Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Статут спортсменів- здорова нація.docx
Скачиваний:
3
Добавлен:
23.02.2015
Размер:
29.38 Кб
Скачать

5. Майно та кошти Товариства

5.1. Товариство має власність, є суб’єктом права власності і використовує своє майно для досягнення цілей, передбачених цим Статутом. У власності Товариства можуть бути кошти, земельні ділянки, багаторічні насадження, будинки, будівлі, спорудження, житловий фонд, транспорт, устаткування, інвентар, майно культурно-освітнього та оздоровчого призначення та інші майнові та немайнові активи, необхідні для забезпечення Статутної діяльності Товариства.

Крім того, власністю Товариства є:

  • майно та кошти установ, підприємств Товариства, які отримані, придбані за рахунок Товариства або за державні кошти, виділені на безповоротній основі (державна безповоротна цільова допомога);

У власності Товариства та первинних осередків може бути майно, придбане за власні кошти або передане із державної чи комунальної власності на законних підставах.

5.2. Кожний окремий член Товариства не має права власності на частку майна, яка належить Товариству.

Товариство не несе відповідальності по зобов’язанням своїх членів, а останні не відповідають по зобов’язанням Товариства.

5.3. Джерелами формування коштів і майна Товариства та первинних осередків є:

- вступні і членські внески членів Товариства;

- відрахування з доходів підприємств, установ та інших організацій, заснованих Товариством;

- надходження від благодійних акцій;

- державне фінансування статутної діяльності у встановленому законодавством України порядку;

- добровільні внески і пожертви юридичних та фізичних осіб, у тому числі – іноземних.

5.4. Кошти і майно Товариства та первинних осередків використовуються для досягнення статутних цілей і можуть витрачатися за наступними напрямками:

- виконання статутних завдань;

- реалізація соціальних програм;

- надання матеріальної, фінансової, інформаційної, правової та іншої допомоги членам Товариства і осередкам;

- створення і розвиток матеріально-технічної бази;

- організаційний розвиток;

- проведення культурно-масових, спортивних, організаційних та інших заходів;

- утримання офісного приміщення, соціальної інфраструктури;

- розвиток міжнародних зв’язків і контактів з питань спорту, оплата відряджень та послуг зв’язку;

- інші напрямки, що не суперечать законодавству, Статуту ТСЗНВРХО та цьому Статуту.

5.5. Товариство є юридичною особою, для фінансової підтримки своєї статутної діяльності може створювати установи, організації зі статусом юридичної особи.

Товариство, а також організації, установи, що є юридичними особами, від свого імені набувають майнові та особисті права, виступають як позивач і відповідач у суді відповідно до законодавства України і не несуть відповідальності по зобов’язанням один одного та відповідають по своїм зобов’язанням всім майном, що знаходиться в їх власності.

5.6. Збитки, завдані Товариству в результаті порушення його майнових прав громадянами, юридичними особами, органами державної влади та місцевого самоврядування, відшкодовуються у передбаченому законодавством порядку.

6. Припинення діяльності Товариства

6.1. Припинення діяльності Товариства може здійснюватися шляхом реорганізації або ліквідації за рішенням конференції Товариства, в порядку визначеному цим Статутом, якщо за нього проголосувало не менше 2/3 присутніх делегатів, або за рішенням суду у випадках та в порядку, визначеному законом.

6.2. У випадках припинення діяльності Товариства всі питання щодо використання майна та коштів Товариства вирішуються конференцією та ліквідаційною комісією, обраною нею, простою більшістю голосів відповідно до чинного законодавства України.

6.3. У разі ліквідації Товариства його активи не можуть перерозподілятися між його членами та повинні бути передані неприбутковій організації або спрямовані на благодійнийтво чи до доходу держави.

6.4. Ліквідаційна комісія після задоволення усіх законних вимог кредиторів вирішує питання про кошти та майно Товариства.

6.5. Якщо рішення про ліквідацію Товариства прийняте у судовому порядку, всі майнові, фінансові та інші питання, пов’язані з її ліквідацією, вирішуються відповідно до рішення суду.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.