadlines cannot be extended. It is extremely important that the applications arrive by the deadline and are complete so that they can be

processed on time.

Applicants should note that the personnel is on holiday in July and the International Office is usually closed during the holiday season.

Once a student has been accepted, the Certificate of Admission is sent directly to the student unless otherwise agreed. The certificate is sent together

with an Information.

Package including information on studies, orientation and arrival dates.

Application deadlines

Studies beginning in Autumn Semester 2013

or Academic Year 2013—2014

for EU/EEA students 31 May, 2013

for non-EU/EEA students 15 April, 2013

Studies beginning in Spring Semester 2014

for EU/EEA students 1 November 2013

for non-EU/EEA students 15 October 2013

5

Стипендії DAAD

Гранты 2012-2013 на ознакомительные поездки

студенческих групп в Германию

Германская служба академических обменов (DAAD) предоставляет гранты для проведения ознакомительных поездок в Германию студенческих групп.

Проведение ознакомительных поездок групп возможно с 1 сентября 2012 по 28 февраля 2013.

Цельюознакомительныхпоездокявляется проведение встреч с немецкими студентами и учеными, установление контактов с вузами, организациями и учреждениями, представляющими интерес с профессиональной точки зрения, а также получение страноведческих знаний о Германии.

Внимание!

Страноведческая часть программы пребывания группы не должна составлять более одной трети запланированной продолжительности поездки!

Длительность поездки, включая день приезда группы в Германию и день отъезда группы из Германии, не может превышать 7 - 12 дней.

Целевая группа: Студенты 3-го, 4-го, 5-го и 6-го курсов всех специальностей под руководством одного преподавателя, который будет сопровождать группу. Численность группы, не считая преподавателя, составляет т min. 10 до max. 15 участников. По договоренности с DAAD в состав группы

могут быть включены не более двух аспирантов.

Размер финансирования: Размер финансирования составляет 50,- евро в день на каждого участника группы. Внимание! Международные транс-

портные расходы (проезд в Герма-

нию и обратно) участники поездки

оплачивают самостоятельно!

Все участники поездки должны владеть одним и тем же иностранным языком: либо все участники поездки владеют немецким языком, либо вся группа говорит по-английски.

6

Економіка

PhD Scholarships in Finance- Vienna Graduate

School of Finance, Austria

Open to: Applicants with master degree in economics or related fields with advanced courses in microeconomics, macroeconomics, and econometrics

Fellowship: Full fellowship: Euro 26.580 gross/year,

 

 

limited fellowship: Euro 10.200 net/year

VGSE offers a unique opportunity to

to conferences, summer schools, or go on

study at a PhD program with a world-

extended research visits abroad.

class faculty located in the center of

 

the “number 1 quality of living city

 

worldwide”. Apply now and benefit from

 

our attractive fellowships! The Vienna

 

Graduate School of Economics (VGSE) is

 

acollaborationoftheUniversityofVienna

 

and the Institute for Advanced Studies. It

 

offers a broad three-year PhD program

 

in economics focusing on specialized

 

field courses, research seminars, and

 

intensively

supervised research time.

 

One year is allocated to course work and

 

research training; two years to research.

 

The school is financed by the Austrian

 

Science Foundation (FWF). The program

 

is entirely run in English.

 

Eligibility

 

Fellowship

Applicants at VGSE must have

• Full fellowship: employment at the

completedamasterprogramineconomics

University of Vienna (Euro 26.580

or related fields with advanced courses

gross/year)

in microeconomics,

macroeconomics,

• Limited fellowship: paid by the

and econometrics. As a VGSE PhD

Institute for Advanced Studies (Euro

student you work on your own research

10.200 net/year)

in the VGSE office and contribute to a

• No fellowship: place to study and a

lively research environment. You follow

research grant to attend conferences.

courses,

conduct

your dissertation

All students receive:

research, meet your supervisors, discuss

• Researchgranttoattendconferences,

withfellowstudentsandfacultymembers,

summer schools, or go on extended

and present your ongoing research in the

research visits abroad

research seminars. Moreover you travel

• Exemption from tuition fees

7

• Fully equipped workplace

-Application form

-Two recommendation letters by the referees directly

-Your Application documents (one pdf file) uploaded to the application form in this order:

1.CV (max. 2 pages)

2.Motivation letter (1 page)

3.Research proposal (1 page)

4.BSc or Magister certificate

5.MSc or Magister certificate (finished at the start of the program only)

6.Transcript of grades of your MSc or Magister studies

7.Reading lists or syllabi (content and literature) for MSc level courses in: Microeconomics/ Macroeconomics/Econometrics

8.GRE test result (DI Code 6733)

9.English test result (TOEFL Code Number 6757, or IELTS test, or waiver request)

Application procedure

There are two independent application deadlines for the academic year 2013/2014 (program start October 2013). Most fellowships are allocated in the first application round. The first application period lasts from December 1st, 2012 to January 31st, 2013. During these two months applications for the first deadline will be received. The second deadline is 30 April 2013. The application process consists of the application package and a personal interview with the shortlisted candidates.

Deadline: 31 January 2013/30 April 2013

8

Юриспруденція

Однорічна магістерську програма в Бостонському університеті (США)

Юридичний факультет Бостонського Коледжу пропонує однорічну магістерську програму (L.L M.) для студентів, які вже

мають юридичну освіту іншої країни. Програма новостворена, тому правнича школа зацікавлена у залученні студентів з різних країн, і, відповідно, з різних правових систем – для покращення іміджу програми та розширення кругозору. Пропонується вільний вибір дисциплін, 5 спеціалізацій:

1)business and commercial law;

2)environmental law;

3)human rights;

4)intellectual property;

5)taxation.

Студентам пропонуються також спеціальні дисципліни для детального ознайомлення з правовою системою США.

Кінцевий термін подання заявки: 1.04.2013

Master of Laws (LL.M.) Program

We are now accepting applications

a variety of legal and career interests. We

for the LL. M. class of 2013–14. The

are most interested in applicants from

application deadline will be April 1,

other countries who have completed

2013. We will begin making admissions

their prior legal studies with high rank

decisions in January 2013, so we strongly

and who intend to return to their home

encourage you to submit your application

countries to contribute to the legal

well before the stated deadline.

 

Eligibility requirements

 

Thereisonefixedeligibilityrequirement:

 

applicants must have either (a) graduated

 

from a U. S. law school that is approved

 

by the American Bar Association, (b)

 

obtained a full degree in law from a

 

non-U. S. university or (c) be admitted to

 

practice law in a country other than the

 

U. S. Apart from this, we seek applicants

 

from a variety of backgrounds and with

 

9

profession. We also welcome applications

submit original paper recommendations

from experienced U. S. lawyers who may

and transcripts directly to us, and (b)

uniquely benefit from advanced work

you are asking the appropriate testing

here.

 

 

service to send your TOEFL or IELTS

English Language Skills

 

score report (if required) directly to us.

Boston College Law School course

Further information on these conditions

work and related academic activities

appears below.

 

 

 

require written and spoken fluency in

 

 

 

 

 

 

English. Students must be able to express

 

 

 

 

 

 

themselves in both spoken and written

 

 

 

 

 

 

English and must read the language with

 

 

 

 

 

 

ease. Consequently, you must submit

 

 

 

 

 

 

evidence of your English language ability

 

 

 

 

 

 

unless either (a) English is your native

 

 

 

 

 

 

language, or (b) English was the language

 

 

 

 

 

 

of instruction for your entire legal

 

 

 

 

 

 

education. We accept the following tests

 

 

 

 

 

 

as evidence of your English ability:

 

 

 

 

 

 

• Test of English as a Foreign

If

either

of these

conditions

does

Language (TOEFL). We require a

not apply to you, please submit your

minimum score of at least 100 using

application

electronically

through

the

the Internet-based test (IBT); or

LSAC web site. Please note that the e app

• International

English

Language

will become available in early October.

Testing System (IELTS). We require

If you use the e app, you must also use

an Overall Band Score of at least 7.5.

the

LSAC

LL. M. Credential Assembly

Both examinations are administered

Service, including

the

International

worldwide.

 

 

TranscriptAuthenticationandEvaluation

Application Components

Feature. This enables you to provide

The complete application will include:

all of your application documents to

• Application form

 

 

the LSAC, which will in turn forward

• Resume or c. v.

 

 

the relevant documents to each school

• Statement of Purpose

 

to which you apply. The LSAC charges

• Two signed letters of recommendation

applicants

$200 for

this

service,

plus

• Official transcripts with a certified

$21 for each school to which you wish to

English translation from all of your

send an application. These charges are in

colleges, universities and graduate and

addition to Boston College Law School’s

professional schools

 

 

$75 application fee.

 

 

 

• TOEFL or IELTS results

 

Note: if you are applying electronically,

• $75 Application Fee

 

you must pay the $75 application fee by

Which application to use

credit card (Visa, Mastercard, Discover).

TherearetwopossiblewaystotheLL. M.

If you are applying on paper, you may pay

program: on paper, or electronically

the application fee by a check, travelers

through the LSAC web site. We encourage

checks, or a postal money order. If none

you to submit the paper version of the

of these forms of payment is available

application, as long

as (a)

you plan to

to you, please contact the LL. M. Office.

10

For further information, see the relevant

• Ford Foundation

 

application instructions.

 

 

• International Federation of University

Financial matters

 

 

Women

 

 

The estimated cost of study for a single

• Kosciuszko

Foundation

Scholarships

student during the 2012–13 academic

for Polish citizens

 

year is $61,670. This

figure

consists

• Mackenzie

King Scholarships for

of tuition and fees of $43,270 and

Canadians

 

 

estimated living expenses of $18,400. It

• Margaret McNamara Memorial Fund

does not include the expenses of travel

• Organization of American States

between the student’s home country and

• P. E. O. International

Peace

the Boston area. The comparable figures

Scholarships for Women

 

for the 2013–14 academic year are likely

• Rotary Ambassadorial Scholarships

to be higher.

 

 

• World Bank Scholarships Program.

Applicantsrequiringfinancialassistance

The United States embassy or consulate

shouldinvestigatefundingsourcesintheir

inyourhomecountrymayhaveadditional

homecountrieswellinadvance.Examples

information on Fulbright

Scholarships

of such sources include employers,

and other

fellowship

opportunities.

government agencies and foundations.

Finally, loan funding may be available

A partial list of organizations that offer

from organizations such as Sallie Mae, or

scholarship funding for U. S. graduate

Citibank. If you are not a United States

study follows:

 

 

citizen or permanent resident, however,

• American Association

of University

these lenders generally require a United

Women

 

 

 

States citizen or permanent resident to

• American-Scandavian Foundation

guarantee the loan.

 

• Australian Federation

of University

In addition, Boston College Law School

Women Fellowship Fund

 

 

has a limited amount of scholarship

• DAAD

Scholarships

for

German

funding available to LL.M. students. You

citizens

 

 

 

may submit your completed financial aid

• Fulbright Scholarships

 

 

applicationeitherwithyourapplicationfor

• Golden

Key International

Honour

admission, or after you receive an offer of

Society

 

 

 

admission. Wereviewyourapplicationfor

 

 

 

 

admission without regard to your

 

 

 

 

financial situation, so submitting

ascholarshipapplicationwillhave no effect on whether or not we offer you admission to the LL.M. program. Scholarship awards are made primarily on the basis of financial need.

Deadline: April 1, 2013

11

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.