Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
metodichka_Gospodarsky_protses_2008.doc
Скачиваний:
57
Добавлен:
23.02.2015
Размер:
871.42 Кб
Скачать

Тема 13. Підготовка матеріалів до розгляду в господарському суді першої інстанції Контрольні запитання

  1. Поняття й значення підготовки справи до судового розгляду.

  2. Завдання судді в підготовці справи до судового розгляду.

  3. Зміст дій судді в підготовці справи до судового розгляду.

  1. Дії сторін та інших осіб, які беруть участь у справі, в підготовці до судового розгляду.

Основна література

Господарський процесуальній кодекс України.

«Про деякі питання практики застосування заходів до забезпечення позову»: Роз’яснення президії Вищого арбітражного суду України від 23.08.1994 р. № 02-5/611.

«Про деякі питання практики призначення судової експертизи»: Роз’яснення президії Вищого арбітражного суду України від 11.11.1998 р. № 02-5/424.

«Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України»: Роз’яснення президії Вищого арбітражного суду України від 18.09.1997 р. № 02-5/289.

Беляневич В. Е. Новітня кодифікація і нова практика // Вісник господарського судочинства. – 2004. – № 2. – С. 226.

Васильев С. В. Хозяйственное судопроизводство Украины. – X.: Эспада 2004. – С. 184-191.

Осетинський А. Й. Про стан дотримання законності при вирішенні господарських спорів // Вісник ВАСУ. – 1999. – № 2. – С. 14.

Осадчий I. Забезпечення позову в господарському процесі: потреба вдосконалення // Юридичний журнал. – 2003. – № 12. – С. 120-123.

Тема 14. Вирішення спорів у господарському суді першої інстанції Контрольні запитання

1. Судовий розгляд – одна з основних стадій господарського процесу.

2. Порядок розгляду справи господарським судом.

3. Відкладення розгляду справи, перерва в засіданні.

4. Зупинення провадження в справі.

5. Припинення провадження в справі.

6. Мирова угода.

7. Залишення позову без розгляду.

8. Протоколи.

Основна література

Господарський процесуальний кодекс України.

«Про деякі питання практики застосування статей 80 и 81 Господарського процесуального кодексу України»: Роз’яснення президії Вищого арбітражного суду України від 23.08.1994 р. № 02-5/612.

«Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних з відшкодуванням шкоди»: Роз’яснення президії Вищого арбітражного суду України від 01.04.1994 р. № 02-5/215.

«Про деякі питання практики вирішення спорів за участю органів державної податкової служби»: Роз’яснення президії Вищого арбітражного суду України від 12.05.1995 р. № 02-5/451.

«Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних з відшкодуванням моральної шкоди»: Роз’яснення президії Вищого арбітражного суду України від 29.02.1996 р. № 02-5/95.

«Про деякі питання практики вирішення спорів, що виникають з перевезення вантажів залізницею»: Роз’яснення президії Вищого господарського суду України від 29.05.2002 р. № 04-5/601.

Закурін М. К. Проблема реалізації мирової угоди у разі її невиконання обома або однією із сторін // Вісник господарського судочинства. – 2002. – № 2. – С. 45.

Иваньков П. Приостановка производства в связи с уголовным делом (Вопрос приостановки судебного производства в случае возбуждения налоговыми органами уголовного дела против истца) // Юридическая практика. – 2003. – 11 февраля (№ 6) – С. 7.

Лемешко О. Фіксація судового процесу у господарському судочинстві України // Юридичний журнал. – 2002. – № 4. – С. 36-38.

Львова I. Вирішення спору в суді: від подання позову до прийняття рішення // Бизнес. – 2003. – Червень (№ 6). – С. 193-201.

Мамутов В. К. Арбітражні суди та економіка // Вісник господарського судочинства. – 2001. – № 1. – С. 127-131.

Подоляк О. Порядок ведення судового засідання в арбітражних судах України // Вісник ВАСУ. – 1999. – № 2. – С. 102.

Подцерковный О. Проблемы примирения сторон в арбитражном процессе // Предпринимательство, хозяйство и право. – 2001. – № 4.

Святогор О. Застосування мирової угоди в господарському процесі та виконавчому проваджені: окремі аспекти // Право України. – 2003. – № 1. – С. 78-83.

Степанова Т. В. Колегіальний розгляд господарських спорів: історія, досвід інших країн та сучасне бачення // Вісник ВАСУ. – 2000. – № 4. – С. 148.

Чупрун О. Деякі питання укладення мирової угоди в господарському процесі // Юридичний журнал. – 2003. – № 5. – С. 125-127.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]