Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Пдручник_Основи_економічної_теорії_Чухно.doc
Скачиваний:
26
Добавлен:
23.02.2015
Размер:
1.19 Mб
Скачать

Основи економічної теорії: політ економічний аспект. Частини і, іі, ііі. Кну ім. Т. Шевченка

Основи економічної теорії - прочитавши тільки список авторів цієї книги, мимоволі проникаєшся до неї пошаною. У книзі розкриті всі базові знання по економічній теорії і піднімається багато проблем тих, що зачіпають сучасне суспільство. Невелика складність стилю яким написана ця книга з лишком перекривається прекрасними науковими розробками.

На економічному факультеті КНУ ім. Т. Шевченка ця книга отримала визнання і є базовим підручником для вивчення цієї дисципліни.

ЗМІСТ

1.

Основи економічної теорії: політ економічний аспект. Частини І, ІІ, ІІІ. КНУ ім. Т. Шевченка

2.

ЧАСТИНА І. ВСТУП ДО ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ. Розділ 1 Предмет і функції економічної теорії. § 1 Предмет економічної теорії

3.

§ 2. Функції економічної теорії

4.

§ 3. Логіка і структура курсу "Основи економічної теорії: політекономічний аспект"

5.

Розділ 2. Основні методи пізнання соціально-економічних процесів. § 1. Загальнонаукові методи

6.

§ 2. Спеціальні методи

7.

ЧАСТИНА II. ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ . Розділ 3. Процес суспільного виробництва, його фактори, зміст і результативність. § 1. Виробництво як процес суспільної праці

8.

§ 2. Фактори виробництва: види, типи, функції

9.

§ 3. Поєднання факторів виробництва

10.

§ 4. Результативність виробництва

11.

§ 5. Науково-технічна революція зміни у змісті й характері праці

12.

§ 6. Ефективність суспільної праці та розширення джерел багатства суспільства

13.

Розділ 4. Матеріальні основи розвитку сучасної цивілізації. § 1. Об'єктивні основи і етапи цивілізаційного процесу

14.

§ 2. Формування основ постіндустріальної цивілізації

15.

Розділ 5. Економічна система суспільства і власність . § 1. Зміст економічної системи та її структурні елементи

16.

§ 2. Основи аналізу відносин власності

17.

§ 3. Новітні тенденції у розвитку відносин власності

18.

Розділ 6. Економічні потреби та інтереси - головна рушійна сила соціально-економічного прогресу. § 1. Сутність потреб особливості розвитку їх

19.

§ 2. Закон зростання потреб і соціально-економічна ефективність виробництва

20.

§ 3. Взаємозв'язок потреб, виробництва і попиту

21.

§ 4. Економічні інтереси - рушійна сила соціально-економічного розвитку

22.

Розділ 7. Суспільний поділ праці - джерело соціально-економічного розвитку. § 1. Зміст суспільного поділу праці

23.

§ 2. Поділ праці та організація управління

24.

Розділ 8. Людина - основне джерело і критерій соціально-економічного. § 1. Людина як елемент продуктивних сил, суб'єкт суспільних відносин і кінцева мета виробництва

25.

§ 2. Зміна місця і ролі людини у виробництві в процесі науково-технічного прогресу

26.

§ 3. Гуманізація виробництва і мотивація праці

27.

Розділ 9. Багатство людського суспільства як результат і умова соціально-економічного розвитку. § 1. Сутність суспільного багатства

28.

§ 2. Структура і використання національного багатства

29.

ЧАСТИНА III. ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ТОВАРНОГО ВИРОБНИЦТВА І РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ . Розділ 10. Сутність і генезис товарного виробництва. Товар і його властивості. § 1. Характеристика товарного виробництва

30.

§ 2. Товар і його властивості

31.

§ 3. Теорії вартості

32.

Розділ 11. Гроші як економічна категорія . § 1. Розвиток форм вартості та виникнення грошей

33.

§ 2. Функції грошей як загального еквівалента

34.

§ 3. Концепції грошей

35.

§ 4. Сучасні зміни в грошовому обігу

36.

Розділ 12. Основні рушійні сили та економічні закони товарного виробництва. § 1. Суперечності - джерело і рушійна сила розвитку товарного виробництва

37.

§ 2. Економічні закони і категорії товарного виробництва

38.

Розділ 13. Ринкове господарство і його основні суб'єкти. § 1. Ринкове господарство як невід'ємний компонент товарного виробництва

39.

Розділ 14. Сучасний ринок, його структура і функції. § 1. Ринок як полісистемне утворення

40.

§ 2. Ринкова інфраструктура

41.

Розділ 15. Конкуренція і монополія в ринковій системі. § 1. Ринкові форми і способи ринкової поведінки економічних суб'єктів

42.

§ 2. Модифікація конкурентно-ринкового механізму

43.

§ 3. Позаринкові форми зв'язку господарських одиниць

44.

§ 4. Держава як організатор конкурентних відносин

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.