Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
metodichka_Gospodarsky_protses_2008.doc
Скачиваний:
57
Добавлен:
23.02.2015
Размер:
871.42 Кб
Скачать

Основна література

Господарський процесуальний кодекс України.

Збірник роз’яснень Вищого господарського суду України / Відп. ред. Д. М. Притика. – К.: Видавничий дім «Ін Юре», 2003. – 304 с.

Постанови Верховного Суду України та Вищого господарського суду України у господарських справах: / За заг. ред. В. Т. Маляренка. – К.: Видавничо-поліграфічний концерн «Ін Юре», – Вип. 1.

Васильев С. В. Хозяйственное судопроизводство Украины. – X.: Эспада, 2004. – С. 256-260.

Зейкан Я. Підстави i проблеми касаційного оскарження рішень Вищого господарського суду // Закон i бізнес. 2002. – 28 лютого (№ 1). – С. 29.

Сивак А. «Повторная кассация»: пересмотр постановлений ВХСУ // Юридическая практика. – 2002. – 5 ноября (№ 45). – С. 10-11.

Симонов Я. Оскарження рішень Вищого господарського суду України до Верховного Суду України // Бизнес (бухгалтерия). – 2001. – 1 листопада (№ 44/2). – С. 35-38.

Спільне засідання Пленуму Вищого господарського суду України та Ради суддів господарських судів України // Право України. – 2004. – № 4. – С. 21.

Тема 21. Перегляд рішення, ухвали, постанови господарського суду

за новоявленими обставинами

Контрольні запитання

1. Поняття перегляду судових актів господарського суду, яки набрали законної сили, за нововиявленими обставинами. Підстави перегляду.

2. Порядок i строк подання заяви (внесення подання) про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами.

3. Господарські суди, що здійснюють перегляд за нововиявленими обставинами.

4. Процесуальний порядок розгляду заяви про перегляд. Оформлення результатів перегляду.

Основна література

«Про деякі питання практики перегляду рішень, ухвал, постанов за нововиявленими обставинами»: Роз’яснення президії Вищого господарського суду України від 21.05.2002 р. № 04-5/563.

Алиев Т. Вновь открывшиеся обстоятельства в арбитражном процессе // Законность. – 2003. – № 5. – С. 52-53.

Васильев С. В. Хозяйственное судопроизводство Украины. – X.: Эспада, 2004. – С. 261-267.

Тема 22. Виконання рішення, ухвали, постанови

господарського суду

Контрольна запитання

  1. Виконавче провадження як завершальна стадія господарського процесу.

  2. Учасники виконавчого провадження.

  3. Органи примусового виконання.

  4. Особи, що беруть участь у виконавчому провадженні. Особи, які сприяють здійсненню виконавчих дій.

  5. Виконавчі документи.

  6. Загальні правила виконавчого провадження.

  7. Порушення виконавчого провадження. Відкладення виконавчих дій. Зупинення, припинення, закінчення виконавчого провадження.

  8. Відстрочка або розстрочка виконання рішення, зміна способу та порядку виконання рішення, ухвали, постанови господарського суду.

  9. Поворот виконання.

10.Відповідальність за невиконання судових рішень. Оскарження дій або бездіяльності органів Державної виконавчої служби.

Основна література

Господарський процесуальний кодекс України.

«Про виконавче провадження» Закон України // ВВР. – 1999. – № 24. – Ст. 207.

«Про деякі питання практики застосування статті 121 Господарського процесуального кодексу України»: Роз’яснення президії Вищого арбітражного суду України від 12.09.1996 р. № 02-5/333.

«Про деякі питання практики виконання рішень, ухвал, постанов господарських судів України»: Роз’яснення президії Вищого господарського суду України від 28.03.2002 р. № 04-5/365.

«Про Відповідальність за невиконання рішень арбітражного суду»: Роз’яснення Вищого арбітражного суду України від 14.03.2000 р. № 01-8/108.

«Про виконання рішень третейських судів»: Роз’яснення президії Вищого арбітражного суду України від 17.02.1997 р. № 02-5/57.

Боярищева М. А. Нормативне регулювання та практичні аспекти виконання рішень, ухвал, постанов господарських судів // Вісник господарського судочинства. – 2003. – № 1. – С. 56-59.

Головченко В. Роздуми над законодавством про виконання судових рішень // Вісник ВАСУ – 1998. – № 3. – С. 137.

Голубев С. А. Процессуальные особенности исполнительного производства относительно должников – банков и небанковских кредитных организаций // Банковское право. – 2003. – № 1. – С. 17-20.

Закурін С. А. Проблема реалізації мирової угоди у разі її невиконання обома або однією із сторін // Вісник господарського судочинства. – 2002. – № 2. – С. 45-46.

Звягельцев І. Виконання судових рішень: непростий шлях до перемоги // Бизнес. – 2003. – Червень (№ 6). – С. 211- 217.

Клепай З. В. Аспекти виконання судових актів у проекті Господарського процесуального кодексу // Вісник господарського судочинства. – 2003. – № 1. – С. 54-56.

Кузнецов А. Исполнение признанной претензии // Юридическая практика. – 2003. – 29 апреля (№ 17). – С. 11.

Oвдієнко Л. Як виконуються рішення іноземних судів в Україні // Закон i бізнес. – 2003. – 17 травня (№ 20). – С. 25.

Попов Ю. Исполнительное производство по мировому соглашению // Юридическая практика. – 2003. – 29 апреля (№ 17). – С. 11.

Попов Ю. Правовая природа полномочий государственного исполнителя // Юридическая практика. – 2003. – 29 апреля (№ 17). – С. 10.

Святогор О. Застосування мирової угоди в господарському процесі та виконавчому проваджені: окремі аспекти // Право України. – 2003. – № 1. – С. 78-83.

Солодкий В. Деякі питання теорії і практики виконання рішень господарського суду по справах за позовом прокурорів // Підприємництво, господарство і право. – 2003. – № 4. – С. 25-28.

Титов М. І. Про деякі проблеми практичного застосування Закону України «Про виконавче провадження» // Вісник ВАСУ. – 1999. – № 4. – С. 202.

Хренов Д. Исполнение решений иностранных арбитражей на Украине // Юридическая практика. – 2002. – 29 мая (№ 22). – С. 11.

Ющенко С. Соотношение исполнительного производства с процедурой банкротства // Підприємництво, господарство і право. – 2003. – № 1. – С. 16-18.

Щербина В. С. Деякі питання виконання рішень господарського суду // Вісник господарського судочинства. – 2002. – № 1. – С. 176-182.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]