Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
metodichka_Gospodarsky_protses_2008.doc
Скачиваний:
57
Добавлен:
23.02.2015
Размер:
871.42 Кб
Скачать

V. Тести для модулів з курсу «господарський процес» Модуль № 1. Загальні положення господарського процесу

Тема 1.1. Принципи господарського судочинства

Тест 1. Принципи господарського процесу класифікуються:

а) залежно від характеру нормативного джерела;

б) залежно від сфери застосування;

в) залежно від суб’єкта регулювання;

г) залежно від об’єкта регулювання.

Тест 2. До принципів господарського судочинства належать:

а) безперервність судового розгляду;

б) поєднання переконання й примушення;

в) безпосередність судового розгляду;

г) обов’язковість рішення.

Тест 3. До конституційних принципів господарського процесу належать:

а) принцип законності;

б) принцип змагальності;

в) принцип гласності;

г) принцип доцільності.

Тест 4. До принципів організації правосуддя належать:

а) принцип права на судовий захист;

б) принцип державної мови судочинства;

в) принцип обов’язковості постанов;

г) принцип оперативності.

Тест 5. Принцип незалежності суддів забезпечується:

а) таємницею прийняття судового рішення й забороною її розголошування;

б) безпосередністю судового розгляду;

в) безперервністю судового розгляду;

г) особливим порядком фінансування судів.

Тест 6. До функціональних принципів господарського процесу належать:

а) принцип усності судового розгляду;

б) принцип змагальності;

в) принцип рівності перед законом і судом;

г) принцип гласності.

Тест 7. Зміст принципу диспозитивності складають такі ознаки:

а) порушення справи в господарському суді;

б) можливість вільного використання засобів доказування;

в) вимога примусового виконання судового акту господарського суду;

г) порушення апеляційного провадження.

Тест 8. Зміст принципу змагальності складають такі ознаки:

а) суд вирішує справу в обсягу заявлених сторонами вимог;

б) суд може запропонувати сторонам надати додаткові докази;

в) визначення характеру і обсягу позовних вимог та заперечень і можливість їх зміни;

г) кожна сторона доказує факти, які обґрунтовують її вимоги й заперечення.

Тема 1.2. Джерела, предмет і метод господарського процесу

Тест 1. До джерел господарського процесуального права слід віднести:

а) Господарський процесуальний кодекс;

б) постанови пленуму Вищого господарського суду України;

в) Цивільний процесуальний кодекс;

г) Роз’яснення президії Вищого господарського суду України.

Тест 2. Господарські суди вирішують спори в порядку:

а) господарського провадження;

б) позовного провадження;

в) процесуального провадження;

г) окремого провадження.

Тест 3. Розгляд справ у господарських судах закрите у випадках:

а) коли це суперечить вимогам охорони адвокатської таємниці;

б) коли це суперечить вимогам охорони комерційної таємниці;

в) коли це суперечить вимогам охорони державної таємниці;

г) коли це суперечить вимогам охорони банківської таємниці.

Тест 4. До стадій господарського процесу належать:

а) провадження в справах з участю іноземних осіб;

б) апеляційне провадження;

в) порушення справи в господарському суді;

г) виконавче провадження.

Тест 5. Методом господарського процесуального права є:

а) імперативний;

б) диспозитивний;

в) історичний;

г) імперативно-диспозитивний.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]