Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
metodichka_Gospodarsky_protses_2008.doc
Скачиваний:
57
Добавлен:
23.02.2015
Размер:
871.42 Кб
Скачать

Тема 23. Провадження в справах за участю іноземних підприємств і організацій Контрольні запитання

  1. Процесуальні права іноземних осіб в господарському процесі України.

  2. Компетенція господарських судів України в справах за участю іноземних підприємств й організацій.

  3. Судовий імунітет.

  4. Судові доручення та їх виконання.

  5. Угоди між країнами СНД з питань господарського судочинства.

Основна література

«Про визнання та виконання в Україні рішень іноземних судів»: Закон України від 29.11.2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 10. – Ст. 76.

Перше засідання Ради голів вищих арбітражних, господарських, економічних та інших судів, які вирішують справи у спорах у галузі економіки // Право України. – 2004. – № 4. – С. 25.

Пленум Економічного Суду Співдружності Незалежних Держав // Право України. – 2004. – № 12. – С. 124.

«Про деякі питання практики розгляду справ за участю іноземних підприємств i організацій»: Роз’яснення президії Вищого господарського суду України від 31.05.2002 р.

Тема 24. Міжнародний комерційний арбітраж Контрольні запитання

  1. Поняття й види міжнародного комерційного арбітражу.

  2. Міжнародні регламенти. Типовий закон про міжнародний комерційний арбітраж.

  3. Арбітражна угода та компетенція міжнародного комерційного арбітражу.

  4. Арбітражний регламент i Типовий закон ЮНСІТРАЛ.

  5. Економічний Суд Союзу Незалежних Держав.

Основна література

«Про міжнародний комерційний арбітраж» Закон України // ВВР –1994. – № 25. – Ст. 198.

Брайг Б. Реформа гражданского процессуального и арбитражного права в государствах – участниках СНГ // Государство и право. – 2002 – № 2. – С. 122-128.

Васильев С. В. Хозяйственное судопроизводство Украины – X.: Эспада, 2004. – С. 286-291.

Вінокурова Л. Арбітражний регламент ЮНСІТРАЛ // Збірник рішень та арбітражна практика ВАСУ. – 1996. – № 3. – С. 315.

Єременко О. Передача спору на розгляд до міжнародного комерційного арбітражу: подання позовної заяви та формування складу третейського суду // Бизнес. – 2000. – 4 декабря (№ 49). – С. 90-94.

Камченко Д. Споры с иностранными субъектами. О вопросах подсудности споров с участием иностранных субъектов на Украине // Юридическая практика. 2002. – 3 декабря (№ 49). – С. 11.

Кисіль В., Приходько М. Міжнародно-правова уніфікація в регулюванні основних питань міжнародного комерційного арбітражу // Збірник рішень та арбітражна практика ВАСУ. – 1995. – № 2. – С. 218.

Комаров В. В. Международный коммерческий арбитраж. – X.: Основа, 1995.

Комаров В. Міжнародний комерційний арбітраж як договірна юрисдикція // Вісник ВАСУ. – 1996. – № 1. – С. 223.

Кліпер Р. Комерційні арбітражні суди та система державних судів (порівняльний аналіз) // Юридичний вісник України. – 2000. – 5-11 жовтня (№ 40). – С. 44-46.

Кисельова Т. С. До питання про визначення статусу арбітражу (третейського суду) // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. – Вип. 13. – К., 2001. – С. 343-346.

Мармазов В. Є. Стаття 6 Концепції про захист прав людини та основних свобод, її вплив на міжнародний арбітраж // Вісник господарського судочинства. – 2003. – № 3. – С. 172.

Нешатаева Т. О некоторых вопросах исполнения решений по экономическим спорам судов государств – участников СНГ // Хозяйство и право. – 1998. – № 1. – С. 126-128.

Притика Ю. Міжнародні арбітражні процедури в Україні та країнах Заходу (коротка характеристика) // Збірник ВАСУ. – 1995. – № 3-4. – С. 268.

Шкляр Т. Право на судебную защиту иностранных юридических лиц в Украине как составляющая их правового статуса // Підприємництво, господарство і право. – 2001. – № 9. – С. 74-78.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]